Dušan Chrenek: „Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete je najväčšou výzvou.”

Dalito.sk/Dušan Chrenek, hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu/foto: ZEKS

Dušan Chrenek bol jedným z prvých respondentov portálu Dalito.sk po jeho spustení 14. septembra 2017. Vtedy ešte sedel na stoličke vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Redakcia dostala aj čestné pozvanie na jeho rozlúčku, keď mu skončil mandát a presunul sa do Bruselu. Pri príležitosti ukončenia diplomatického pôsobenia na Slovensku mu prezident Andrej Kiska osobne udelil ďakovnú medailu za príkladnú činnosť v prospech šírenia významu európskych hodnôt a spolupráce v Slovenskej republike. Dušan Chrenek už ako hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu.

Európska komisia vás ako bývalého vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku vymenovala do prestížnej pozície hlavného poradcu pre riadenie Energetickej únie na svojom Generálnom riaditeľstve pre klímu. Znie to zložilo.

Je to jedinečný systém v oblasti energetiky a klímy, v rámci ktorého Únia a členské štáty spoločne plánujú a kolektívne plnia ciele stanovené na rok 2030 a zabezpečujú sociálne spravodlivý a nákladovo efektívny prechod na hospodárstvo, ktoré by bolo neutrálne z hľadiska klímy, do roku 2050.

Čo teda konkrétne budete robiť?

Vo svojej novej pozícii sa budem podieľať na napĺňaní ambicióznych cieľov Energetickej únie, vrátane znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie a dosahovaní vyššej energetickej efektívnosti.

Európania po tých všetkých sľuboch o záchrane životného prostredia už očakávajú reálne kroky. Odborníci už celkom otvorene hovoria o budúcich katastrofických scenároch, ktoré pre ľudstvo vôbec nevyzerajú dobre. Je únia reálne pripravená prijať konkrétne kroky na ich zvrátenie?

Klimatické zmeny sú ohrozením pre celý svet. Európania právom očakávajú reálne kroky v boji proti zmene klímy a Európa má na to, aby išla príkladom. Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete je najväčšou výzvou a príležitosťou našich čias. Na to, aby sme ju zvládli a zabránili tak obrovským škodám, potrebujeme viaceré rozhodné opatrenia. Musíme investovať do inovácií a výskumu, obnoviteľných zdrojov energie a čistejšej dopravy. Klimatické opatrenia nám však zároveň dávajú veľkú príležitosť na zlepšenie života na zemi. Na to, aby sme mali kvalitnejšie životné prostredie, zdravšie potraviny, dýchali lepší vzduch a mali planétu v dobrom stave. Som rád, že v pozícii hlavného poradcu na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu budem môcť prispieť k boju proti klimatickým zmenám a k modernizácii európskeho hospodárstva.“

Tyká si takmer s každým. Okrem španielskeho kráľa