Česká republika

Česká vláda: česko-slovenská hranica je od polnoci slobodná

Předseda vlády Andrej Babiš přijal ve středu 3. června 2020 slovenského premiéra Igora Matoviče při jeho první oficiální návštěvě České republiky. Hlavními tématy hovoru byly spolupráce v otázce opětovného otevření vzájemné hranice, řešení dopadů epidemie covid-19 a vzájemné vztahy obou států. V rámci unijní agendy se oba premiéři bavili mimo jiné o víceletém finančním rámci a další spolupráci zemí Visegrádu. Tlačové oddelenie slovenskej vlády na ÚV SR oficiálnu správu do 17,08 hod nevydalo.

Premiér Babiš slovenskému předsedovi vlády Matovičovi během jednání v Kramářově vile poděkoval, že i přes současnou složitou situaci přijel na oficiální návštěvu do České republiky, a zachoval tak tradici, že první oficiální zahraniční cesta nového předsedy vlády míří do druhé země bývalého společného státu.

Měli jsme společný stát 75 let a samozřejmě ty vazby jsou velice blízké nejenom mezilidské, ale samozřejmě i rodinné,“ podotkl Andrej Babiš.


Jedním z hlavních témat jednání bylo uvolňování režimu na hranicích. Oba premiéři jako překvapení pro občany svých zemí přišli s dohodou, že od středeční půlnoci platí na společné hranici pro české a slovenské občany volný pohyb osob.

„Já si myslím, že na tom máme velký zájem. Jednak Slovensko je naší druhou největší exportní zemí po Německu. A potom samozřejmě je to cestovní ruch, protože Slovensko je druhou největší destinací našich občanů po Chorvatsku. Myslím, že 720 tisíc našich občanů navštíví ročně Slovensko a zároveň Slováci jezdí k nám a ten počet je přibližně stejný. Je to víc než 700 tisíc a roste to každý rok. A to je dobře,“ připomněl český premiér.

Otevření společné hranice je podle něj pro oba státy jednak signálem návratu k normálu po epidemii covid-19, ale také zásadní prvek pro vzájemnou pomoc právě v oblasti cestovního ruchu, která byla dopady koronaviru velmi silně postižena.

Dalším tématem byla spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem. Premiéři se mimo jiné domluvili na pokračování už tradičních společných jednání české a slovenské vlády. To nadcházející uspořádá Slovensko a podle předsedy slovenské vlády Igora Matoviče se bude konat symbolicky ve Slovenském ráji.

„Diskutovali jsme také o automobilovém průmyslu. Slovensko má dokonce čtyři automobilky, my máme tři, takže je to velké téma a máme samozřejmě velice mnoho společných záležitostí a spolupráce, která nás čeká,“ poznamenal Andrej Babiš.

Premiéři se shodli, že vedle bilaterální spolupráce budou pokračovat v úspěšné spolupráci v rámci regionálních platforem, jako je především V4. V neposlední řadě diskutovali také o aktuálních evropských tématech především návrhu posílení víceletého finančního rámce a plánu obnovy, které včera prostřednictvím videokonference diskutovali ve formátu V4 s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.


„Byla to velice dobrá návštěva a my se znovu setkáme 11. června v Lednici, kde bude poprvé po koronaviru fyzický summit premiérů V4, kde společně budeme ještě více diskutovat nadcházející summit Evropské rady, který má být 19. června,“ uvedl premiér Babiš.

Premiér Andrej Babiš naposledy navštívil Slovenskou republiku letos v únoru, kdy se zúčastnil diskuze v Klubu Hospodářských novin. Poslední společné zasedání vlád ČR a SK se konalo v listopadu 2019 ve Valticích.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45


826 45 Bratislava                                                  

  sp. zn.: OLP/4647/2020

       Bratislava, 03.06.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydal podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení, ktoré týmto dopĺňa nasledovne:


Dopĺňa sa bod „11.“,  ktorý znie:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body uvádzajú inak.

Termín: od 04. júna 2020 od 00:00 hod.

 O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.      

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky a v Českej republike, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

               Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 hlavný hygienik Slovenskej republiky


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *