Správy

Elitný špičkový hlavný hygienik SR Mikas odkazuje na hranice, budete deportovaní do karantény pokiaľ…

„V mene hovorkyne ÚVZ SR Daši Račkovej vám posielam opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sprístupňuje možnosť využitia domácej smart karantény. Túto možnosť dostanú ľudia, ktorí od 22. mája 2020 od 20:00 prídu na územie Slovenska. Pre ľudí, ktorí čakajú na hraniciach, to znamená možnosť prísť na Slovensko do štátnych karanténnych centier, ktoré budú môcť opustiť hneď, ako bude dostupná aplikácia eKaranténa.

Pokiaľ ide o smart karanténu, v opatrení sa píše:

Všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpia na územie
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených
štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky
ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou


na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1
zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa“). 
Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušník
Policajného zboru v zariadení určenom štátom. Následne po zistení
negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, alebo po potvrdení
aktivovania mobilnej aplikácie eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje
izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto
osoby sú povinné sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom
prostredí. Zároveň osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom
nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 sú povinné sa
najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa
laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19. Po dobu domácej
izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej
domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej
izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na
osoby, ktoré od 22. mája 2020 od 20:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky a zároveň sa preukážu používaním aktivovanej mobilnej
aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a
ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len mobilná aplikácia
„eKaranténa“). Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie „eKaranténa“
zabezpečí príslušný orgán Policajného zboru a to pri prechode štátnej
hranice. Po prekročení štátnej hranice sú tieto osoby povinné sa
bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí. Zároveň sú
tieto osoby povinné sa najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej
republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie
COVID-19. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu
14 dní. Počas doby trvania domácej izolácie sú tieto osoby povinné
dodržiavať povinnosti podľa § 60a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.  Po
dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v
spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť
domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.“ Marek Eliáš z ÚVZ SR.


Komentáre (3)
  1. Avatar Roman píše:

    Deportovaní? To slovo je dosť známe spred 75 rokov! Kde, do Terezína a odtiaľ ďalej?

  2. Avatar Peter píše:

    To sa naozaj minister spravodlivosti neozve?????

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *