Poradňa

Chrípka maximálne za 1 135,70 eur

Najmä v čase chrípkovej sezóny sa občania zaujímajú o výšku dávky nemocenské, ak sa dajú lekárom vypísať na péenku. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie.

Zákon pritom presne stanovuje podmienky na priznanie dávky a aj vzorec na jej výpočet. Podrobné informácie sú prístupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: https://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s.

„Platí základný princíp, podľa ktorého čím vyššia je hrubá mzda (vymeriavací základ), z ktorého poistenec platí poistné, tým vyššia je aj dávka, zákon ale obmedzuje jej maximálnu výšku. Ak dnes poistenec odvádza poistné z hrubej mzdy nad 2 026 eur, maximálna výška dávky nemocenské na deň je ohraničená sumou 36,63456500 eura. Znamená to, že poistenec môže po splnení všetkých podmienok dostať dávku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1 135,70 eura,“ uviedol pre Dalito.sk Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.


Pri nižších vymeriavacích základov (hrubej mzde) je dávka nižšia. Priemerná výška dávky nemocenské pritom medziročne vzrástla o 29 eur. Kým v roku 2018 dosahovala 268,02 eura mesačne, vlani to bolo 296,94 eura. 

Prvých 10 dní práceneschopnosti nahrádza zamestnancovi jeho príjem zamestnávateľ, pričom prvé tri dni PN-ky to predstavuje 25 % denného vymeriavacieho základu a ďalšie dni to je 55 %.

Následne, ak PN-ka pokračuje aj od 11. dňa, ju vypláca Sociálna poisťovňa, pričom výška dávky na deň tvorí 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *