Česko musí zmeniť COVID-19 opatrenia. Prehralo súd, lebo nad vládou nie je len Boh, oblaky a Twitter, ale aj zákony

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Jessica45

Mestský súd v Prahe zrušil od 27. apríla štyri opatrenia českého ministerstva zdravotníctva, ktoré prijalo v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu v krajine. Ide o opatrenia o voľnom pohybe osôb, maloobchode a službách. Podľa súdu sú nezákonné aj pri vyhlásenom stave núdze.Upozornila na to Česká tlačová agentúra.

Senát tak vyhovel žalobe experta na zdravotnícke právo Ondreja Dostála, ktorý okrem iného kritizoval to, že opatrenia sú svojvoľné, chaotické a nezrozumiteľné. Rozhodnutie Pražského súdu je právoplatné.

„Soud je plně srozuměn se skutečností, že aktuální situace panující v České republice se naprosto vymyká normálu, a nechce jakkoli zlehčovat hrozby, které z nastalé zdravotní pandemie plynou pro stát a jeho obyvatele. (…) Soud však nemohl pominout, že napadená opatření představují svým rozsahem dosud bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání,“ citoval z rozsudku spravodajský web ČT.

Súd konkrétne zrušil opatrenia z 26. marca a 17. apríla, ktoré sa týkajú  obmedzení maloobchodných predajní a opatrenie z 23. marca a 15. apríla, ktoré obmedzujú voľný pohyb osôb.

„Budeme hledat takové řešení, abychom vyhověli soudu, a současně jsme zachovali opatření, která jsou z epidemiologického hlediska klíčová pro zamezení šíření epidemie, a nadále jsme pokračovali v jejich postupném uvolňování dle nastíněného plánu,“ uviedol pre ČT minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch (nom. ANO).

Sudca jednoznačne

Vláda od súdu dostala čas do 27. apríla, aby opatrenia opätovne zaviedla podľa zákona a nie chaoticky, ako uviedol súd.

„Soud si je vědom účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto je nezrušil k dnešnímu datu, aby dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila,“ vysvetlil v správe ČTK sudca Štěpán Výborný, ktorý zdôraznil, že napriek aktuálnej situácii pandémie koronavírusu je nutné, aby orgány verejnej moci trvali na pravidlách, a zachovali tak právny štát v maximálnej možnej miere.  Podľa neho česká vláda mala opatrenia vydávať v režime krízového zákona a nie tak, ako to ukázala.  

„Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,“ uviedol sudca.

Právnikovi Dostálovi prekážalo, že ministerstvo zdravotníctva dané obmedzenia odôvodňovalo iba všeobecnou zmienkou o výskyte ochorenia COVID-19 v ČR a nutnosťou obmedziť jeho šírenie. Ako uviedol portál ČT, podľa neho  je formulácia opatrení v rozpore  s požiadavkou práva,  aj poznatkami medicínskej vedy.

Podľa ústavného právnika Marka Antoše z Univerzity Karlovej bola žaloba založená na argumente, že opatrenia sú nerozumné a zle odôvodnené.

Chrániť, ale s pravidlami

„Do této debaty se soud nepustil, což lze považovat za rozumný a sebeomezený přístup. Zároveň trvá na tom, že je potřeba doložit druhou stránku věci, formální kritéria pro vyhlašování opatření,“ uviedol pre ČTK.

„Súd povedal, že nad vládou a ministerstvom nie je len Boh a oblaky, ale aj súdny prieskum, preto musia premýšľať nad tým, čo zakážu a čo nezakážu a prečo. Na súd neurobilo dojem chytračenie, keď 23. marca vláda vlastné opatrenie zrušila, aby to hneď na to vydalo ministerstvo zdravotníctva podľa iného zákona, čím sa napríklad vláda snažila vyhnúť povinnosti hradiť škodu všetkým, ktorí ju v dôsledku opatrení nejako utrpeli. Vláda by celý balík tých opatrení ministerstva zdravotníctva mala teraz zobrať, pozrieť sa na to, ktoré a ako sú ešte reálne potrebné aj ďalej a vydať ich v krásnom, zrozumiteľnom a zmysluplnom balíku, ktorý nezasahuje do práv ľudí viac, ako je potrebné. Napriek tomu, že vláda robila všetko pre ochranu zdravia a snažili sa proti koronavírusu len chrániť občanov, moja žaloba (v ČR je ich viac) rozhodne nehovorila o tom, že by štát nemal chrániť svojich občanov. Moja žaloba hovorila, že to nemôže robiť chaoticky, nemôže to robiť svojvoľne, naopak, že to štát mal od začiatku robiť podľa pandemického plánu, ktorý by stanovil jasné pravidlá,“ povedal v priamom vysielaní ČT24.

