Česká vláda chce odškodniť vedľajšie účinky vakcín aj pri Covid-19. Slovenská to zvažuje

Dalito.sk/Predseda vlády ČR Andrej Babiš (ANO) sa lúči s premiérom SR Igorom Matovičom (OĽaNO) v Prahe po jeho prvej zahraničnej návšteve/foto: FB Úrad vlády ČR

Výzva slovenského vedca a biochemika Pavla Čekana, aby vláda aj v súvislosti s blížiacim sa očkovaním proti Covid- 19 zriadil Fond na odškodnenie obetí vakcinácie vyvolala veľkú vlnu nevôle. Takéto fondy sú však úplne bežné v mnohých krajinách nielen Európskej únie. Vlády jednotlivých štátov ich založili ešte pred pandémiou nového koronavírusu z dôvodov zníženého záujmu o vakcinácie.  

Napríklad české ministerstvo zdravotníctva v júni 2018 predstavilo vlastný návrh zákona o odškodňovaní pri povinnom očkovaní. Pristúpilo k tomu z dôvodu stále väčšej nedôvery obyvateľov voči povinným očkovaniam. Počet zaočkovaných v krajine totiž každým rokom klesal.

Fond už v roku 2018

Už v tom čase ešte bývalý štátny tajomník MZ ČR a epidemiológ Roman Prymula uviedol, že ak štát niečo prikazuje, musí niesť za to aj zodpovednosť.

8. apríla 2020 tak v Českej republike začal platiť zákon  o náhrade ujmy spôsobenej povinným očkovaním. Očkovaným osobám, ktorým vznikla po povinnom očkovaní ujma priniesol nové možnosti odškodnenia. Zákon reaguje na dovtedy neexistujúci právny titul, na základne ktorého by sa poškodená osoba mohla domôcť odškodnenia a tým spravodlivosti.

Případů újmy způsobené povinným očkováním je sice méně než promile, ale i tak je nelze zcela vyloučit. A proto je důležité, abychom rodinám, kterých se to již dotkne, pomohli. Jak jsme slíbili, narovnáváme dosavadní neexistenci právního řešení. Věřím, že jsme nyní schopni přinést záruku těm, kteří se očkování obávají, a tím u nás přispět k větší proočkovanosti,“ uviedol vtedajší minister zdravotníctva Adama Vojtěch (nom. ANO).

Závažnou ujmou na zdraví po očkovaní tak od apríla tohto roku hradí štát. Odškodnenie hradí vytrpené bolesti, sťaženie spoločenského uplatnenia, straty na zárobku aj náklady na zdravotnú starostlivosť. Vypláca ho MZ ČR do pol roka od doručenia žiadosti v prípade, ak nenastala chyba na strane očkujúceho lekára alebo výrobcu vakcíny.

Zákon maximálnu výšku odškodnenia nestanuje a MZ ČR postupuje podľa občianskeho zákonníka. Vyhláška ministerstva ešte jasne k jednotlivých vakcínam definuje aj typickú ujmu a dobu na základe odborného medicínskeho posúdenia. Toto platilo doteraz.

Odškodnenie aj pri nepovinnom očkovaní

V súčasnosti česká vláda navrhuje pri očkovaní Covid-19 dobrovoľnosť, ale navrhuje prijať aj nový zákon o distribúcii liečivých prípravkov obsahujúcich očkovacie látky pre očkovanie proti Covid-19 a o náhrade ujmy spôsobenej očkovaným osobám.

Tato právní norma upravuje úhradu očkování proti onemocnění COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně příslušné očkovací látky tak, aby mohlo být očkování pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky plně hrazeno ze zdravotního pojištění, a tedy pro klienty pojišťoven zcela zdarma. Zároveň ošetří i případy, kdy by toto očkování způsobilo očkované osobě nějakou újmu na zdraví, „ uviedol tlačová odbor Úradu vlády ČR.

„Vláda také odsouhlasila Ministerstvu zdravotnictví přistoupení k dalším dvěma smlouvám mezi Evropskou komisí, zastupující členské státy Evropské unie, a výrobcem kandidátní vakcíny proti onemocnění covid-19. Konkrétně se jedná o společnost Janssen Pharmaceutica a konsorcium Pfizer Inc. a BioNTech Manufacturing GmbH., s nimiž Evropská komise uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí na dodávky vakcín. Česká republika by v případě úspěšného dokončení vývoje odebrala zatím dávky pro dva miliony osob od každého z obou producentů,“ spresnilo tlačové oddelenie ÚV ČR.

Slovensko mlčí

Zaujímalo nás, ako sa na dodávku vakcín  a prípadné odškodnenie konkrétne pripravuje aj slovenská vláda. Či vôbec uvažuje o Fonde na odškodnenie vedľajších účinkov akéhokoľvek očkovania tak, ako to majú v mnohých krajinách EÚ.

„Z hľadiska Fondu na odškodnenie ministerstvo zdravotníctva zvažuje viacero alternatív,“ stručne uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva SR.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)