COVID-19: Vedci zhrnuli najnovšie poznatky o šírení koronavírusu aerosólom

Dalito.sk/Predseda SMER-SD Robert Fico s plastovou ochranou proti Covid-19/foto: archív RF
DALITO -

Medzi slovenských politikov, ktorí na verejnosti zásadne vystupujú bez rúška a respirátora, len s malou plastovou ochranou nosa či úst patrí aj predseda strany SMER-SD Robert Fico. Pravidelne sa na verejnosti objavujú aj hovorcovia jednotlivých oddelení policajného zboru. Nemeckí vedci potvrdili, že takéto ochrany pred šírením už aj zmutovaného koronavírusu sú pre okolie mimoriadne nebezpečné, pretože nechránia pred šírením možnej nákazy.  

Ak respirátor dobre netesní, stačí milimeter, znižuje sa jeho účinnosť a horšie chráni pred šírením infekcie. Tvárové štíty zachytia iba veľké kvapôčky, ale nie aerosól. Prečo je dôležité vetrať? Pomôžu čističky vzduchu? Na otázky spojené s vplyvom aerosólu pre šírenie koronavírusu podrobne odpovedá dokument nemeckých odborníkov. Ich kolegovia z Vysokého učenia technického v Brne, Ústavu chemických procesov Akadémie vied ČR a Českého metrologického inštitútu pod záštitou Českej aerosólovej spoločnosti ich preložili a najnovšie vedecké poznatky ponúkli verejnosti.

Prenos vírusu SARS-CoV-2 pomocou aerosólu je považovaný za jeden z najdôležitejších spôsobov jeho šírenia, spoločne s dotykom a kvapôčkovou infekciou. Aerosól sú drobné čiastočky rozptýlené vo vzduchu. Človek ich vytvára nielen pri kašľaní či kýchaní, ale už pri samotnom dýchaní. Niektoré častice totiž môžu niesť vírus a v miestnosti sa môžu udržiavať vo vzduchu aj desiatky hodín.

 „Mezi odbornou i laickou veřejností koluje velké množství informací o koronaviru a o jeho šíření. Tyto informace však nemusí být vždy správné, případně správně pochopené. Vzhledem k tomu, že se již dlouhou dobu zabýváme studiem aerosolů a jejich chování, jsme jako členové České aerosolové společnosti považovali za svou povinnost vnést do této problematiky trochu více světla,“ vysvetľuje tajomník Českej aerosólovej spoločnosti (ČAS) Jakub Ondráček.

 „Němečtí kolegové vydali nedávno poměrně ucelený dokument, který považujeme za velice relevantní a dovolili jsme si jej převést do českého jazyka. Tento souhrnný text by měl sloužit jak laické, tak i odborné veřejnosti k lepšímu pochopení šíření viru ve formě aerosolových částic a také jako smysluplný podklad pro opatření k zamezení šíření viru,“ dodáva Ondráček, ktorý sa štúdiou problematiky venuje v Ústave chemických procesov Akadémie vied ČR.

Vďaka dobrým vzťahom s nemeckou Spoločnosťou pre výskum aerosólov (Gesellschaft für Aerosolforschung, GAeF) získali českí vedci povolenie vedecký text preložiť. Dokument už zverejnili na webovej stránke Českej aerosólovej spoločnosti.

„Jde o odborný text, jehož smyslem je dodat ověřené informace potřebné pro správná rozhodnutí proti šíření pandemie. Primárně je určen všem, kteří taková rozhodnutí dělají, ale budeme rádi, pokud zaujme i širší veřejnost. Pro lékaře a lékařské společnosti je v něm například dobře vysvětleno, jak se virus z fyzikálního hlediska šíří. Tyto mechanismy jsou důležité pro pochopení toho, která opatření mají smysl a která ne. Pro běžného čtenáře pak může být zajímavá kapitola o účinnosti osobních ochranných prostředků dýchacích cest,“ hovorí iniciátor prekladu František Lízal z Fakulty strojného  inžinierstva VUT v Brne.

Jedno opatrenie vírus nezastaví

Hneď v úvode nemeckí odborníci zhrňujú aktuálne poznatky o opatreniach k zvládnutiu pandémie. Upozorňujú, že žiadne z nich nemôže fungovať samostatne. Najlepšou cestou k zníženiu rizika infekcie je podľa nich kombinácia niekoľkých rôznych tipov opatrení súčasne. Dôležité je zachovanie rozostupov s ochrannými prostriedkami dýchacích ciest.

Dôležité je však vedieť aké majú limity: napríklad respirátory s výdychovým ventilom slúžia iba pre ochranu ich nositeľa, v žiadnom prípade ich okolia, a použitie tvárových štítov bez respirátora je proti šíreniu aerosólu v podstate neúčinné. Vo vonkajšom prostredí k šíreniu infekcie prostredníctvom aerosólov prakticky nedochádza, pokiaľ  sa ľudia nezhromažďujú, naopak v uzavretých priestoroch je riziko väčšie. Vedec Lízal dúfa, že čitateľom preloženého textu pomôže lepšie pochopiť, ako sa častice správajú a na základe toho možno zvolia aj správne ochranné pomôcky.

„Je důležité rozumět tomu, že když budu mít sebelepší respirátor, ale nebude mi dobře těsnit, tak mi rozhodně neposkytne dostatečnou ochranu. Kromě respirátorů také nesmíme zapomínat na větrání nebo používat čističky vzduchu,“ upozorňuje Lízal.

Znalosti odborníkov o víruse a jeho chovaní vedci neustále spresňujú.

„I já sám jsem se za poslední rok hodně dozvěděl a hodně jsem si musel nastudovat. Do výzkumu této problematiky se pustilo obrovské množství vědců, jejichž odborné články už není v silách jednoho člověka všechny vstřebat. Právě proto jsme chtěli souhrn poznatků od německých kolegů přeložit i do češtiny,“ dodal Lízal.

Vedci v závere textu o aerosóloch pre seba, ale aj ďalších vedeckých kolegov navrhujú ďalšie vedecké výskumné úlohy, ktoré by mali pomôcť  lepšie pochopiť šírenie vírusu a lepšie tak bojovať s pandémiou.

Ministerstvo zdravotníctva SR odmietlo reagovať na otázku, či uvažuje vydať čo najrýchlejšie vyhlášku, ktorá toto nosenie “ochranných pomôcok” zakáže na verejnosti aj vzhľadom na nové mutácie, ktoré sa šíria oveľa rýchlejšie.

Celý dokument nájdete TU.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)