Digitalizácia firiem zlyháva pred cieľom – podceňuje zvládnutie ľudského faktora

Dalito.sk/foto: zdroj: OMNICOM
PR -

Príčina spomalenej digitalizácie vo firmách na Slovensku spočíva aj vo vynechaní či v podcenení dôležitej fázy procesu – zapojenia zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie. Hoci sa digitálna transformácia organizácie opiera o technológie a automatizáciu, pre jej úspech však hrá kľúčovú úlohu zvládnutie ľudského faktora takejto zmeny.

„Mnohé firmy nielen zo súkromnej sféry, ale i z verejnej správy si často nakúpia nové aj drahé digitálne nástroje na zefektívnenie prevádzky, ale podcenia dôležitý krok – nepripravia zamestnancov. Na úspešné zvládnutie zmien, ktoré do firiem prináša digitálna transformácia, je však potrebné, aby tieto zmeny pochopili a prijali všetci zamestnanci a naučili sa pracovať vďaka technológiám inak,“ upozorňuje odborník na digitalizáciu Miroslav Hlohovský, CEO spoločnosti OMNICOM z Bratislavy, ktorá sa digitalizácii domácich i zahraničných firiem venuje už viac ako 10 rokov.  

Podľa neho významnú časť digitálnej transformácie – prípravu zamestnancov vynechá alebo odloží na neurčito asi polovica firiem, ktoré začnú s digitalizáciou. Firmy zvládnutie ľudského faktora takýchto zmien buď podcenia a nemajú naň už rozpočet, alebo sa spoliehajú na flexibilitu ľudí – že sa naučia nové softvéry používať sami „za pochodu“.

„Tento spôsob nakoniec vždy zlyhá a zamestnanci zotrvajú v používaní starých prevádzkových postupov, ktoré boli neefektívne a tým aj drahé. Kruh modernizácie tak tieto firmy nikdy neuzavrú. Firmy či organizácie prichádzajú mesačne o tisíce eur hneď dvakrát – pre slabé využívanie zakúpeného softvéru a sekundárne strácajú peniaze vo vysokých nákladoch pre zastarané prevádzkové postupy,“ dopĺňa konzultant Pavol Holbík z OMNICOMU. Práve digitalizácia dokáže firme ušetriť  často až 30 % nákladov na prevádzku.

Zmena prístupu, správania a kultúry organizácie by mala byť popri používaní nových technológií súčasťou každej digitalizácie. Spoločnosť OMNICOM pomohla s digitalizáciou IT služieb tento rok aj slovenskej energetickej spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. (MHTH) v Bratislave s využitím softvérovej platformy 4me.

„Hlavnou výzvou bola zmena kultúry – aby IT zamestnanci, ako aj koncoví používatelia prijali zmenu fungovania a začali používať nový systém, a tým využili benefit z digitalizácie interných IT procesov. Je to o zmene myslenia. To je najtvrdší oriešok. Ale funguje to,“potvrdzuje Karína Rybárová, Head of IT Governance & IT Process Manager v spoločnosti MHTH.

Čo je digitálna transformácia?

Digitálna transformácia neznamená, že procesy, ktoré doteraz boli na papieri, sa presunuli do počítača či smartfónu. Digitálna transformácia prostredníctvom využitia moderných technológií pomáha firmám robiť veci inak, pracovať efektívnejšie, rýchlejšie a otvára nové biznisové možnosti. V mnohých prípadoch softvér napríklad sám poradí najlepší časový harmonogram denných činností, čo je výhodou najmä pri opakujúcich sa rutinných činnostiach najmä vo výrobe či v správe budov. Digitalizácia dokáže firme usporiť  často až 30 % nákladov na prevádzku. Podľa rôznych štúdií by mala firma investovať ročne do transformácie biznisu okolo 4 – 10 % z obratu v závislosti od odvetvia.

O spoločnosti OMNICOM

V spoločnosti OMNICOM pracuje tím skúsených profesionálov s viac ako 25-ročnou praxou z IT prostredia, ktorí poskytujú firmám a organizáciám pomoc a podporu pri zavádzaní efektívnych digitálnych riešení a zmene spôsobu práce. Skúsení konzultanti pomáhajú firmám nájsť  tie najlepšie riešenia problémov, zrýchliť vývoj a zlepšiť ich komunikáciu so zákazníkmi. V prípade komplexných projektov, ktoré prinášajú do organizácií veľké zmeny, sa experti z OMNICOMU priamo zapájajú do realizácie riešení, ktoré navrhli. OMNICOM tiež ponúka odborné kurzy s certifikovanou metodikou pre zamestnancov s cieľom pripraviť ich na zmenu uvažovania a nový spôsob práce. Viac informácií nájdete na www.omnicom.sk a www.omnicom.digital.