Správy

Ďalšia milosť prezidentky Čaputovej

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes udelila podmienečnú milosť 41-ročnému mužovi Ľ. H., ktorý bol v roku 2016 právoplatne odsúdený za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov. 

Odsúdený  je živiteľom rodiny a otcom troch maloletých detí vo veku 3, 7 a 14 rokov. V období rokov 2014-2016 spôsobil dlh na výživnom približne vo výške 2450 €. Prechádzal v tom čase zložitým životným obdobím, osobnou i profesijnou zmenou a nemal finančné prostriedky na plné uhradenie výživného. Po zlepšení finančnej situácie odsúdený uhradil celý svoj dlh na výživnom a o svoje deti sa riadne stará.

„Ľ. H. nastúpil na výkon trestu odňatia slobody 19. augusta 2019. Žiadosť o milosť odsúdeného podporili aj matky detí, pričom sa obávajú o zabezpečenie starostlivosti o maloleté deti počas výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného. Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä tú skutočnosť, že Ľ. H. uhradil celý dlh na výživnom a ďalší výkon trestu odňatia slobody sa javí ako neúčelný. Predovšetkým v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o tri maloleté deti, odpustila prezidentka SR odsúdenému nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody pod podmienkou, že odsúdený po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha trestný čin, uviedol  Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR.


Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

 

Zuzana Čaputová: „Prevezmime zodpovednosť za seba a za svoje životy a za našu krajinu.“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *