Ekologická novinka Tesca – tento rad výrobkov má obaly recyklovateľné na 100 %

Dalito.sk/Šetrný obal k planéte Zem rozoznáte podľa zeleno-bieleho recyklačného symbolu/zdroj: Tesco
PR -
  • Tesco predstavuje prvý rad výrobkov vlastnej značky v plne recyklovateľných obaloch.
  • Vďaka produktom vlastnej značky Tesca zo sortimentu pre domácnosť nakupujúci pomôžu znížiť záťaž na životné prostredie.
  • Rad výrobkov pre domácnosť so 100 % recyklovateľnými obalmi prináša hneď 200 produktov ako napríklad čistiace prostriedky do kúpeľne či kuchyne.

Bratislava 22. apríl 2021 – Ešte v roku 2019 sa Tesco v  strednej Európe zaviazalo, že do roku 2025 budú mať všetky výrobky vlastnej značky reťazca 100 % recyklovateľné obaly. Reťazec dnes oficiálne uvádza na trh rad výrobkov pre domácnosť vo vynovených obaloch, pričom ide o prvú kompletnú kategóriu produktov, ktorá spĺňa vyššie uvedený cieľ. Podarilo sa mu to navyše s časovým predstihom. Zákazníci si môžu zakúpiť 200 rôznych výrobkov pre domácnosť, napríklad na čistenie kuchyne či kúpeľne, v plne recyklovateľných obaloch a za dostupné ceny, tak ako sú v prípade vlastnej značky Tesca dlhodobo zvyknutí. Nové výrobky spoznajú nakupujúci podľa zeleno-bieleho recyklačného symbolu.

Tesco na Slovensku vyvíja maximálne úsilie smerom k udržateľnejším obalom. Reťazec prispieva k budovaniu systému tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky. V prípade, že obal zohráva dôležitú úlohu pri ochrane toho-ktorého produktu, reťazec vždy pracuje na tom, aby materiál obalu bol plne recyklovateľný alebo opakovateľné použiteľný. Ak sa obaly nedajú recyklovať, nemajú v podnikaní Tesca miesto.

„Chceme pomôcť našim zákazníkom k čo najudržateľnejšiemu životnému štýlu. Ponuka našich výrobkov v recyklovateľných obaloch je v tomto smere jedným z dôležitých krokov. S našimi kľúčovými dodávateľmi dlhodobo úzko spolupracujeme na inováciách a z toho vyplývajú ďalšie výhody pre našich zákazníkov. Zakúpením výrobkov pre domácnosť značky Tesca môžu teraz nakupujúci pomôcť znížiť vplyv obalov na životné prostredie. Používaním týchto výrobkov sa zníži množstvo vyprodukovaného odpadu v celkovom meradle. Navyše, slovenské domácnosti môžu počítať s tým, že sa naďalej intenzívne pozeráme na to, ako ich rozpočet zaťažiť čo najmenej. Ide o dôležitú správu pre nakupujúcich, pretože naše výrobky pre domácnosť zostávajú cenovo dostupné a zároveň sa stávajú udržateľnejšími,“ uviedol Erik Šiatkovský, produktový riaditeľ Tesca na Slovensku.

Správna recyklácia rozhoduje

Nové plne recyklovateľné obaly boli vyvinuté v súlade s požiadavkami, ktoré kladie legislatíva na recyklovateľnosť materiálov. Zákazníci tak môžu použité výrobky zlikvidovať udržateľným spôsobom – použitím správnych recyklačných nádob, resp. košov na odpad. Čím viac zákazníkov odhodí použitý obal do správnych košov na odpad, tým viac materiálov sa vráti dodávateľom obalov ako surovina. Tá následne opätovne poslúži svojmu účelu v procese výroby obalov a zákazník ju neskôr nájde v obchode znovu – v podobe obalu ďalšieho produktu. Rovnako je to aj v prípade výrobkov vlastnej značky Tesca v rámci sortimentu potrieb pre domácnosť. Množstvo z nich sa dodáva nielen v 100 % recyklovateľných obaloch, ale navyše sú vyrobené už z recyklovaného materiálu.

Tesco dlhodobo napreduje v napĺňaní záväzkov trvalej udržateľnosti naprieč strednou Európou, a to aj napriek mimoriadnej situácii vyvolanej koronakrízou. V prípade Slovenska reťazec zo svojich výrobkov odstránil už 173 ton nerecyklovateľných alebo ťažko recyklovateľných materiálov, čo v pomernom zastúpení predstavuje až 99 % všetkých ťažko recyklovateľných materiálov.

  • Výraznú zmenu si môžu už dnes zákazníci všimnúť napríklad aj pri balenom ovocí a zelenine. Tesco a jeho dodávatelia nahradili ťažko recyklovateľný polystyrén a PVC bežne recyklovanými materiálmi, ako sú PET, PE a polyetylén.
  • Ďalším príkladom je výmena PVC fólie za LDPE (nízkohustotný polyetylén) pri energetických nápojoch.
  • Tesco sa popri procese recyklácie sústredí aj na znižovanie hmotnosti obalov na absolútne minimum. To má pozitívny vplyv nielen na spotrebu materiálu, ale ľahšie obaly znamenajú aj menej energie spotrebovanej na prepravu výrobkov, a teda aj menej emisií uhlíka.
  • Aktuálnou novinkou je pilotný projekt zálohovacieho automatu na vrátenie PET fliaš a plechoviek, reťazec ho spustil v meste Senec a bližšie detaily o ňom sa dočítate na korporátnom webe Tesca.

Viac zaujímavých informácií o udržateľných iniciatívach Tesca sa dozviete na tejto webstránke.

https://www.dalito.sk/tesco-v-predstihu-spustilo-prvy-automat-na-vratanie-pet-flias-a-plechoviek/