Správy

Hygienici nečakane skontrolovali viac ako 1 120 „tatarákov“

Mimoriadne cielené kontroly prevádzok verejného stravovania – reštaurácií, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, ako je napríklad tatársky biftek, dopadli dobre. Dve zákonom  stanovené povinnosti, ktoré sú platné od 1. júna 2017, nesplnilo iba minimum z kontrolovaných reštaurácií.

Hygienici sa v období od 16. 10. 2017 do 16. 11. 2017 v rámci kontrol zamerali na:

1)     splnenie si oznamovacej povinnosti reštaurácie v prípade podávania pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)


2)     overenie, či v jedálnom lístku reštaurácie upozornili na zdravotné riziká spojené s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec.

,,Nesplnenie povinností vyplývajúcich z nových pravidiel pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách sme zistili len v ojedinelých prípadoch,“ hodnotí výsledky mimoriadnej kontroly hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

foto: Lucia Tomečková

Iba tri percentá z kontrolovaných reštaurácií si nesplnilo povinnosti

K 30.11.2017 oznámilo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa 340 prevádzok verejného stravovania. Najviac je takýchto prevádzok v Bratislavskom kraji – 80 prevádzok, v Žilinskom kraji – 69 prevádzok a v Banskobystrickom kraji – 57 prevádzok.

Hygienici skontrolovali spolu 1 121 prevádzok, najviac v Nitrianskom kraji – 190, v Prešovskom – 167, nasledoval Trenčiansky – 150 prevádzok a Trnavský kraj – 149 prevádzok. ,,Z celkového počtu 1 121 skontrolovaných reštaurácií, sa zistilo nesplnenie oznamovacej povinnosti v prípade podávania tatárského bifteku v 36 prevádzkach, čo predstavuje iba 3,2 % z celkového kontrolovaného počtu a upozornenie na zdravotné riziká chýbalo na jedálnych lístkoch v 32 prevádzkach, čo predstavuje 2,8 % zo skontrolovaných reštaurácií,“ zdôrazňuje hlavný hygienik Ján Mikas.

foto: Lucia Tomečková

Prevádzky, ktoré nesplnili obidve vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce z platného právneho predpisu, sa zistili v územnej pôsobnosti 13 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Najviac – 10 prevádzok bolo v Trnavskom kraji, v Trenčianskom 8 a v Žilinskom kraji 6 prevádzok. Naopak, v Bratislavskom kraji zo 63 prevádzok pochybili iba 2 a v Nitrianskom zo 190 skontrolovaných prevádzok to boli iba 3 prevádzky.


Zistené nedostatky boli podnetom na začatie správnych konaní vo veci uloženia pokuty, najviac v Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Dve podmienky pre podávanie „tatarákov“

Prevádzky verejného stravovania môžu od 1. júna 2017 pripravovať a podávať aj pokrmy z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, ako je napríklad tatársky biftek. Vtedy nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 125/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Do takýchto pokrmov je možné pridávať surové slepačie vajcia, musia však byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov, pokrmy možno podávať bezprostredne po ich príprave a iba v prevádzkach verejného stravovania.

Podľa novely si musia  prevádzky verejného stravovania splniť v prvom rade oznamovaciu povinnosť. Znamená to, že pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa môžu podávať len ak to oznámia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Druhou podmienkou je uviesť v jedálnom lístku informáciu pre spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách spojených s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec slovami: „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné ženy, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

Hlavný hygienik Slovenskej republikyKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *