Poradňa

Dobrovoľné nemocenské poistenie sa mení   

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nemocenskú dávku z dobrovoľného nemocenského poistenia nemusí vždy vypočítať zo sumy (vymeriavacieho základu), z ktorého si žiadateľ o dávku platí poistné. 

Výška dávky (nemocenské, materské, ošetrovné) uplatnenej z uvedeného poistenia sa určuje z vymeriavacieho základu, z akého si poistenec platí dobrovoľne poistné, len vtedy, ak  dobrovoľné nemocenské poistenie trvá najmenej 26 týždňov. Ak trvá menej, dávka sa vypočíta vždy len z minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 477,00 eur), a to aj napriek skutočnosti, že žiadateľ o nemocenskú dávku platil poistné z vyššej sumy.

„V súvislosti s dobrovoľným nemocenským poistením je potrebné upozorniť tiež na to, že jeho vznikom zaniká ochranná lehota z predchádzajúceho poistenia. Prihlásenie sa naň by mali preto prehodnotiť najmä ženy, ktoré boli pri zániku predchádzajúceho poistenia (napr. zamestnania) tehotné a na ktoré sa vzťahuje osemmesačná ochranná lehota. Ak sa na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlásia a poistné si nebudú platiť z vyššej sumy ako dosahovali v zamestnaní aspoň 26 týždňov, potom im Sociálna poisťovňa vypočíta dávku len z minimálneho vymeriavacieho základu. Z poistenia v zamestnaní im v uvedenom prípade nárok na žiadnu nemocenskú dávku nevznikne,“ uviedol Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.


V septembri 2019 bolo v Sociálnej poisťovni registrovaných na dobrovoľné nemocenské poistenie 4 144 osôb. V súčasnosti je minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné nemocenské poistenie 477 eur.

Suma, z ktorej sa vypočíta najvyššie možné materské, je 1908 eur.

Od 1.1.2020 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 506,50 eur,  suma vymeriavacieho základu, pri ktorom vznikne nárok na materské v najvyššej možnej výške, bude 2026 eur. Samozrejme, ak budú splnené všetky podmienky pre priznanie dávky:  existencia nemocenského poistenia alebo trvanie ochrannej lehoty po jeho zániku, trvanie 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom a pri dobrovoľnom nemocenskom poistení aj správne a včas zaplatené poistné.

Pozor na nové odvody od roku 2020Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *