Firmy môžu neisté časy prekonať aj bežnými biznis úvermi. Aké sú pravidlá na ich získanie?

zdroj: Umbrella Group
PR -

Aj podnikatelia sa už intenzívne zaujímajú o riešenia pre zvýšenie finančnej rezervy v roku 2023 kvôli rastúcim nákladom. Podľa informácií z bánk sa mnohí podnikatelia obávajú problémov s cash flow najmä začiatkom budúceho roka v súvislosti s celkovou neistotou na trhoch. Najbežnejšie úvery sú kontokorent či bezúčelová pôžička. Aké sú aktuálne podmienky na ich získanie?

„Výška kontokorentného úveru – teda možnosti prečerpať účet v prípade potreby sa prepočítava podľa ročných tržieb. Každá banka má iný výpočet, ale všeobecne ide o približne desatinu ročných tržieb. To je zároveň maximálny úverový rámec pre tento typ úveru,“ vysvetľuje Michal Ďuriš, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group.

Ďalšou možnosťou, ako sa vyrovnať s vyššími nákladmi, je bezúčelový úver na podnikanie, kde na rozdiel od kontokorentu spláca podnikateľ úver pravidelne a postupne si znižuje istinu. Kontokorenty sú oproti investičným úverom drahšie. Maximálna splatnosť bezúčelových úverov sa pohybuje okolo 8 rokov v závislosti od banky.

„Pri žiadosti o podnikateľský úver je však akákoľvek špecifikácia podnikateľského úveru dobrá. Podnikateľ tak môže získať menší úrok aj väčší úverový rámec než pri bezúčelovom úvere. Dôvodom je, že ak jeho biznis plán súvisiaci s pôžičkou znamená zníženie prevádzkových nákladov či už v úspore energií alebo v automatizácii práce, banka to vníma pri posudzovaní žiadosti o úver ešte pozitívnejšie. Firme by sa tak mal po investícii zvýšiť cash flow. Bezúčelový úver môže naopak znamenať aj vyšší úrok a nižší úverový rámec,“ radí Michal Ďuriš.

Novinkou je tzv. energetický úver od Eximbanky SR, ktorá podporuje exportné firmy. Pôžička má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi. Energetický úver je k dispozícii pre klientov, ktorí majú problém s financovaním zvýšených cien energií. Ide najmä o výrobné podniky s nižšou variabilitou premietnutia zvýšených nákladov do výstupných cien produktov a služieb.

Pozor na stratu aj typ biznisu

„Firma by nemala byť v strate, vtedy úver nedostane. Vždy je optimálne riešiť problém skôr, než nastane kritická situácia. Zároveň si banky všímajú hospodárenie firmy za minulý rok 2021, ale do úvahy berú aj priebežné výkazy za prvý polrok tohto roka,“ upozorňuje Michal Ďuriš.O výške úrokov rozhoduje veľkosť firmy, jej ziskovosť, či ručí majetkom, nehnuteľnosťou. 

Zároveň banky majú zoznam segmentov, ktoré vnímajú rizikovejšie, prípadne ich vôbec nefinancujú. „Je dobré vedieť, že v každej banke sú nastavenia iné, preto odporúčam zistiť podmienky podnikateľských úverov vo viacerých bankách,“ dodáva Michal Ďuriš.

Patria sem napríklad hazardné hry, náboženské a politické zoskupenia, zbrojárstvo, tabakový priemysel, erotický priemysel, skládky či obchody s použitým tovarom, čerpacie stanice, záložne či zmenárne.

„Existujú naopak aj oblasti podnikania, kde sa podnikatelia môžu k úverom dostať jednoduchšie než v iných odvetviach. Patria k nim napríklad zubári, a to aj začínajúci,  IT sektor, právnici, architekti, účtovníci, veterinári či reklamné agentúry,“ dopĺňa Michal Ďuriš.

Nestíhate splácať úver?

Existuje pravidlo, ktoré platí pri všetkých úveroch, a to čo najskôr komunikovať o problémoch so splácaním s bankou. Banka môže schváliť tzv. reštrukturalizáciu úveru a vtedy je možné splácanie dlhu odložiť na určité obdobie, napríklad na niekoľko mesiacov či rok. V danom období bude firma platiť iba úrok, prípadne malú časť istiny. Podnikateľ však bude mať negatívny záznam v registri. Treba si vopred zvážiť aj iné možnosti zníženia nákladov.

****

O Umbrella Group

Spoločnosť Umbrella Group vznikla z iniciatívy štyroch partnerov a vyše 14 rokov poskytuje nový systém fungovania pre finančných sprostredkovateľov na báze pool manažmentu. Naši finanční sprostredkovatelia pomáhajú klientom v oblasti osobných aj firemných financií, investícií, úverov a poistenia. Máme vybudovanú sieť spolupracovníkov, ktorí detailne poznajú výhody a úskalia finančného trhu a empaticky pristupujú ku každému klientovi. Našim spolupracovníkom ponúkame unikátny zastrešujúci systém na báze slobody, podpory a pochopenia s vyššími odmenami, než má konkurencia.