Erasmus je životná šanca v 33 krajinách

Dalito.sk/Portugalsko, Lisabon, lanovka v bývalom výstavisku EXPO 98, dnes centrum zábavy, športu, oddychu, reštaurácii aj turizmu/foto: Dalito.sk
DALITO -

Kedy si môžete dovoliť len tak odísť do cudzej krajiny, podľa vlastného výberu a takmer zdarma? Žiť vo vybranej krajine niekoľko mesiacov alebo aj celý rok vás nemusí nič stáť, pokiaľ chodíte  do školy a plníte si študentské povinnosti. Študenti Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) to zažili viackrát a cez svoje osobné príbehy túto skúsenosť odporúčajú všetkým študentom. Erasmus+ vnímajú ako obohacujúci až život meniaci program. UNIZA patrí v počtoch realizovaných mobilít študentov a zamestnancov medzi najúspešnejšie slovenské vysoké školy.

Bialsko-Biala, Zagreb, Istanbul

Ján Beňuš z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA) zažil Erasmus+ pobyt až trikrát a aj keď mal na začiatku nulové vedomosti z angličtiny, podarilo a mu vytvoriť si priateľstvá s ľuďmi z viac ako 100 krajín na každom kontinente. Bialsko-Biala, Zagreb, Istanbul je trojica miest, v ktorých žil, študoval a spoznával rôzne kultúry, zvyky, jedlá a nielen to. Naučil sa pracovať individuálne, ale aj v tímoch pri riešení celkom nových zadaní, čo bol iný level poznania. Po získaných skúsenostiach sa mu podarilo  dohodnúť si spoluprácu opäť v Istanbule na realizovanom výskume k jeho dizertačnej práci ohľadom pozorovania nástupu únavy u vodičov cestnej nákladnej dopravy. Pre Jána boli všetky Erasmus+ programy prínosom, nikdy nie únavou, ale energiou, vďaka ktorej navštívil až 47 krajín. „Ak čo i len rozmýšľate nad programom Erasmus, určite choďte, nemáte čo stratiť, len získať,“ odkazuje Ján.

Kolín, Dortmund, Hamburg

Kolín, Dortmund, Hamburg, exkurzia v automobilke Mercedes a ideálny letný „dream job“, ktorého súčasťou boli aj montérky a náročná manuálna práca, má Vlado Bechný zo Strojníckej fakulty (SjF UNIZA) už za sebou. Tento pobyt stihol hneď po maturite, keď pracoval pri výrobnej technológii zlievarenstva v nemeckom podniku. Ďalšia životná príležitosť sa mu prihodila na Erasmus+ pobyte v Portugalsku a aj keď musel pobyt predčasne ukončiť kvôli pandémii, mal dosť času na spoznanie desiatok zahraničných priateľov, s ktorými sa stihol už viackrát navštíviť. „Keď sa ti pošťastí, vie sa tvoj život od základu zmeniť, a to tak, že si  z Erasmu prinesieš okrem zážitkov aj niečo vzácnejšie – partnera/partnerku a v lepšom prípade možno aj budúceho manžela/manželku,“ dodáva Vlado, ktorý na Erasmus+ programe stretol svoju snúbenicu. Príbeh nekončí,  práve naopak, Vlado ide na ďalší Erasmus+ program do Rakúska. Počas troch mesiacov sa bude zdokonaľovať v oblasti aditívnej výroby – 3D tlače, ktorá je aj jeho výskumnou oblasťou v rámci doktorandského štúdia na SjF UNIZA.

Portugalsko

„Každé mesto má svoju jedinečnú atmosféru. Lisabon, Porto, Aveiro alebo aj malá Covilhã, o ktorej by som sa pravdepodobne inak ako z Erasmus+ programu ani nedozvedela a prišla by som o zatiaľ najúžasnejší pobyt v zahraničí,“ spomína na svoj študijný pobyt v Portugalsku Michaela Kotríková z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). Okrem najlacnejšieho bývania v celom Portugalsku a polohe v srdci tejto zeme nezabudne ani na atmosférické výhľady, ktoré covilhské kopce a celý národný park ponúkajú. Jediná rovina je pravdepodobne len univerzita a okrem nej má svoje čaro aj študentský bar, ktorý funguje ako neoficiálny Erasmus bar. Medzi ďalšie nezabudnuteľné miesta, ktoré spoznala, patrí jednoznačne Cascias – prioceánska časť Lisabonu s nádhernými útesmi a Sintra – bývalé kráľovské sídlo s nekonečným množstvom malých zámkov a palácov s niekoľkými väčšími hradmi. „Akúkoľvek možnosť vycestovania do zahraničia pomocou študijnej mobility alebo stáže by som odporučila každému, kto by sa chcel viac osamostatniť a spoznať novú krajinu či nových ľudí,“ dodáva Michaela.

Praha, Lotyšško, Estónsko, Nórsko, Belgicko a Švédsko…

Päť mesiacov Erasmus+ stáže v Prahe a práca vo firme v študijnom obore, ktorý Michal Szatmári študuje na Fakulte bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA) ho presvedčila o správnosti jeho rozhodnutia. To, čo študuje, ho bude raz živiť . Presvedčil ho o tom aj ďalší Erasmus + pobyt v Litve. Na Vilnius Technical Gediminas University sa zaoberal  oblasťou bezpečnosti na železničných staniciach, čo je momentálne téma jeho dizertačnej práce na doktorandskom stupni štúdia na FBI UNIZA. Aj vďaka odporúčaniu litovského profesora sa Michalovi podarilo posunúť sa profesijne a osobnostne zároveň. Počas 3 mesiacov navštívil Lotyšško, Estónsko, Nórsko, Belgicko a Švédsko mu ušlo len kvôli opatreniam. „V Litve značná časť obyvateľstva plynule hovorí anglicky, ďalší vám všetko vysvetlia po rusky alebo aj rukami-nohami. Krajina je ekonomicky približne v rovnakej situácii ako SR, takže s grantom by si mal študent vystačiť,“ hovorí Michal. Aj zo skúsenosti jeho známych a rodinných príbuzných Michal vie, že okrem cestovateľských zážitkov, zdokonaľovaní sa v jazyku a  osamostatnení sa má Erasmus+ pobyt značnú výhodu pri hľadaní práce.

„Najlepšia príležitosť je pre mňa tá, že som mohol okúsiť inú kultúru, zlepšiť sa v cudzom jazyku,  v španielčine aj v angličtine. Spoznal som veľa nových ľudí z rôznych krajín a hlavne som si vyskúšal, aké to je študovať na univerzite ktorá je top 400 vo svete,“ hovorí Maroš Gorný z Fakulty riadenia a Informatiky (FRI UNIZA).  Odcestovanie na polročný študijný pobyt na Universitat Politècnica de València mu zásadne zmenilo život.  Do Španielska odchádzal v covidovom období a po rozchode s priateľkou. Práve na tomto Erasmus+ pobyte sa mu začal nový život, s novým začiatkom. „Mohol som si všetko budovať sám, priateľov, moje aktivity počas dní a nové zvyky. Ovplyvnený len kultúrou, študentským životom a samým sebou. To bola tá druhá šanca, ktorú všetci máme tak radi a mne Erasmus pomohol snáď po všetkých stránkach, ako po psychickej, tak aj fyzickej – pretože aj sama Valencia sa opisuje mottom „Valencia – Ciudad del running“ (mesto behu) alebo po osobnostnej stránke, kde som nazbieral kopu skúsenosti zo školy a zážitkov zo skvelého mesta,“ dodáva Maroš.

Grécko

Lenka Kiková z Fakulty humanitných vied (FHV UNIZA) strávila svoj Erasmus+ pobyt v prímorskej lokalite, o ktorej je známe, že sa tam študenti nejdú zrovna pretrhnúť a práve začala pandémia, no aj napriek tomu sa v oblasti vzdelávania výrazne obohatila. Na študijnom pobyte v meste Patras v Grécku bola jeden semester. Už počas neho sa však pre veľké nadšenie prihlásila na druhý semester na ďalší študijný pobyt – Karlovu univerzitu v Prahe. „Takýto jednosemestrálny pobyt by som odporučila úplne každému, aj tým, ktorí si nie sú istí, či to zvládnu napríklad z jazykového hľadiska. Môžu si vybrať pobyt v Česku a vybrať si predmety v angličtine a ak na začiatku zistia, že je to príliš, môžu si predmety vymeniť za tie v češtine,“ hovorí Lenka. „Mať v životopise zapísaný Erasmus je určite lepšie, ako ho tam nemať. Znamená to, že ste mali dosť odvahy na to vystúpiť z komfortnej zóny a nabrať nové skúsenosti a vedomosti, ktoré s vami už navždy zostanú a ktoré by ste možno na Slovensku nikdy nezískali,“ dodala študentka z FHV UNIZA.

V končiacom programovom období 2014-2021 mali študenti UNIZA možnosť absolvovať študijný pobyt na viac než 260 zahraničných univerzitách. Erasmus+ je jedným z najúspešnejších programov Európskej únie, v ktorom je zapojených 33 štátov. V tomto roku oslávil 35 rokov.

„Erasmus+ nie je len krátky okamih v živote človeka, ale veľakrát je to kus života v jednom okamihu. Pre UNIZA je program Erasmus + navyše vecou prestíže i kvality inštitúcie aj v zmysle zahraničného partnerstva a riešenia európskych projektov,“ povedal prof. Ing. Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)