„Išlo mi najmä o to, aby tie opatrenie nevznikali svojvoľne zo strany politikov, ale majú vznikať  rozumne a odborne , ale z jednoznačným odborným zázemím. So smútkom som pozoroval, ako vláda vydáva a ruší opatrenia podľa toho, čo im kto napíše na Twitter. Toto rozhodne nie je správny postup. Je možné zvoliť prístup liberálnejší, ako má napríklad Švédsko alebo Taiwan, alebo naopak reštriktívnejší, ako má napríklad Dánsko, ale v každom prípade to musia robiť ľudia vzdelaní a k tomu určení a určite nie niekto, kto si rovno na vláde zoberie hlas,“ vysvetlil Dostál.

Pripomenul, že veľa vecí vláda rozhodovala aj bez poznatkov súčasnej medicínskej vedy. Na českú vládu podalo žalobu za opatrenia proti koronavírusu ešte ďalších dvadsať právnikov.

Problém môže mať aj Slovensko

Na problém zo základnými právami slobôd a ľudských práv ako takých na Slovensku, už niekoľkokrát upozornil Slovensko aj Európsky parlament. Slovensko je totiž jedinou krajinou EÚ, ktorá núti svojich občanov po príchode domov do štátnej karantény, kde nezvládnutými opatreniami ich skôr ohrozuje na zdraví a životoch, ako chráni pred koronavírusom.

 Na porušovanie ústavných práv občanov upozorňujú aj občania Slovenska a Schengenského priestoru, ktorí bývajú za hranicami Slovenska, a colníci a policajti im na základe pokynov Ministerstva vnútra SR a Úradu verejného zdravotníctva zakázali dostupnosť aj základnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a iných práv, ktoré im ako občanom SR vyplývajú z občianstva. Pritom rovnako na Slovensku platia dane aj odvody.

Za protizákonné už právnici označujú aj zákaz dôchodcom nakupovať potraviny mimo hygienikmi určených hodín. Právne dôveryhodne nepôsobia ani vyjadrenia členov vlády, že musia rešpektovať rozhodnutia a nariadenia hygienikov, teda “poslúchať”.

Štátni hygienici však nie sú volení ľuďmi, teda nedostali od nich mandát rozhodovať o ich existencii a základných ústavných ľudských právach. Aj SMER-SD už vyzval vládu, aby podľa nich porušovanie ľudských práv v krajine zastavila, inak v pondelok podajú žalobu na Ústavný súd SR.

Dalito.sk už má informácie o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa hromadným žalobám nevyhne ani Slovensko. V Českej republike sú rozhodnutí vládu pohnať až pred Európsky súd pre ľudské práva.

Reakcia slovenského experta na medicínske právo advokáta JUDr. Ivana Humeníka, Ph.D., advokáta ( h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. ):

„Rozhodnutie pražského súdu ukazuje, že aj realizácia dobrého úmyslu musí rešpektovať pravidlá, ktoré sme si ako spoločnosť vopred dohodli. Hovorí sa tomu “vláda práva”.

Paradoxne, to čo štátne orgány pri boji s koronakrízou na prvý pohľad môže obmedzovať (je problematické zostaviť také uznesenie o krízových opatreniach, ktoré bude ústavne konformné, tak veď prižmúrme oči a nebuďme tak nároční…), nás ako spoločnosť vo svojej podstate chráni. Sila právneho štátu sa ukazuje práve v situáciach ako je táto. Dobrý úmysel skrátka nemusí stačiť.

Druhou nemenej dôležitou podmienkou je, aby boli dobré úmysly uvádzané do života spôsobom, ktorý rešpektuje právne požiadavky. Uznávam, je ťažké priznať, že ústavný imperatív vlády práva by mal mať prednosť aj v takýchto bezprecedentných prípadoch ako je koronakríza. A taktiež sa obávam, že mnohí budú mať tendenciu označiť diskusiu o právnej kvalite opatrení za zbytočné teoretické tanečky. Musíme sa však zamýšľať aj nad touto stránkou veci, pretože v opačnom prípade nebude exekutívna moc konfrontovaná s výzvami na dostatočné vysvetlenie, v čom vidí dôvody na obmedzovanie ústavných práv svojich občanov. 

Slovenské lekárne vs. ambulancie

Uvediem konkrétny príklad zo Slovenska. Hlavný hygienik opatrením zo dňa 15.3.2020 uzavrel na 14 dní všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem konkrétnych výnimiek. Medzi výnimkami boli zaradené aj lekárne a výdajne zdravotníckych potrieb.  Uvedenie lekární a výdajni ako výnimky z množiny všetkých zatvorených prevádzok “poskytujúcich služby” otvára otázku, či počas 14 dní mali byť zatvorené aj ambulancie – tie medzi výnimkami uvedené neboli. Ambulancie a lekárne majú vo svojej podstate rovnaký účel existencie – sú to poskytovatelia lekárenskej a zdravotnej starostlivosti. Ak hlavný hygienik lekárne vyslovene vyňal z pod zatvorených prevádzok poskytujúcich služby, nemal to urobiť aj vo vzťahu k ambulanciám, ak chcel, aby ostali otvorené? Je to chaotické, však?

A presne o to ide. Pokiaľ štát zasahuje tak významný spôsobom do ústavných práv svojich občanov, nemôže si dovoliť nejasnosti podobného charakteru. Nie, nekritizujem samotný účel opatrení, pretože nie som epidemiológ a nedovolím si spochybňovať odbornú stránku veci. Poukazujem len na moment, že aj dobrý úmysel musí mať ústavnoprávnu kvalitu formálnych podmienok pre vydávanie štátnych opatrení.  Tak bude aj vlk sýty a aj ovca celá,” upresnil Ivan Humeník.

„Mojou snahou je, v prípade pendlerov a ľudí, ktorí bývajú v okolí hraníc a dochádzajú za prácou alebo sú napríklad dlhodobo/ťažko chorí a potrebujú sa dostať k lekárovi, aby im opatrenia zbytočne nekomplikovali život. Títo ľudia z hľadiska šírenia nákazy nepredstavujú riziko a je preto dôležité, aby sme im vychádzali v ústrety, prijímali len také opatrenia, ktoré sú potrebné z epidemiologického hľadiska a zabránili tak zbytočným žalobám, ktoré by Slovensko mohli stáť nemalé finančné náklady. Prioritou je vždy ochrana a uľahčenie života ľuďom“.

Na rokovaní vlády proti štátnej karanténe (nie teda domácej) už pred časom hlasovala podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Hrozby žalôb pre Dalito.sk pripustila.

„Mojou snahou je, v prípade pendlerov a ľudí, ktorí bývajú v okolí hraníc a dochádzajú za prácou alebo sú napríklad dlhodobo/ťažko chorí a potrebujú sa dostať k lekárovi, aby im opatrenia zbytočne nekomplikovali život. Títo ľudia z hľadiska šírenia nákazy nepredstavujú riziko a je preto dôležité, aby sme im vychádzali v ústrety, prijímali len také opatrenia, ktoré sú potrebné z epidemiologického hľadiska a zabránili tak zbytočným žalobám, ktoré by Slovensko mohli stáť nemalé finančné náklady. Prioritou je vždy ochrana a uľahčenie života ľuďom,“ uviedla vicepremiérka.

Tlačové oddelenie Ministerstva zdravotníctva SR na otázky Dalito.sk ohľadom zákonnosti či nezákonnosti ich postupov reagovalo, že ich jeho ťažiskovým zámerom je  prijímať také riešenia  a  opatrenia, ktoré  sa opierajú o relevantné ukazovatele a z epidemiologického hľadiska  sú kľúčové pri zabránení  šíreniu  pandémie .

„Na Úrade vlády SR zasadá stály ústredný krízový štáb, takisto krízový štáb na ministerstva zdravotníctva a zaoberá sa  opatreniami na zvládnutie  situácie. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Všetky  kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu , tak aj k štátnym zložkám, a to tak,  aby sme mohli pokračovať v postupnom uvoľňovaní opatrení , rešpektujúc  všetky pravidlá a legislatívu,” uviedla pre Dalito.sk hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Na možné žaloby na Slovenskú republiku už reagovalo Ministerstvo spravodlivosti SR.

„Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo v rámci súčasnej situácie sériu opatrení, ktoré majú napomôcť napr. k dočasnej ochrane podnikateľov (tzv. moratórium), ochrane nájmov, predĺženie lehôt pre zákaz speňažovania majetku či možnosť žiadať o mimoriadny odklad exekúcie. Všetky zmeny, ktoré v rámci kompetencií navrhlo MS SR vedú v tejto mimoriadnej situácii k ochrane ako fyzických tak i právnických osôb a opatrenia majú podporu a základ v odporúčaniach odborných zdravotníckych autorít SR. SR ako aj ďalšie krajiny čelia v súčasnosti mimoriadne náročnej situácii, kedy sú včas prijaté opatrenia nesmierne dôležité na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. V prvom rade je pre vládu SR aktuálne dôležité zodpovednými krokmi ochrániť zdravie občanov tak ako doteraz. Zákony, ktoré navrhlo MS SR, boli schválené vládou aj NR SR a na základe navrhnutých opatrení MS SR sme pripravení svoje zákony obhájiť,” uviedla hovorkyňa MS SR Zuzana Drobová.

Ministerstvo hospodárstva reagovať nebude, lebo to podľa jeho tlačového oddelenia nepatrí do kompetencie Ministerstva hospodárstva SR.

Hovorca strany Sloboda a Solidarita Ondrej Šprlák uviedol:

„ Veríme, že prípadne žaloby obhájia jednotlivé ministerstvá, kedže zákony, ktoré navrhovali boli schválené vládou a následne NR SR. Ak by Ústavný súd SR rozhodol pri niektorých zákonoch o protiústavnosti, budeme to rešpektovať.”

Dalito.sk otázky ohľadom možných žalôb na Slovenskú republiku zaslalo aj na Úrad vlády SR a ďalším ministerstvám, Úrad verejného zdravotníctva aj jednotlivé parlamentné strany. Reakcie postupne dopĺňame.