Generácia X, Y, Z . Hľadajte rozdiely…

dalito.sk/foto: Zuzana Horníková
DALITO -

What´s up? Skúsme odhadnúť záujem kandidáta. Skúsme to inak ako doteraz. Jednoducho – podľa veku. Aká je jeho orientácia v hodnotách, v akej životnej etape sa nachádza? Do ktorej generácie patrí?

Generácia X /1960 – 1980/ sú predmetom záujmu pracovné podmienky, životný štandard, uznanie. Najskôr práca, potom zábava, pamätníci korešpondenčných lístkov. Prvá generácia, ktorá už niekoľkokrát zmenila zamestnanie. Celý život sa učili ruský jazyk, ktorý ešte stále neovládajú. Vysoká škola bola záchrana pred vojnou, napriek tomu je to generácia, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň vzdelania. Generácia MTV.

Generácia Y /1980 – 1995/ má záujem o perspektívu a rast. Viac sa pýtajú a neprikývnu okamžite na vykonanie pracovnej úlohy. Pracujú, aby si mohli užívať. Práca nie je pre nich všetko. Ich pracovné očakávania sú niekedy nereálne. Netelefonujú, na komunikáciu používajú rôzne aplikácie. Jedlom vyjadrujú životný štýl. S neobmedzeným prístupom k informáciám majú tendenciu byť asertívni a majú silné názory. Svet si predstavujú ako „24/7 miesto“. Nie sú verní hodnotám a ich pružnosť je ovplyvnená rýchlosťou internetu.

Generácia Z / 1995 a neskôr/ – ich záujem presahuje hranice rodiny aj štátu. Svet technológií, multitaskingu a hlavne bez geografických limitov. Online generácia, ktorá nezažila svet bez internetu. Svet neustálych aktualizácií. Majú prehnane starostlivých rodičov, ktorí za svoje deti robia rozhodnutia, ktoré by mali nechať na ne. Preto sa o pracovnej ponuke musia poradiť vo svojej komunite na sociálnej sieti. Sú viac ako nasýtení značkami. Sú zameraní celosvetovo, vizuálne zaangažovaní, vzdelane transformovaní, absolútne sociálne definovaní. Generácia Z sa rýchlo a efektívne posúva medzi prácou a zábavou, pričom sa na pozadí vyskytujú viaceré rozptýlenia, pracujú na viacerých úloh naraz. Len sa zamyslite nad tým, ako by tento druh toku mohol zmeniť kanceláriu.

Odhaduje sa, že vo veku od 16 do 18 rokov pôjdu priamo do práce, neosloví ich tradičná cesta vysokoškolského vzdelávania a namiesto toho dokončia školu on-line, ak vôbec. Ak si myslia, že dokážu niečo vyriešiť prostredníctvom efektívnejšej, netradičnej trasy, môžete sa staviť, že využijú príležitosť. Viac ako 70% chce podnikať.

Skúste sa pozrieť na najbližšie CV “cez” vek …

Autorka: Silvia Skalická sa personalistike a ľudským zdrojom venuje od roku 2010, odkedy odišla z oblasti obchodu. Od roku 2012 znásobuje získané vedomosti vzdelávaním v tejto oblasti, ktoré v minulom roku rozšírila o diagnostiku štruktúr tváre.

1 reakcie na Generácia X, Y, Z . Hľadajte rozdiely…