Správy

Dve nové veľvyslankyne SR majú brániť hodnoty slobody, demokracie, tolerancie aj právneho štátu

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala poverovacie listiny dvom novým veľvyslankyniam SR.

Oksana Tomová bude pôsobiť ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky, vedúca Stálej misie Slovenskej republiky pri Rade Európy so sídlom v Štrasburgu.

Oksana Tomová si prevzala poverovacie listiny od prezidentky SR/foto: KP SR

Karla Wursterová bude pôsobiť ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme.


Karla Wursterovási prevzala poverovacie listiny od prezidentky SR/foto: KP SR

Celý prejav prezidentky SR po odovzdaní poverovacích listín:

„Vážený pán štátny tajomník,
vážení prítomní,
vážené panie veľvyslankyne,
srdečne vám blahoželám k vymenovaniu do funkcie.

Odovzdaním poverovacích listín vám vyjadrujem dôveru, že počas svojho pôsobenia v zahraničí budete šíriť dobré meno Slovenska, presadzovať naše záujmy a najmä brániť hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité – teda hodnoty slobody, demokracie, tolerancie, právneho štátu, pluralitnej občianskej spoločnosti a medzinárodného práva.

Verím, že tieto úlohy úspešne zvládnete, máte na to všetky osobnostné aj profesionálne predpoklady. Dúfam tiež, že vaše menovanie bude aj inšpiráciou pre ďalšie ženy, aby pôsobili v našej diplomatickej službe, a tak pomáhali hájiť záujmy Slovenska.

Vážená pani veľvyslankyňa Wursterová, s Talianskom, do ktorého odchádzate, nás dlhodobo spájajú priateľské vzťahy, a to nielen na úrovni vlád, ale tiež medzi našimi občanmi. Zdieľame tiež spoločné záujmy vychádzajúce z členstva oboch našich krajín v Európskej Únii a NATO. Taliansko je taktiež dôležitým obchodným aj investičným partnerom Slovenskej republiky.

Podobne ako našu krajinu, aj Taliansko silno zasiahla epidémia koronavírusu. V najbližších rokoch sa budú európske ekonomiky spamätávať z hospodárskych škôd, ktoré táto pandémia spôsobila. Práve Taliansko bude najväčší prijímateľ prostriedkov z európskeho Plánu obnovy – plánu, ktorý aj nám dáva príležitosť budovať modernejšie, spravodlivejšie a zelenšie Slovensko. Talianske skúsenosti s implementáciou tohto plánu môžu byť inšpiratívne aj pre našu krajinu. Bola by som preto rada, ak by ste túto oblasť počas vášho vyslania podrobnejšie sledovali. 

Vážená pani veľvyslankyňa Tomová, na pozíciu Stálej predstaviteľky Slovenskej republiky pri Rade Európy nastupujete v neľahkom období. Rast extrémizmu, nenávisti v online aj offline priestore, nerešpektovanie princípov právneho štátu, či pokračujúce vojenské konflikty v európskom priestore sú výzvy, ktoré potrebujeme spoločne prekonať.
Práve Rada Európy je jednou z dôležitých platforiem riešenia týchto výziev, ktorá pomáha najviac zraniteľným, jasne pomenúva aktuálne problémy a ponúka riešenia.

Pri vašom pôsobení preto očakávam presadzovanie priorít a záujmov Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z našich hodnôt. Slovensku záleží na posilnení demokracie a právneho štátu. A je dôležité, aby sme boli takto vnímaní aj na pôde Rady Európy. Sama chcem tomuto cieľu napomôcť návštevou tejto organizácie, keď to situácia dovolí.

Vážené panie veľvyslankyne, želám vám veľa pracovných úspechov a spoločne s vašimi najbližšími aj veľa zdravia a osobnej spokojnosti.“

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *