E-mailová etiketa: Pravidlá automatickej odpovede aj komunikácie bez „dníčka“

Spoločenské normy, ktoré dodržiavame pri priamom styku s ľuďmi sa postupne transformovali aj do prostredia elektronickej komunikácie. V ďalšej časti e-mailovej etikety … Čítať ďalej E-mailová etiketa: Pravidlá automatickej odpovede aj komunikácie bez „dníčka“