Správy

Doktorandi dostanú na výplatu viac

Na 855 eur vzrástlo od septembra 2019 štipendium doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky. Do jej absolvovania budú dostávať študenti dennej formy doktorandského štúdia mesačne 734 eur.

Toto zvýšenie súvisí s úpravou platových tried a stupňov pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá sa týka pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov škôl, vrátane vysokých. Uviedol odbor komunikácie a protokolu MŠVVŠ SR.

Doktorand po vykonaní dizertačnej skúšky má nárok na štipendium najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.


Od 1. 9. 2019 je to spomínaných 855 eur, čo predstavuje nárast oproti doterajšiemu stavu o 68,50 eura.

Do vykonania dizertačnej skúšky dostáva študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia štipendium najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

Doteraz bolo toto štipendium vo výške 675 eur mesačne, takže od 1. 9. 2019 sa zvýšilo o 59 eur.


Českí doktorandi oproti slovenským


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *