Správy

COVID-19: Štátne hmotné rezervy stále v očakávaní všetkého na ochranu

Prvý prípad nákazy koronavírusom na Slovensku oznámila ešte bývalá vláda 6. marca 2020 a začala robiť prvé opatrenia proti jeho šíreniu. Česká republika oznámila prvé tri pozitívne testy 1. marca. Obe krajiny tak začali aj s nákupom ochranných pomôcok pre ľudí najmä v prvej línii približne rovnako, vrátane nákupu potrebných testov na koronavírus a testovanie ako také.

Kým v Českej republike po ohlásení núdzového stavu 12. marca a zriadení Ústredného krízového štábu presunuli kompletný nákup ochranných pomôcok (rúška, testy, návleky, obleky, štíty, okuliare, respirátory, gély…) na pod ministerstvo vnútra, ktoré zriadilo aj prehľadný link s presnými dátami, kedy, kto, koľko, čoho … a kam rozviezol, na Slovensku, napriek enormnej snahe tieto dáta nemáte ako dodnes získať a vlastne ani od koho. Každý rezort si to robí sám podľa vlastného uváženia a ako vie.

Ak im aj pošlete otázky, tak ako to urobilo aj Dalito.sk, tlačové oddelenia, od krízového štábu SR, vrátane Úradu vlády SR a ministerstiev neodpovedajú, alebo vás odkážu na štátne hmotné rezervy, ktoré ani po zmene vedenia, akoby neexistovalo. Na jednoduché otázky reagujú až po urgenciách, ak vôbec. Okrem toho, že prvú otázku, koľko rúšok má Slovensko v hmotných rezervách zaslalo Dalito.sk na rezervy ešte 2. marca.


Jediný rezort, ktorý aspoň ako tak reagoval na otázky ohľadom zásobovania toho najdôležitejšie pre ľudí v prvej línii a toho, bez čoho Slovensko jednoducho nákazu v krajine nemôže zvládnuť, bolo tlačové oddelenie Ministerstva vnútra SR, ktoré nás však v konečnom dôsledku aj tak nasmerovalo na Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Hmotné rezervy podľa odpovede dodnes nevedia jednoznačne pomenovať a zverejniť, aká je skutočná realita ohľadom ochranných pomôcok v krajine.

Na odpovediach sme trvali najmä z toho dôvodu, že do dnešného dňa po celej krajine počuť, ako veľmi, práve ľuďom v prvej línii chýbajú. Lekárom, laborantom, pracovníkom DSS…, VÚC, ktorých premiér stále odkazuje na štátne rezervy.

Odpoveď Správy štátnych hmotných rezerv uvádzame v plnom znení. Na otázky reagovala vedúca kancelárie predsedu Natália Petríková:

Čo konkrétne, koľko, odkiaľ a kedy objednalo a doviezlo doteraz Slovensko za vlády Matoviča: ochranné pomôcky, presne ktoré, v akom počte a kde ich vláda rozviedla? Poprosím Vás o takúto tabuľku: https://www.mvcr.cz/clanek/distribuce-ochrannych-prostredku-za-mv.aspx 

Všetky kúpne zmluvy, ktoré SŠHR SR uzavrela za účelom nákupu zdravotníckeho materiálu sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Zdravotnícke pomôcky sú prioritne vyskladňované podľa akútnosti pre potreby rezortu zdravotníctva. Ochranný zdravotnícky materiál v prvom slede dostali infektologické oddelenia nemocníc, špecializované nemocnice, fakultné nemocnice, záchranky, dopravné zdravotnícke služby, lekári prostredníctvom VÚC atď. Okrem rezortu zdravotníctva, boli zabezpečené aj požiadavky na vybrané zdravotnícke pomôcky pre Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad vlády SR, Hlavné mesto Bratislava a podobne.


Koľko objednávok čoho a v akom počte ešte na Slovensko príde?

SŠHR SR v nasledujúcich dňoch očakáva zazmluvnený zdravotnícky materiál ako chirurgické masky (rúška), respirátory FFP2 a FFP3 a jednorazové ochranné obleky.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *