Českí vedci objavili nový proteín. Pomôcť môže pri liečbe nádorov

Dalito.sk/Ztráta FAM110A vede k chybnému rozdělení chromozomů v průběhu mitózy/zdroj: AV ČR
DALITO -

Odborníci z Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR našli doteraz neznámy proteín. Ich poznatky by v budúcnosti mohli experti využiť pri kontrole bunkového delenia pri protinádorovej liečbe. Dalito.sk o tom informovala Martina Spěváčková z tlačového oddelenia AV ČR.

Buněčné dělení (tzv. „mitóza“) je zcela nezbytné pro život a přirozenou obnovu tkání. Genetická informace uložená v buněčném jádře je nejprve zdvojena a následně rozdělena do dvou dceřiných buněk. Přesné rozdělení genetické informace uložené v mateřských buňkách ve formě chromozomů do dceřiných buněk zajišťuje útvar zvaný dělicí vřeténko. Při chybné organizaci dělicího vřeténka se chromozomy nesprávně rozdělují a následně vznikají vývojové vady i nádorová onemocnění.

Nově odhalený protein

Výzkumný tým pod vedením Libora Macůrka nyní objasnil úlohu dosud neznámého proteinu s označením FAM110A v organizaci zmiňovaného dělicího vřeténka. Ztráta proteinu FAM110A podstatně prodloužila trvání mitózy a způsobila chybné rozdělení chromozomů vedoucí k vážnému poškození dceřiných buněk. Podrobná biochemická a mikroskopická analýza prokázala důležitou úlohu proteinu FAM110A při vazbě tzv. mikrotubulů (strukturních vláken buněčné kostry) dělicího vřeténka, kterou v buňce kontroluje enzym (proteinkináza) s označením CK1d. Získané poznatky, které zveřejnil prestižní časopis EMBO Reports, budou základem pro další výzkum.

„Obecné principy buněčného dělení a organizace mitotického vřeténka jsou známy řadu let. Nyní se našemu týmu podařilo nalézt zcela novou signální dráhu, která dosud unikala pozornosti. Porozumění mechanismům, kterými jsou protein FAM110A a kináza CK1 zapojeny do kontroly buněčného dělení, může přispět k racionálnímu využití inhibitorů v protinádorové léčbě,“ popisuje budoucí směřování výzkumu Libor Macůrek.

Další informace v publikaci:

CK1-mediated phosphorylation of FAM110A promotes its interaction with mitotic spindle and controls chromosomal alignment.
Aquino Perez C., Burocziova M., Jenikova G., Macurek L.
EMBO Rep. 2021 May 26:e51847
https://doi.org/10.15252/embr.202051847

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)