EÚ prepája COVID aplikácie eRúška navzájom. Slovensko takú nemá

Dalito.sk/Stretnutie premiérov V4 v Ledniciach/foto: ÚV SR
DALITO -

Koronavírus – Európska únia spúšťa bránu k zaisteniu interoperability a so systémom sa prepájajú prvé aplikácie pre vyhľadávanie kontaktov a varovania. Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike. Pilotná fáza sa už začala, Česká republika sa do preventívnej bezpečnostnej brány EÚ zapojí na budúci týždeň. Slovensko takú aplikáciu nemá doteraz.

Aby bylo možné plně využít potenciál mobilních aplikací pro vysledování kontaktů a varování s cílem přerušit řetězec koronavirových nákaz a zachraňovat životy napříč hranicemi, zřídila Komise na výzvu členských států celounijní systém k zajištění interoperability – tzv. bránu.

Systém se po úspěšné pilotní fázi spouští a tato služba propojuje první vlnu národních aplikací, konkrétně německou Corona-Warn-App, irskou COVID tracker a italskou immuni. Dohromady si tyto aplikace stáhlo přibližně 30 milionů lidí, což odpovídá dvěma třetinám z celkového počtu stažení v EU.

zdroj: Zastoupení Evropské komise v České republice

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl: „Řada členských států zavedla dobrovolné aplikace pro vysledování kontaktů a varování a Komise je podpořila tím, že umožnila bezpečnou vzájemnou interakci těchto aplikací. Volný pohyb je nedílnou součástí jednotného trhu. Brána jej usnadňuje a zároveň nám pomáhá zachraňovat životy.“

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Aplikace pro vysledování kontaktů a varování mohou účinně doplnit další opatření, jako je intenzivnější testování a ruční vysledování kontaktů. V situaci, kdy jsou počty případů opět na vzestupu, mohou hrát významnou roli a pomoci nám přerušit řetězce nákazy. Budou-li fungovat přes hranice, stanou se tyto aplikace ještě účinnějšími nástroji. Náš systém brány, který se dnes spouští, představuje důležitý krok v naší práci a chtěla bych vyzvat občany, aby tyto aplikace využívali, a pomohli tak chránit sebe i ostatní.“

Německý spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn uvedl: „Po celé Evropě opět narůstá počet infekcí. Právě nyní mají národní aplikace pro varování skutečný přínos. Každý řetězec nákaz, který se díky aplikaci podaří rychleji přerušit, totiž přispívá ke zvládnutí pandemie. Díky nové službě brány propojujeme aplikace v celé Evropě. Tímto způsobem lze zaslat kontaktům varování i během cesty do zahraničí nebo po ní.“

V boji proti koronaviru se většina členských států rozhodla zavést aplikaci pro vysledování kontaktů a varování. Služba brány umožní interoperabilitu celkem osmnácti aplikací založených na decentralizovaných systémech.

Na bránu mohou být napojeny na základě protokolu, který předpokládá několik testů a kontrol, přičemž ke každé aplikaci musí být vydána aktualizace.

Druhá skupina aplikací se připojí příští týden. Poté se očekává připojení české aplikace eRouška, dánské smitte stop, lotyšské Apturi COVID a španělské Radar Covid, přičemž další aplikace budou k systému připojeny v listopadu. Přehled zúčastněných členských států je k dispozici na zvláštní internetové stránce.

Brána zajišťuje hladké fungování aplikací přes hranice. Stačí tedy, aby si uživatelé nainstalovali jen jednu aplikaci, a v případě, že cestují do jiné zúčastněné evropské země, budou stále moci využívat vysledování kontaktů a přijímat upozornění, ať už jsou doma nebo v zahraničí.

Server brány omezuje množství vyměňovaných dat na minimum. Díky tomu bude efektivně přijímat a předávat náhodné identifikátory mezi vnitrostátními aplikacemi. Brána nebude zpracovávat žádné jiné informace než náhodné klíče generované aplikacemi.

Informace jsou pseudonymizovány, šifrovány, omezeny na nezbytné minimum a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vysledování šíření nákazy. Brána neumožňuje identifikaci jednotlivých osob, ani sledování polohy nebo pohybu zařízení.

Zřízení brány navazuje na dohodu členských států o technických specifikacích s cílem zajistit bezpečnou výměnu informací mezi backendovými servery národních aplikací pro vysledování kontaktů a varování, které využívají decentralizovanou architekturu.

Systém vyvinuly a během méně než dvou měsíců spustily společnosti T-Systems a SAP. Bude provozován v datovém centru Komise v Lucemburku. 

Souvislosti

Jestliže budou aplikace pro vysledování kontaktů plně v souladu s pravidly EU a dobře koordinované, mohou hrát klíčovou úlohu ve všech fázích řešení krizí. Mohou doplnit stávající, manuální způsob vysledování kontaktů a pomoci zastavit další šíření viru. Mohou tak přispět k záchraně životů.

Od vypuknutí pandemie koronaviru členské státy za podpory Komise vyhodnocují efektivitu a zabezpečení digitálních řešení určených pro boj s krizí a dále jejich aspekty související s ochranou soukromí a osobních údajů. Vypracovaly soubor nástrojů EU zaměřený na aplikace pro vysledování kontaktů a varování, k němuž byly přiloženy pokyny ohledně ochrany údajů. Jednalo se o součást společného koordinovaného přístupu, který má podpořit postupné ukončování opatření omezujících volný pohyb osob a který je popsán v doporučení Komise.

Aby bylo zajištěno, že aplikace k vysledování kontaktů a varování budou fungovat přeshraničně, dohodly se členské státy s podporou Komise v květnu na pokynech k interoperabilitě a v červnu na souboru technických specifikací a Komise přijala prováděcí rozhodnutí, které představuje právní základ pro službu brány. V září byl systém testován v pilotní fázi.

Dalito.sk zaslalo opäť otázky na Úrad vlády SR, tentoraz riaditeľovi tlačového a informačného odboru ÚV SR Richardovi Pekarovi aj tlačovému oddeleniu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu. Odpovede doplníme po ich zaslaní.

1, Prečo takúto ochrannú aplikáciu Slovensko nemá dodnes?

2, Kedy ju začne vyvíjať a prečo? Prečo ju jednoducho nekúpime od tých, ktorým funguje?

3, Nemyslíte si, že tým oberáte občanov SR o možnosť maximálnej ochrany pred Covid-19, či voľného pohybu po EÚ?

4, Nepovažujete to za chybu a zlyhanie vlády SR, že Slovensko v EU ochrannej bráne bude chýbať?