Influencer marketing: ako zarobiť čo najviac

Dsalito.sk/foto: Zuzana Horníková
DALITO -
 • KTO SÚ INFLUENCERI
 • VÝHODY ONLINE MARKETINGU
 • POVEDOMIE O ZNAČKE
 • DÔVERA
 • DOSAH
 • MERATEĽNOSŤ
 • DOSTUPOSŤ PRE KAŽDÉHO
 • ŠITÉ „NA MIERU“
 • NÍZKE NÁKLADY

Instagram už pár rokov prežíva „zlatú éru“ a patrí medzi najúčinnejšie prostriedky propagácie. Pre niekoho doplnková služba alebo zdroj zábavy a informácií, pre sociálne vplyvné osoby predstavuje živobytie. Získať a udržať si potrebnú pozornosť však nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad javiť.

Influencer marketing môžeme považovať za spojenie starých a nových marketingových nástrojov. Ide o hybrid podpory influencerov a umiestňovania produktov a služieb do modernej marketingovej kampane riadenej obsahom. Výsledkom sú spolupráce medzi značkami a vplyvnými užívateľmi.

I keď sa jedná o zaužívanú formu marketingu, pre niekoho je nepríznačná, keďže za propagáciou stoja jednotlivci, nie značky. Často však nehovoríme celospoločensky uznávaných celebritách v reálnom prostredí, ale v tom online.

KTO SÚ INFLUENCERI?

Tradičné médiá väčšinou nedokážu prísť na správne pomenovanie už zaužívaného fenoménu. Influencerov môžeme nazvať celebritami, mienkotvorcami či ambasádormi. Pod každým pomenovaním však môžeme vidieť subjekty, ktoré v online priestore využívajú svoj potenciál za účelom ovplyvňovania mienky verejnosti. Poskytujú svoje služby, zamerané na propagáciu výrobkov a služieb pre dosahovanie vlastných cieľov a stratégií zadávateľov reklamy.

Majú schopnosť ovplyvňovať nákupné rozhodnutia sledujúcich. Predstavujú akúsi autoritu vo vzťahu k svojmu publiku a kontaktom. Za influencera sa však nemôže považovať každý, kto má prístup k sociálnym médiám.

Väčšina z nich si systematicky vybudovala aktívne a početné publikum. Môžeme povedať, že sledujúci sa prioritne nezaujímajú o dané značky, ale o osoby, ktoré ich propagujú. Na základe názorov, ktoré považujú za dôveryhodné sa rozhodujú, aké spotrebiteľské stanovisko zaujmú voči zdieľanému obsahu.

Vo všeobecnosti influencerov delíme do štyroch skupín podľa počtu sledujúcich:

 1. Nano – 1000 – 10000
 2. Mikro – 10 000 – 100 000
 3. Makro – 100 000 – 1 000 000
 4. Mega –  1 000 000 a viac.

VÝHODY ONLINE MARKETINGU

Každé sociálne médium je vhodné pre iný druh obsahu. Stále však platí, že Instagram je najefektívnejšou platformou influencer marketingu.

V porovnaní s offline marketingom, ten v digitálnom priestore má viacero výhod. Medzi tie najpríznačnejšie patria nasledujúce:

POVEDOMIE O ZNAČKE

Známe osobnosti pomáhajú upriamiť pozornosť priamo na značku inzerenta. Vybrať si toho správneho však stojí za uváženie. Neodporúčame hneď zvoliť makro influencera, keď pre začiatok bude pre väčším prínosom osloviť ľudí v blízkosti vášho pôsobenia. Nehovoriac o tom, že užívatelia s menším počtom sledujúcich majú nižšie požiadavky a je jednoduchšie ich osloviť.

Spolupráca s influencermi je dvojsečná zbraň. Firmy majú tiež vybudovanú svoju základňu fanúšikov. Môžeme tak hovoriť o obojstrannom prínose, ktorý však nemusí byť rovnomerný.

DÔVERA

Ak produkt či službu odporučí niekto koho obdivujeme, nemáme dôvod jeho slovám neveriť. O to viac, ak si to odskúšal na vlastnej koži a je s tým spokojný. Silný vzťah sa buduje predovšetkým dlhodobou spoluprácou. Ak zákazníci zaregistrujú, že sa daná značka na účte opakuje častejšie, budú jej pripisovať väčšiu váhu.

DOSAH, MERATEĽNOSŤ, DOSTUPOSŤ PRE KAŽDÉHO, ŠITÉ „NA MIERU“, NÍZKE NÁKLADY. O ďalšom dôležitom pre úspech v influencer marketingu nájdete na Pracuj.sk.