Zdravie

Doktoronoviny: „Veľa ľudí si myslí, že naša práca je smutná a ťažká.“

Tento rok Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za rok sestry a pôrodnej asistentky. Oslavovať ho, okrem  20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete, tak  budú aj v Národnom ústave detských chorôb. Národný ústav detských chorôb si bude celý rok 2020 pripomínať dôležitú úlohu sestry.

Rovnako tento rok uplynie aj 200 rokov  od narodenia zakladateľky a patrónky zdravotných sestier a ošetrovateliek Florence Nightingale. Pri tej príležitosti NÚDCH pripravil rôzne informačné aktivity, ktorými chce upozorniť na nezastupiteľnú úlohu sestier.

„Tematický rok štartuje druhé vydanie podnikového média Doktoronoviny, kde sme pripravili reportáž o našej sestre, ktorá u nás pracuje viac ako 34 rokov. Rovnako na február pripravujeme edukačné video o povolaní sestier, aby sme vám vedeli viac vysvetliť filozofiu tohto krásneho, ale náročného povolania.“ Prezradil prvé tematické novinky generálny riaditeľ NÚDCH doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc., MPH.


zdroj: Národný ústav detských chorôb

Najväčšia detská nemocnica na Slovensku má v súčasnosti  530 sestier. Máme naozaj stabilný kolektív, kde sa s našimi sestrami lúčime najmä z dôvodu dôchodkového veku, alebo materských dovoleniek. Samozrejme tešíme sa z každej novej kolegyne, či kolegu.

Práca v našom špičkovom ústave je krásna a náročná zároveň. Práca s detským pacientom je „iná“, rozmanitejšia a posúva sestru v poznaní a empatickom prístupe úplne inde ako pri dospelom pacientovi. Vyžadujú sa iné zručnosti a vedomosti z vývinovej psychológie. Odmenou im je detská bezprostrednosť, úprimný úsmev a rýchle napredovanie v profesionálnej oblasti. Sestry sú u nás spokojné, pracujú tu aj 20 a viac rokov a veľa je takých, ktoré tu odpracovali celý svoj profesijný život,” hovorí vedúca odboru pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatjana Belcáková.

zdroj: Národný ústav detských chorôb

Určite im pomáhajú aj aktivity, ktoré ústav pre sestry organizuje a ponúka. Sú to napríklad odborné semináre zamerané na zvládanie stresu, či rekondičné pobyty. Každej sestre sa venujeme osobitne a hľadáme pre ňu optimálne riešenia.

Veľa ľudí si myslí, že naša práca je smutná a ťažká, ale pri detskom pacientovi sa sestra ľahko nastaví do polohy poslania pomáhať tým najzraniteľnejším – deťom. Skvelé výsledky liečby a priestor na rýchly profesijný rast je zárukou, aby  všetci boli spokojní – naši detskí pacienti aj sestry.” Dodala vedúca odboru pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatjana Belcáková

V letných mesiacoch NÚDCH ako prvá nemocnica na Slovensku chystá aj Letný kemp budúcich sestier. Počas celého mesiaca sa rôzni špecialisti budú venovať desiatim najšikovnejším študentkám a študentom v odbore, ktorí praxovali počas školského roka na pôde ústavu. Ponúknu im nielen možnosť spoznať špičkové oddelenia a odborníkov inak, ako počas hodín, ale pripravené budú aj zaujímavé prednášky o špeciálnej pro-pacientskej komunikácií, krízovej komunikácií, či osobnostné školenia – tzv. koučing.

foto: zdroj: Národný ústav detských chorôb

Generálny riaditeľ Ladislav Kužela dodáva, že o nezastupiteľnej úlohe zdravotných sestier a ošetrovateliek treba viac hovoriť.


„V našej nemocnici sa snažíme na každom oddelení vytvoriť naozaj silný tím, kde základom je rešpekt všetkých povolaní. Žiadne pracovisko nevie pracovať iba s lekármi, alebo iba so sestrami, dôležití sú aj ošetrovatelia, upratovačky, technickí pracovníci…Len spolu vieme odvádzať profesionálnu robotu, ktorá by mala byť absolútnou samozrejmosťou. Preto chceme postupne verejnosti predstaviť všetky povolania, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou fungujúcej nemocnice.“

Časopis Doktoronoviny je bezplatný a nájdete ho vo verejných priestoroch Národného ústavu detských chorôb, rovnako všetky aktivity NÚDCH prezentuje aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *