COVID-19: Už chcem počúvať iba vedcov a odborníkov

Dalito.sk/Laboratórium na vyšetrenie vzoriek na koronavírus/foto: SAV
RADKA BAČÍKOVÁ -

Priznám sa, že denne som tak zahltená toľkými lacnými informáciami na tému COVID-19, že už to ani nevládzem čítať. A možno už ani nechcem.

Jeden priateľ ma však nasmeroval na vysoko odborný článok prednostu onkologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici, MUDr. Vladimíra Maleca, PhD., ktorý svojou publikáciou vniesol do tejto problematiky nový uhol pohľadu a pre mňa aj výraznú, vedecky podloženú, dávku optimizmu.

Vo svojej precíznej štúdii sa na celý problém šírenia koronavírusu pozrel optikou genetiky. Nesedeli mu totiž nepodložené čísla úmrtnosti a počtu infikovaných so zavedenými karanténnymi opatreniami a úrovňou zdravotníctva v jednotlivých krajinách. Lebo podľa tohto kľúča by v najviac zasiahnutých krajinách, akými sú teraz Taliansko a Španielsko, nemohli existovať žiadne karanténne opatrenia, úroveň zdravotníctva v oboch štátoch by bola 30 krát horšia ako svetový priemer, a Taliani by hneď po Španieloch nemohli byť už po niekoľké roky vyhlásení za dva najzdravšie národy na svete.

Porovnávanie s neporovnateľnými

Naproti tomu Švédsko, alebo Nemecko, ktoré nemali doteraz prakticky žiadnu karanténu a prvého pacienta diagnostikovali približne v tom istom čase ako v Taliansku, by na tom za takýchto podmienok so šírením nákazy nemohli byť dlho až 16 krát lepšie ako Taliansko či Španielsko. Aj počet úmrtí pri porovnateľnom počte infikovaných je v týchto štátoch oproti Taliansku či Španielsku diametrálne odlišný a výrazne nižší.

Zaujímavý je aj fakt, na ktorý doktor poukázal, že vysoký počet úmrtí v Taliansku sa netýka celej krajiny, ale predovšetkým Lombardie, provincie na severe Talianska, ktorá má 10 miliónov obyvateľov, čo je asi šestina obyvateľov krajiny. A práve tam zomrie na COVID 19 až 60% infikovaných v celom Taliansku. A šokujúci je aj nepomer počtu úmrtí medzi regiónmi v tejto krajine.

Odlišná genetika

Príliš veľa zvláštnych, ale aj odporujúcich si informácií doviedlo lekára k zaujímavému zisteniu a mňa k dočítaniu jeho dlhého článku.

Podľa neho za ohromujúco vysokou úmrtnosťou Lombarďanov je odlišná genetika. Sú iní ako ostatní Taliani a Taliani sa zas genetickým zložením odlišujú od iných Európanov.

Podľa genetických máp je totiž v rámci Európskeho obyvateľstva zastúpených niekoľko tzv. haploskupín. Sú to skupiny obyvateľstva, ktoré majú rovnaký typ DNA markra, ktorý vedie k jednému spoločnému predkovi. Genetici identifikovali  v jednotlivých európskych štátoch rôzne haploskupiny a ich pomerné zastúpenie znázornili na genetickej mape aj TU.  

Keď sa pozrieme na mapu Talianska, zistíme, že v celej krajine je vysoký výskyt  haploskupiny R1b. Pre zaujímavosť, je to zmes keltsko, baskicko, frízsko, anglosaského génu, ktorého frekvencia je najvyššia práve na severe Talianska, obzvlášť v Lombardii. A v Lombardii má vysoké zastúpenie ešte aj zvláštna podskupina tejto haploskupiny. Súčasne tam úplne chýbajú gény haploskupny R1a, tzv. slovansko árijského génu, ktorý je napríklad na Slovensku zastúpený väčšinovo.

A podobná situácia ako v Taliansku je aj v Španielsku. Naopak v severských štátoch a v štátoch východnej Európy je koncentrácia haploskupiny R1b veľmi slabá. A aj preto je na mieste sa podľa doktora domnievať, že vysoký počet infikovaných v Lombardii a Španielsku súvisí s nejakou genetickou predispozíciou obyvateľov, viazanou na etnikum s vysokou frekvenciou haploskupiny R1b (a nejakej z jej podskupín).   

COVID-19 ako AIDS

Vladimír Malec poukázal aj na veľmi dôležitú informáciu, že COVID19 napáda bunky podobným spôsobom ako HIV, lebo získal tzv. HIV-podobnú mutáciu. A voči HIV je asi 1% severoeurópanov, hlavne Švédov, imúnnych. A ďalších 10-18% Európanov je aspoň čiastočne imúnnych. Z čoho vyplýva, že ak existuje prirodzená genetická rezistencia voči AIDS, je vysoko pravdepodobné, že existuje aj prirodzená rezistencia voči COVID19.

Všetky štatistické a vedecky podložené poznatky MUDr. Maleca sú v jeho štúdii ešte omnoho rozsiahlejšie. Pre mňa sú pre pochopenie šírenia koronavírusu tak zásadné,  že by mohli byť zohľadňované v omnoho väčšej miere.

Samozrejme si nemyslím, že sme ako Slováci týmto poznaním zachránení, alebo že bez kritického génu nie je väčšina z nás v ohrození. To v žiadnom prípade. Ale páči sa mi, keď sa aj na takúto závažnú vec pozeráme komplexne, berúc do úvahy aj individuálne faktory, ktoré môžu výraznou mierou ovplyvniť výsledok nákazy.

Pán Boh nám pomáhaj!

Je múdre odpozorovať praktiky skúsených. Ale je rovnako múdre a dôležité nepreberať automaticky matematické modely vývoja situácie v iných štátoch a ich kopírovaním predpovedať podobný stav u nás. Lebo ak sa chceme porovnávať s Talianskom, Pán Boh nám pomáhaj!

Ak sa však začneme porovnávať so Švédmi, zajtra môžeme poslať deti do škôl. A to je veľký rozdiel.

Súhlasím so zavedením všetkých prísnych karanténnych opatrení na Slovensku, pretože mi dávajú zmysel pri snahe čo najviac eliminovať šírenie nákazy. A aj preto, že sa stotožňujem s názorom doktora, že  počet infikovaných na Slovensku ešte zaručene stúpne. Ale záver jeho štúdie vo mne zanecháva silný pocit optimizmu, pretože som rovnako ako on presvedčená, že na Slovensku určite nezažijeme krízu, ako zažívajú Taliani alebo Španieli.

Očakávať u nás rovnaký priebeh epidémie ako v ktoromkoľvek inom štáte je podľa mňa nereálne a úplne zbytočné. Vstupuje do toho totiž ešte niekoľko nevyvrátiteľných ľudských faktorov akými sú okrem genetiky aj správanie, disciplína a zdravý rozum obyvateľov.   

https://www.dalito.sk/cesi-su-krok-od-senzacie-koronavirus-odhali-biosenzor-skor-ako-test/