Správy

Dôchodcovia, ešte žijete? V januári to dokážte štátu

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí, že majú v januári jednu dôležitú povinnosť – predložiť poisťovni tlačivo „Potvrdenie o žití“.

Tieto tlačivá posiela začiatkom roka Sociálna poisťovňa dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení ich dôchodku. Sú však dostupné v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre.

„ Kontrolu žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí a potrebu predkladať spomínané tlačivo určuje zákon – ide o povinnosť poberateľa preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Vyplnené tlačivo, s úradne overeným podpisom, musí poberateľ dôchodku posielať Sociálnej poisťovni v pravidelných intervaloch podľa toho, v akej krajine v zahraničí má bydlisko,“ uvádza Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.


Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jeden krát ročne. Pre zabezpečenie neprerušovanej výplaty dôchodku je tlačivo potrebné zaslať najneskôr do 31. 1. 2020.

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, preukazujú žitie štyri krát do roka. Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2019 predložia vyplnené tlačivo do 15. 1. 2020.

Rozdelenie kalendárnych štvrťrokov

štvrťrokmesiacevrátiť potvrdenie do
1.1. január – 31. marec15. apríla
2.1. apríl – 30. jún15. júla
3.1. júl – 30. september15. októbra
4.1. október – 31. december15. januára

Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *