Hurá na huby aj v zime

Dalito.sk/Flammulina/foto: zdroj: SAV
DALITO -

Huby sú organizmy, ktoré sú veľmi ovplyvnené lokálnou klímou a mikroklimatickými podmienkami. Z toho dôvodu sa môže stať, že jeden rok nenájdete na “vychýrenej” hubárskej lokalite nič a ďalší rok nájdete množstvo húb. Aj počas zimy sa dá u nás zbierať plamienka (Flammulina), ktorá je oceňovanou jedlou hubou najmä v Číne.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied vo svojom aktuálnom výskume sledujú, ako manažovanie krajiny človekom vplýva na spoločenstvá húb pasienkov. Dalito.sk o tom informovala Monika Hucáková, hovorkyňa SAV.

„Huby sú nepostrádateľnou zložkou všetkých biotopov. Na Slovensku máme bohatú tradíciu pasienkarstva a využívania pôdy na pastvu. V súčasnosti je však pasienkárstvo na ústupe a mnohé lokality sú tak ohrozené postupujúcimi procesmi sukcesie a zarastania. Alternatívou sú manažmenty, ktoré potláčajú zarastanie, avšak súčasne menia obsah živín a minerálov v pôde. Zaujíma nás, nakoľko môžu tieto manažmenty nahradzujúce pastvu ovplyvniť a zmeniť druhovú skladbu pôdnych húb, a najmä druhovú skladbu modelovej skupiny indikačných druhov. Takisto sa venujeme skúmaniu klimatických nárokov a modelovaniu ekologických ník vybraných húb (mykoríznych, parazitických, lichenizovaných), čo môže potencionálne viesť k predpovediam možného výskytu a šíreniu nepôvodných druhov húb,“ povedal Miroslav Caboň z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Z výskumov vedcov vyplýva, že mnohé zásahy človeka do krajiny nepriaznivo vplývajú na ekosystémy, ktoré huby vytvárajú. Najviac sa lúčnym hubám darí v prostrediach, kde sa lúky tradične spásajú alebo kosia.

„Analyzovali sme huby vyskytujúce sa v pôde, odobranej z výskumných plôch na strednom Slovensku a zistili sme, že ponechanie pasienkov “napospas” výrazne ovplyvňuje zmenu zloženia spoločenstiev pôdnych húb. Akýkoľvek manažment pôdy a krajiny nikdy plne nenahradí tradičné spôsoby obhospodarovania ako je pasenie alebo kosenie a tvorba sena,“ povedal Miroslav Caboň z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Recept od nutričného terapeuta: Najlepšia aj najzdravšia kôprová omáčka akú som jedla