Do platnosti vstúpil úrazový príplatok Covid-19

Dalito.sk/ilustračné foto: Shutterstock.com - winnievinzence
DALITO -

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra 2020 majú nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 tí zamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19. Dalito.sk to oznámilo tlačové oddelenie Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ im musí potvrdiť, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. 

“Z rovnakého dôvodu majú nárok na úrazový príplatok aj osoby, ktoré vykonávajú spoločensky významné činnosti súvisiace s výkonom protipandemických opatrení, v rámci ktorých sú vystavení významnému riziku nákazy (tzv. dobrovoľníci – § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení), ak im právnická osoba, pre ktorú takáto fyzická osoba vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri činnosti, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti. Vyplýva to z prijatej novely zákona o sociálnom poistení,” uviedla  Jana  Hrabková z tlačového oddelenia SP.

Skutočnosť, či zamestnávateľ potvrdí poškodenému, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19, že toto ochorenie vzniklo vzhľadom na charakter jeho práce, je vo výlučnej kompetencii zodpovedného zamestnávateľa.

“Táto právna úprava sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú diagnostikované len podozrenie na ochorenie COVID-19 (diagnóza U07.2),” upozornila Hrabková s tým, že nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-19, najskôr však dňom účinnosti zákona. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19.

Denná výška úrazového príplatku predstavuje 25% hrubého denného príjmu. Napríklad zamestnanec, ktorý má mesačný príjem 1 000 eur, bude mať dennú výšku úrazového príplatku približne 8,2192 eura. Spolu s nemocenským poskytovaným z tohto dôvodu bude teda dostávať približne 80% čistého príjmu.

Viac informácií tu: Úrazový príplatok pre COVID-19