Správy

Cestovateľský semafor: cestovné odporúčania pre všetky krajiny sveta aj núdzová linka

Vláda Slovenskej republiky schválila Cestovateľský semafor, ktorý posudzuje jednotlivé krajiny z pohľadu vývinu ich epidemickej situácie, stavu zaočkovanosti populácie a možnosti šírenia nových mutácií COVID-19. Na základe hodnotenia sú krajiny následne zaradené do jednej z troch farebných kategórií.

Farebná kategorizácia má priamy dopad na určenie podmienok návratu osôb do SR zo zahraničia.

Zelené krajiny: Krajiny EÚ a krajiny s priaznivým vývinom epidemickej situácie alebo vysokou mierou zaočkovanosti.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a šírením nových mutácií koronavírusu SARS-CoV-2, odporúča občanom zvážiť nevyhnutnosť cestovania do krajín zaradených v zozname zelených krajín.

Červené krajiny: Krajiny s nepriaznivou epidemickou situáciou.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a šírením nových mutácií koronavírusu SARS-CoV-2, odporúča občanom necestovať do krajín zaradených v zozname červených krajín.


Čierne krajiny: Krajiny so zlým vývojom epidemickej situácie alebo šírením nebezpečných variantov COVID-19. Zoznam čiernych krajín tvoria všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené na zelenom a červenom zozname.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a šírením nových mutácií koronavírusu SARS-CoV-2, dôrazne odporúča občanom necestovať do krajín zaradených v zozname čiernych krajín.

Aktuálne rozdelenie krajín podľa cestovateľského semaforu


Podmienky návratu do Slovenskej republiky, karanténne opatrenia, povinnosti a výnimky sú uvedené v aktuálnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, tlačivá súvisiace s cestovaním sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, ako aj na stránke korona.gov.sk.

Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných opatrení vo svete sa občan SR v prípade vycestovania do zahraničia vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia alebo ďalším komplikáciám pri cestovaní. Dávame preto do pozornosti zoznam pravidelne aktualizovaných obmedzení na hraniciach a podmienok vstupu do krajín sveta dostupný na webovej stránke rezortu diplomacie SR.

V prípade núdze v zahraničí sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (+421 2 5978 5978).


Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka na Google Play alebo na Apple store.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *