Správy

Ďalší do zoznamu podpriemerných a priemerných, testovali piatakov

Slováci sa radi zabávajú na Američanoch, ktorí si mýlia napríklad Slovensko so Slovinskom, či nevedia z hlavy vymenovať všetky americké štáty, ktoré sú súčasťou USA, 50 jednotlivých a jeden federálny distrikt Washington, D.C. . Pritom ich systém školstva  a vzdelávania na univerzitách patrí medzi najlepšie na svete, vrátane ich vedeckých tímov. Slovensko opäť testovalo svoje deti, tentoraz piatakov.

OECD už v roku 2017 upozornilo Slovensko, že oproti iným krajinám máme podpriemerných 15-ročných študentov, dokonca štvrtáci sú v čítaní pod priemerom nielen OECD, ale aj EÚ. A na chvoste sme napríklad aj s angličtinou.

Aj domáce testovanie piatakov opäť ukázalo, že patríme len medzi priemerných. 


Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách, počas ktorého dosiahli priemerne v teste z matematiky 59,3 percenta a zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percenta.  Vyplýva to z vyhodnotenia výsledkov Testovania 5-2018, o ktorom aj Dalito.sk informovalo tlačové oddelenie ministerstva školstva.

Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné. „Najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl. Žiaci zo škôl z centra Košíc majú v oboch predmetoch porovnateľné výsledky ako žiaci zo škôl v Bratislave,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota a Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl. „Rozdiel medzi výsledkami žiakov v okrese Bratislava I (73,8 percenta) a okrese Gelnica (38 percent) je v matematike takmer 36 percentuálnych bodov, čo zodpovedá 11 úlohám testu,“ priblížil rezort školstva.


Podľa liberálov Testovanie 5 opäť potvrdilo značné regionálne rozdiely na Slovensku, ktoré naznačujú, že v oblastiach s vyšším príjmom a zamestnanosťou sa žiakom darí lepšie ako v oblastiach, kde je nižšia priemerná mzda a vyššia nezamestnanosť.

Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer. „Výsledky žiakov z neplnoorganizovaných, teda málotriednych škôl boli štatisticky významne horšie než na plne organizovaných školách. Rozdiel medzi nimi bol okolo desať percentuálnych bodov v oboch predmetoch, čo zodpovedá trom úlohám v teste,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. „Najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh. Úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy, či už s výberom odpovede, alebo tvorbou odpovede, boli pre žiakov náročné,“ priblížilo ministerstvo.


V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď. „Náročnou pre nich bola najmä úloha zo zložky Komunikácia a sloh zameraná na určenie slohového útvaru podľa charakteristických znakov krátkej ukážky, a tiež úlohy zamerané na určovanie gramatických kategórií zo zložky Jazyk a komunikácia,“ doplnil rezort školstva.

Piataci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3299 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo aj 2041 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 cudzincov.

Môže vás zaujať:


ZLOCHA: „Robíme všetko pre dokonalú búrku na prúser.“

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *