Správy

eTwinning zaznamenal obrovský nárast záujmu učiteľov o vlastné vzdelávanie

Existujú učitelia, ktorí sa vzdelávajú a rastú spolu so študentmi celý svoj profesijný a niekedy aj osobný život. Nielen na deň učiteľov alebo päť dní v týždni, ale každý deň prinášajú svojim študentom radosť a poznanie z učenia sa. Vedia to aj online, aj v angličtine, samostatne, aj v tíme, medzi rôznymi školami Európy. Sú súčasťou veľkého programu dištančného vzdelávania – eTwinning, v ktorom dramaticky vzrástol počet účastníkov. 1760% nárast účastníkov prekonal očakávania aj tímu pracovníkov eTwinning na Žilinskej univerzite v Žiline.

Webináre eTwinning sú určené pre učiteľov všetkých typov materských (MŠ), základných (ZŠ) stredných škôl (SŠ) a vysokých škôl (VŠ). Aktuálne a tematické webináre dramaticky vzrástli.

V roku 2020 sa na Slovensku vyškolilo 10 650 učiteľov na 113 webinároch, čo predstavuje až 1760 % nárast s predchádzajúcim rokom 2019, v ktorom sa vyškolilo 603 učiteľov v 20 webinároch. Stúpajúci trend pokračuje aj naďalej, učitelia majú o webináre vysoký záujem.


„Webináre mali počas pandémie vynikajúcu spätnú väzbu od učiteľov, ktorí sa ich zúčastnili a ešte stále vypisujeme nové termíny, lebo záujem je naozaj enormný. Učitelia na Slovensku objavujú silný potenciál vzdelávania cez eTwinning platformu a získané zručnosti využívajú na svojich hodinách,“ povedala Katarína Hrbáňová,  koordinátorka eTwinning z UNIZA.

Webináre poskytujú učiteľom tipy a triky v dištančnom vzdelávaní, učia ich ako bojovať s  pasivitou žiakov, ako rozvíjať kritické myslenie, ako mentorovať, zapájať IKT hry do vzdelávania, nebáť sa medzinárodných projektov, dokonca majú presah aj do duševnej stránky učiteľa, venujú sa jeho emocionálnej a sociálnej  inteligencii.

eTwinning je prepracovaný program, ktorý na Slovensku funguje už 16 rokov, pričom prepája všetky typy škôl: MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. O rozvoj programu eTwinning na Slovensku sa stará Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline.


„V súčasnosti zažíva zlaté časy, extrémny dopyt je po vzdelávaní v oblasti projektového vyučovania s využitím webových nástrojov. Počas krízy boli vyhľadávané odborné semináre, ktoré prinášali návody ako pracovať a hlavne s čím pracovať. Momentálne sú veľmi atraktívne tvorivé inšpirácie ako súčasť vyučovacieho procesu ako napr. Quizziz, Nearpod, Wordwall, Mindmeinster, Kahoot, LearningApps a mnohé iné nástroje,“ uviedla pre Dalito Adriana Valentovičová, špecialista PR oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

eTwinning predstavuje najväčšiu komunitu učiteľov európskych škôl. Učitelia, ktorí sú v programe eTwinning sa zhodujú v názore, že program obohacuje výučbu a stereotypom hodín dodáva nový rozmer. Žiaci sa na projektové hodiny tešia, sú motivovaní a vidia potrebu zlepšiť svoje schopnosti.

95 % webinárov vytvárajú ambasádori eTwinning, ďalšie prezentujú odborníci z praxe a úspešní riešitelia projektov národného alebo medzinárodného významu. eTwinning znamená aj uplatňovanie inovačných metód vo vyučovaní a využívanie nových technológií.


V súčasnosti existuje veľa vzdelávacích  webinárov, ale webináre eTwinning sú pre učiteľov jednoznačne najlepšou voľbou,“ dodáva ambasádor Marcel Prievozník,  tvorca  Google kolaboratívnych nástrojov vo vzdelávaní.

Do portálu eTwinning sa dá bezplatne a nezáväzne registrovať.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *