Spektrum

Deväť rokov skúmal Čech zabudnuté končiny Východného Slovenska a ich nárečie

Devět let výzkumu v poněkud zapomenutých končinách východního Slovenska a bývalé Podkarpatské Rusi se zúročilo v poutavém obrazu vývoje rusínských nářečí. Nová kniha dialektologa Michala Vašíčka ze Slovanského ústavu AV ČR Dynamika jihokarpatských nářečí popisuje, jak se moderní reálie a zejména současný jazyk vkrádají do společnosti, kde starší generace ještě vypráví o polednici.

Zaznamenává také, jak se od sebe odlišila nářečí sousedících obcí, které po zániku první Československé republiky od sebe natrvalo oddělila politická hranice.

Jsou oblasti, kam se současné dění dostává pomaleji, což se mimo jiné projevuje i v jazyce a dialektu. Nejnovější vývoj nářečí karpatských Rusínů a Ukrajinců, jak jej popisuje Michal Vašíček, dokládá mísení moderních vlivů a tradice v celé šíři. V knize, kterou vydává Slovanský ústav AV ČR, podrobně představuje konkrétní nářečí. Velký prostor věnuje vývoji slovní zásoby, zaznamenává rostoucí vliv slovenštiny v nářečích používaných na Slovensku, ale i pronikání češtiny do nářečí bývalé Podkarpatské Rusi, o nějž se zasloužili muži, kteří odcházeli za prací do ČR (jako např. slůvko vole).


 Dílo Michala Vašíčka je zajímavé také tím, že tlumočí, co si mluvčí těchto nářečí skutečně myslí o propagaci spisovné rusínštiny na Slovensku (a na Ukrajině) a o rusínské identitě vůbec.

Kde žije Bůh i polednice

„Tak jako v dobách Ivana Olbrachta je to kraj, kde ještě žije Bůh, ale i různé mytologické bytosti,“ říká o území bývalé Podkarpatské Rusi autor knihy Michal Vašíček. Nedílnou součástí knihy jsou proto i autentické nářeční texty. Čtenář se dočte o různých místních magických praktikách a nadpřirozených tvorech, o jejichž existenci jsou vypravěči přesvědčeni. Příběh o místním druhu upíra, nazývaném nelapšyj, se tak například odehrává v současných reáliích.


Výzkum rusínských (u autora apoliticky jihokarpatských) nářečí má ve Slovanském ústavu AV ČR tradici již od první republiky, kdy byla Podkarpatská Rus – a tedy domovina rusínských mluvčí – součástí našeho státu. Michal Vašíček na ni vědomě navazuje zpracováním aktuálního stavu těchto nářečí na území východního Slovenska a přilehlých oblastí Ukrajiny.

V současné době k nám z východního Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny přijíždí za prací mnoho lidí, jejichž jazyk a kultura nejsou v českém prostředí dostatečně známé. Nová publikace Slovanského ústavu AV ČR je příležitostí dozvědět se o nich více.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *