Ide vôbec odvolať najvyššieho ústavného činiteľa pre zdravotný stav?

Dalito.sk/Prezidentský palác, Národná rada SR, Úrad vlády SR/foto: zdroj: Dalito.sk

Aj najvyšší ústavní činitelia sú „iba ľudia“, ktorým sa nevyhýbajú zdravotné problémy. Choroba však môže mať vážny dopad na výkon ich funkcie. Dalito.sk zisťovalo, čo v takom prípade, ak sa počas funkcie náhle zhorší zdravotný stav najvyššieho ústavného činiteľa. Existuje vôbec zákonná možnosť, ako takého ústavného činiteľa zbaviť funkcie bez jeho súhlasu?

Na 3 otázky odpovedala Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Ak niekto z ústavných činiteľov vykazuje dlhšiu dobu napríklad psychické problémy, prípadne na to upozornia aj odborníci, môže takýto ústavný činiteľ prísť o funkciu, ktorou reprezentuje štát?

Právne predpisy pri prezidentovi, predsedovi vlády či predsedovi parlamentu, výslovne nepočítajú s možnosťou zániku ich mandátu z dôvodu zmeny ich zdravotného stavu. Pri každej z týchto funkcií však existuje jasne zákonom alebo ústavou stanovený spôsob možnosti ich odvolania alebo iného zániku mandátu.

Za akých okolností teda môže Prezident SR prísť o svoj mandát?

Prezidenta  možno z funkcie odvolať ľudovým hlasovaním, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Prezident tiež stráca funkciu, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. Mandát mu tiež zaniká, ak nemôže vykonávať svoju funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.

Kto môže odvolať Predsedu vlády či Predsedu NR SR?

Predsedu Národnej rady SR môžu v tajnom hlasovaní odvolať poslanci nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, naďalej však ostáva poslancom. Predsedu vlády odvoláva prezident, ak podá demisiu alebo ak mu parlament vysloví nedôveru.