Správy

COVID-19: Obrovský pád tržieb za výkony a tovar v apríli 2020

Vývoj tržieb vo vnútornom obchode počas apríla 2020 v plnej miere ovplyvnili opatrenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia vírusu COVID 19. Uzatvorenie prevádzok cestovného ruchu, reštauračných zariadení, predajní s nepotravinárskym tovarom malo výrazný dopad na pokles tržieb vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu.

Situácia sa však odlišovala v jednotlivých činnostiach najmä maloobchodu, kde niektoré skupiny predajcov podľa špecializácie zaznamenali významný pokles tržieb, iné dosiahli zvýšenie tržieb najmä v medziročnom porovnaní.

Najnovšie čísla zverejnilo Ústredie ŠÚ SR.


Vývoj v apríli 2020 v porovnaní s marcom 2020 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne klesli najviac v ubytovaní o 44,5 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 24,1 %. Pokles bol aj v ďalších činnostiach, v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 16,9 %, veľkoobchode o 12,9 % a v maloobchode o 6,9 %.

Vývoj v apríli 2020 v porovnaní s aprílom 2019

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne klesli o 48,7 %. Celkový pokles ovplyvnilo zníženie tržieb vo všetkých činnostiach, predovšetkým v predaji motorových vozidiel, kde bol pokles o 57,3 %.

Prvýkrát v tomto roku klesli aj tržby vo veľkoobchode. V porovnaní s aprílom 2019 sa znížili v úhrne o 9,2 %.

Tržby v maloobchode sa medziročne znížili o 14,3 %. Pokles zaznamenali všetky činnosti, s výnimkou maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (hypermarkety a supermarkety).


Pokles tržieb v ubytovaní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka dosiahol v apríli 84,7 %.

Subjekty pôsobiace v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev mali oproti aprílu 2019 tržby nižšie o 42,1 %.

Podrobnejšie informácie o medziročnom vývoji v maloobchode

Pokles tržieb v maloobchode na úrovni 14,3 % bol ovplyvnený poklesom tržieb vo všetkých činnostiach s výnimkou maloobchodu v nešpecializovaných predajniach, ktorý vzrástol medziročne o 2,5 % (hypermarkety a supermarkety).

Najvýznamnejšie zníženie zaznamenali maloobchodní predajcovia ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 30,7 %. Na celkovom výsledku maloobchodu sa podpísal aj pokles tržieb v špecializovaných predajniach s pohonnými látkami o 25,9 %, ktorý sa však pripisuje výrazne nižším jednotkovým cenám pohonných hmôt v porovnaní s aprílom 2019. Výrazný pokles sa prejavil aj v maloobchode v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 25,5 %. Najväčší pokles tržieb o 51,2 % bol v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu, ktorý však netvorí významný podiel na celkových tržbách maloobchodu.

V rámci zvýšeného záujmu o údaje, ktoré odrážajú dopady na ekonomiku, ŠÚ SR poskytuje v apríli rozšírenejšie mesačné informácie o tržbách v maloobchode o vybrané podrobnejšie činnosti maloobchodu. Ide však len o čiastkové údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a menšie podniky aj živnostníkov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. eur. 2)

Predaj v špecializovaných maloobchodných predajniach s odevmi zaznamenal v apríli medziročné zníženie tržieb o 80,7 %, v predajniach s obuvou a koženým tovarom tržby klesli o 79,1 %. Lekárne však počas apríla tohto roka v porovnaní s aprílom 2019 svoje tržby zvýšili o 9,5 %.


Súčasne tržby v špecializovaných prevádzkach zameraných na potraviny, nápoje a tabak medziročne klesli. V rámci tejto skupiny prevádzky s tabakovými výrobkami znížili tržby o 9,5 %. Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v čase vrcholu dopadov koronavírusu – počas apríla, zaznamenal nárast o 4,5 %. (Príloha  zip — 22 kB)

Vývoj za štyri mesiace 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Pokles sa prejavil aj vo vývoji tržieb za prvé štyri mesiace roka 2020. Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklovsa znížili o 23,9 % vplyvom poklesu v predaji motorových vozidiel o 29,3 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 10,1 %. Tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 0,8 %.

Rast si udržali tržby vo veľkoobchode, medziročne sa zvýšili o 0,9 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby najmä v nešpecializovanom veľkoobchode o 9,2 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 7,1 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 11,8 %. Pokles bol najvýraznejší v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 7 %.

maloobchode tržby klesli o 4 %, znížili sa takmer vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 11 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 10,4 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 11,7 %. Tržby sa zvýšili len v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 6 %.

Tržby vubytovaní klesli o 31,2 %.

Znížili sa aj tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %.


„Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode,“ uviedlo v správe Ústredie ŠÚ SR aj s tabuľkami.

Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov
2) údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a do 19 zamestnancov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. eur a fyzické osoby s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 miliónov eur a viac s prevažujúcou činnosťou vnútorný obchod, ubytovacie alebo stravovacie služby


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *