Správy

Európa oslavuje jazyky. Bez nich na úspech zabudnite

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Vás  pozýva na Európsky deň jazykov 2017

Posledný septembrový utorok sa bude v celej Európe oslavovať Európsky deň jazykov. Nebude tomu inak ani na Slovensku. V utorok 26. septembra sa Hviezdoslavovo námestie v Bratislave premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: hudobné a dramatické vystúpenia, kvízy a jazykolamy a rôzne iné prekvapenia v stánkoch organizátorov. V kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení.

„„Vďaka ovládaniu cudzích jazykov stretávame zaujímavých ľudí, ale aj sami sa stávame zaujímavejšími. S novým jazykom získavame prístup k novým informáciám, kultúram a možnostiam, napríklad aj tým pracovným. Pre zamestnávateľov sú atraktívnejší zamestnanci, ktorí ovládajú aspoň jeden svetový jazyk,““ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.


Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich niet sporu. A hlavne, na jazyky nikdy nie je príliš neskoro.

Dušan Chrenek počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ/foto: archív D. Chrenek

Ako to teda s nami vyzerá, pokiaľ ide o jazykové znalosti?

V roku 2015 sa viac ako 19 miliónov žiakov základných škôl EÚ (alebo 84 % všetkých žiakov na tejto úrovni) učilo aspoň jeden cudzí jazyk, a to vrátane 1 milióna žiakov (približne 5 %), ktorí sa učili dva cudzie jazyky alebo viac. Najpopulárnejšia je angličtina, ktorej sa venuje viac ako 17,5 mil. žiakov (83,5 %). Francúzština sa  umiestnila na druhom mieste (s 0,8 mil. žiakov, čiže 4,8 % populácie), po nej nasleduje nemčina (takmer 0,7 mil. žiakov alebo 3,9 %), španielčina (0,1 mil. alebo 0,6 %), ruština (54 tis. alebo 0,3 %) a taliančina (33 tis. alebo 0,2 %). Top tri krajiny s najväčším počtom žiakov, ktorí sa učia viaceré cudzie jazyky, sú Luxembursko, Estónsko a Grécko.

Na slovenských základných školách sa v roku 2015 učilo cudzí jazyk 85,9 %, pričom 80,4 % sa učí jeden jazyk a 5,5 % sa učí dva a viac jazykov. Najobľúbenejšia je angličtina, učí sa ju až 82,6 % žiakov.

Európsky deň jazykov 2016/foto: archív EK v SR

Ďalšie informácie:

V Európskej únii je 24 úradných jazykov, približne 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov. Vo svete existuje 6 000 až 7 000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná, t. j. ovláda alebo rozumie dvom alebo viacerým jazykom.


Európsky deň jazykov po prvýkrát usporiadala Rada Európy v roku 2001 ako súčasť Európskeho roka jazykov. Odvtedy si ho pripomíname každý rok v snahe zvýšiť povedomie o európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a celoživotnom jazykovom vzdelávaní. Toto podujatie ukazuje, že sa dá vzdelávať aj vo viacerých jazykoch naraz a že učenie nemusí byť len o drile. Hravá zážitková forma výučby má často lepšiu šancu uspieť, keďže povzbudzuje a inšpiruje k ďalšiemu učeniu.

Ulička jazykov

Utorok, 26.9.2017, 9.00 až 12.30, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Podrobný program Európskeho dňa jazykov nájdete v prílohe.

https://www.facebook.com/events/357553074666816/

https://ec.europa.eu/slovakia/event/european_day_of_languages_2017_sk

Európsky deň jazykov 2016/foto: archív EK v SR

Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *