Chcete vedieť, koľko ste za celý život odviedli Sociálnej poisťovni? Môžete…

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - MabelAmberrurista

Možno ste sa aj vy už zamysleli nad tým, koľko ste za celý pracovný život povinne odviedli do Sociálnej poisťovne na odvodoch (SP) a koľko reálne možno raz dostanete počas dôchodku späť. Alebo, koľko ste tam zaslali a čo vám už posielajú dnes.

Možno to poznáte aj vy, celý život odvádzate povinné odvody do SP a keď príde na dôchodok, nestačíte sa čudovať, akú „almužnu“ vám vypočítajú napriek tomu, že princíp solidárneho systému nespochybňujú, prekáža im však jeho systém výpočtu opačným smerom.  

Dalito.sk sa obrátilo na Sociálnu poisťovňu, či je vôbec možné z informačných systémov Sociálnej poisťovne zistiť, koľko už občan celkovo zaslal na účet SP doteraz na povinných odvodoch.

Na otázky Dalito.sk odpovedal riaditeľ tlačového oddelenia SP Peter Višváder.

  • Ľudia si často zahundrajú, koľko peňazí štátu do “sociálky” počas svojho života zaslali. Dá sa to aj reálne zistiť?

Sociálna poisťovňa sa v praxi nestretáva s touto otázkou a ani neposkytuje údaj o celkovom odvedenom poistnom. V prvom rade treba povedať, že poistné do Sociálnej poisťovne neznamená sporenie. Základný sociálny systém krajiny (nielen u nás, ale aj inde vo svete) nie je založený na princípe sporenia, ale na princípe solidarity, ktorý umožňuje zabezpečiť občanov v starobe (ale počas aktívneho veku aj formou iných dávok). Tento systém pomáha aj občanom s nízkymi príjmami, ktorých práca je však pre spoločnosť potrebná, aby v čase choroby či staroby nezostali bez akéhokoľvek príjmu a zabezpečuje im aspoň minimálne dávky. Dôchodkový systém je teda už zo zákona postavený ako solidárny systém. Tento zákon Sociálna poisťovňa vykonáva v praxi. Základný dôchodkový systém (prvý pilier) neskôr odvodzuje výšku dôchodku nie od odvedeného poistného – ale od výšky vymeriavacích základov, ktoré sú rozhodujúce. Nie je teda dôležité, koľko poistenec odviedol, ale z akých vymeriavacích základov poistné platil a aké dlhé obdobie poistné platil. Toto je rozhodujúce pre priznanie a výpočet dávky, teda aj starobného dôchodku. Solidárny systém v praxi znamená aj to, že niekto môže poberať dôchodok len dva mesiace, iný napr. 30 alebo viac rokov, a štát mu túto dávku doživotne garantuje bez ohľadu na to, že jeho príjem bol napr. podpriemerný. 

  • Ako konkrétne musí poistenec postupovať, aby zistil, koľko peňazí na jednotlivých dávkach už počas svojho života zaslal do SP?

Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi tzv. individuálny účet poistenca. Skladá sa z Informácie o stave individuálneho účtu poistenca do 31.12.2003, na ktorú nadväzuje Informácia a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1.1.2004. Občania na základe tejto informácie teda získajú prehľad o údajoch nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa ju poskytuje v záujme zvýšenia ich informovanosti o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy. Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, totiž priamo ovplyvňuje to, či poistenec získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok – napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok.

  • Ľudia sú často zhrození z toho, koľko do SP počas odpracovaných rokov zaslali a koľko reálne na dôchodku dostávajú. Ako si majú vysvetľovať slovenský princíp solidarity, ktorý sa mnohým vidí nespravodlivý?

Argument o odvedenom poistnom na sociálne poistenie a presnom vyčíslení koľko dostanem späť neobstojí podobne ako v prípade odvedených daní. Ani v prípade odvedených daní nie je možné určiť koľko, v akej výške a v akej oblasti Vám ich štát vrátil. Peniaze sú odvedené do systému, ktorý zabezpečuje fungovanie krajiny a určitý životný štandard občanov. Podobne je to aj v systéme sociálneho zabezpečenia. 

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)