Dôležitá kniha v dnešnom svete fake news a hoaxov!

zdroj: Ikar

Provokatívna kniha, ktorá dáva otázky a snaží sa na ne odpovedať. Hoci sa o tejto téme napísalo už veľmi veľa, skúsený historik tentoraz poukazuje na varovné signály a dôsledky, z ktorých mrazí. Je to zrozumiteľná, jasná a veľmi dôležitá kniha, ak chceme pochopiť jednu etapu našej minulosti. „Veľmi dobre napísaná kniha, ktorá je dôležitá v dnešnej dobe strachu, propagandy a fake news,“ napísali v Times Higher Education.

Kniha PREČO? Ako pochopiť holokaust skúma jednu z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva a odpovedá na osem najčastejších otázok, ktoré sa s ňou spájajú:

  • Prečo Židia?
  • Prečo práve Nemci?
  • Prečo vraždenie?
  • Prečo bol holokaust taký rýchly a rozsiahly?
  • Prečo sa Židia väčšmi nebránili?
  • Prečo boli rozdiely v miere prežitia?
  • Prečo bola pomoc zvonka taká obmedzená?
  • Aké odkazy a ponaučenia máme?

Napriek množstvu kníh a filmov, múzeí a pomníkov, výpovedí pamätníkov a výučbe venovanej holokaustu sa zdá, že ani po viac ako sedemdesiatich rokoch sa nepodarilo nájsť ucelené vysvetlenie toho, ako sa mohla v srdci civilizovanej Európy v 20. storočí udiať taká nepredstaviteľná masakra.

Holokaust sa skončil pred sedemdesiatimi rokmi a ešte stále ho nie sme schopní pochopiť. Napriek záplave (či možno práve pre ňu) zhruba šestnásťtisíc kníh katalogizovaných v tejto kategórii v knižnici amerického Kongresu, napriek početným múzeám a pamätníkom, napriek každoročne pribúdajúcim filmovým spracovaniam i napriek početným vzdelávacím programom venovaným tejto téme sa zdá, že ľuďom stále chýba zmysluplné vysvetlenie toho, prečo v srdci civilizovanej Európy v dvadsiatom storočí prepuklo také obludné krviprelievanie.

V súvislosti s holokaustom sa vari najčastejšie spomínajú prívlastky „nepredstaviteľný“, „nepochopiteľný“ a „nevysvetliteľný“. Tieto slová svedčia o tom, že si akosi inštinktívne zachovávame odstup, priam pudovo cúvame v sebaobrane.

Keď niekto povie, že vie vysvetliť holokaust, zdanlivo ho tým normalizuje, keď však vyhlási, že ho pochopiť nevie, potvrdzuje tým svoju nevinu – nielenže nie je schopný takú hrôzu uchopiť, ale ani nič podobné vykonať. Preto vôbec neprekvapuje, že „nepochopenie“ je štandardným postojom voči beštialite holokaustu, ako taký však vylučuje možnosť získať z tejto témy ponaučenie.

Americký historik Peter Hayes, odborník na dejiny Nemecka a genocídy, na základe rozsiahleho výskumu a štatistických údajov pútavým spôsobom vyvracia mnohé mylné predstavy a interpretácie a odpovedá na všetky kľúčové, nepríjemné a bolestivé otázky.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)