Chudoba na Slovensku pred pandémiou Covid-19

Dalito.sk/Slovensko, Červený Kláštor/foto: Dalito.sk
DALITO -

Štatistický úrad SR zverejnil správu k téme Chudoba na Slovensku – Materiálna deprivácia, ktorá uvádza výsledky zistení o tom, čo si môžu a nemôžu dovoliť slovenskí obyvatelia v oblasti výdavkov: Tretina obyvateľov SR nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom a viac ako tretina si nemôže dovoliť zaplatiť týždennú dovolenku.

Ide o zistenia z EU SILC 2019 a ŠÚ SR vydal správu pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý si pripomenieme v sobotu 17. októbra 2020. Dalito.sk o tom informoval tlačový odbor ŠÚ SR.

Počet Slovákov, ktorí si nemôžu dovoliť niečo zaplatiť v roku 2019 klesal, výnimkou však bolo splácanie pôžičiek a zabezpečenie tepla pre domácnosť.

Najčastejším problém Slovákov v oblasti výdavkov je skutočnosť, že si nemôžu dovoliť zaplatiť raz ročne ani týždeň dovolenky mimo domu. V minulom roku to priznalo až 37,3 % obyvateľov SR.

Druhým najčastejším problémom Slovákov je nižšia schopnosť čeliť nečakaným výdavkom, dotýka sa to 30 %, čo predstavuje 1,6 milióna obyvateľov SR. A na treťom mieste je neschopnosť zabezpečiť si mäsité jedlo každý druhý deň, čo si nemôže dovoliť 12,3 % populácie na Slovensku.

Vyplýva to zo zisťovania EU SILC 2019 a ŠÚ SR zverejňuje tieto dáta pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý si pripomína svet v sobotu 17. októbra.

„Počet a podiel ľudí, ktorí uvádzajú tri najčastejšie nedostatky však medziročne klesol a klesá aj z dlhodobého hľadiska. Problém, zaplatiť týždňovú dovolenku mimo domov raz ročne mala pred desiatimi rokmi ešte viac ako polovica obyvateľstva, teraz je to už len necelých 38 % populácie. Podobne problém s nečakanými výdavkami malo pred desiatimi rokmi výrazne viac obyvateľov SR,“ uviedol Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatisticky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

V celej EÚ problém so zaplatením týždňa relaxu mimo domov uvádza viac ako 28 % obyvateľov.

Zaujímavosťou je, že vyšší podiel obyvateľov, pre ktorých je takýto výdavok problém ako v SR je napríklad v Taliansku alebo v Chorvátsku a naopak v susednom Rakúsku, to je problém len pre 13 % obyvateľov.

Nárast nedostatkov aj v čase celkového poklesu problémov

V rámci EÚ SILC sa zisťuje, či osoby majú finančné zdroje a či si môžu respektíve nemôžu dovoliť celkovo deväť konkrétnych položiek spojených s výdavkami, ktoré hovoria sčasti o kvalite života.

Spomedzi zisťovaných položiek sa situácia slovenských obyvateľov v roku 2019 zhoršila v dvoch.

Nepatrne medziročne narástol počet domácností, ktoré majú problém so splácaní hypoték a pôžičiek, aktuálne trpí týmto nedostatkom 10,2 % obyvateľov a nárast je zaznamenaný druhý rok za sebou.

Súčasne výraznejšie až o 3 percentuálne body sa zvýšil počet domácností, ktoré majú problém s udržaním primeraného tepla v dome či byte počas celého roka. Priznalo to až 7,8 % obyvateľov, ich počet rástol tiež už druhý rok.

Zaujímavosťou je, že na kúpu osobného auta nemala dostatok financií každá desiata domácnosť. Pre ilustráciu pred desiatimi rokmi (v r. 2010) to bolo 18,7 % obyvateľov. Podobne problém zabezpečiť si telefón / mobil má len 0,2 % obyvateľov, teda takmer neexistuje obyvateľ Slovenka, ktorý by tvrdil, že si telefón či mobil nemôže dovoliť.

Šestina obyvateľov trpí aspoň troma nedostatkami

V rámci posudzovania chudoby sa sleduje aj to, koľko zo spomínaných sledovaných 9 položiek zasahuje obyvateľov súčasne. Ak čelí Slovák nedostatku v aspoň troch z deviatich sledovaných položiek trpítzv. materiálnou depriváciou.Celkovo bola takto ohrozená približne šestina obyvateľov Slovenska (15,2 %) a oproti roku 2018 nastal pokles o 2 p. b.

V prípade, ak obyvateľ uviedol až štyri zo sledovaných položiek hovoríme o ľuďoch, ktorí sú vystavení tzv. závažnej materiálnej deprivácii. V slovenských podmienkach ide o 7,9 % obyvateľov, čo predstavuje 424-tisíc obyvateľov. Táto skupina medziročne narástla o 0,9 p. b.

Viac informácií nájdete TU.