Infožiadosti SR-ČR: Ako sa správne bodnúť, kto nevernému preplatí liečbu syfilisu, výpočet ceny za gram drogy…

Dalito.sk/foto: pixabay.com . Geralt

Komu patrí placenta a koľko hodín po smrti muža si môže žena zobrať jeho spermie? Aj toto na ministerstve zdravotníctva zisťovali občania.  Alebo na ministerstvo obrany SR sa v roku 2013 obrátila žena, ktorá si od rezortu chcela požičať päťtisíc eur, aby mohla vykúpiť amerického priateľa z vojenskej operácie v Afganistane. Poznala ho iba cez sociálnu sieť. Hovorí sa, že láska hory prenáša, ale v prípade Slovenky zamilovanej do amerického vojaka v Afganistane nie, pretože rezort obrany jej vyhovieť nemohol. 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám slúži občanom aj novinárom, ktorí potrebujú údaje neprístupné cez verejné zdroje. Každý si tak môže vyžiadať užitočné informácie. A je to správne. Dalito. sk oslovilo všetky štátne inštitúcie na Slovensku a v Českej republike a požiadalo ich o najbizarnejšie otázky, ktoré im občania v rámci infozákonu zaslali.

Dalito.sk k čítaniu nasledujúcich riadkov odporúča aj kus zmyslu pre humor, ktorý mali aj mnohí pracovníci tlačových oddelení, ktorí odpovede na otázku: “Aké tri najraritnejšie otázky dostali pod hlavičkou zákona o slobodnom prístupne k informáciám tlačové oddelenia,” zasielali. Do ankety sa zapojili aj takí, na ktorých sa infozákon nevzťahuje. A aby sme boli naozaj korektní, tak musíme ešte dodať, že nie všetky otázky, ktoré budete čítať, posielajú na inštitúcie iba občania, ale aj novinári. Napríklad rezort dopravy počas horúčav riešil pred rokmi aj novinársku otázku, ako rýchlo môže bežať ťava po ceste. Hovorca vtedy uviedol, že s ťavou je možné jazdiť, ale vodič musí mať nad pätnásť rokov a v prípade zlej viditeľnosti musí byť ťava označená reflexnými páskami.

Zuzana Čižmáriková, hovorkyňa Kancelárie NR SR , bývalá hovorkyňa MZ SR

Na pôde parlamentu sú to najmä otázky k zákonom, ale na MZ SR to boli aj topky.

 1. Väzeň sa pýtal, aká má byť veľká čepeľ noža, aby vedel spôsobiť smrť reznou ranou do brucha a aký tlak pritom použiť.
 2. Ďalší si jeden týždeň pýtal zoznam liekov, ktoré obsahujú psychotropné látky a následne druhou 211 si pýtal množstvá účinných látok a ako ich namiešať, aby vznikol ako písal „dobrý oblbovák“.
 3. Pani chcela vedieť presne koľko kávy sa uvarí na ministerstve a presne vyrátať na gramy, presne dávku v jednej dávke.
 4. Pán chcel vedieť koľko kvetov máme v kanceláriách a na chodbách a koľko vody pri zalievaní spotrebujeme.
 5. Ak som dostal syfilis a bol som neverný, preplatí  mi liečbu poisťovňa, alebo je to iba v prípade, že som bol verný a iba tak ho dostal.

Petra Doležalová, mluvčí vlády, Úřad vlády České republiky 

 1. Na pozemcích Strakovy akademie se vyskytují pávi. Jaký je jejich početní stav? Jaký je jejich zdravotní stav? Na kolik jsou pávi sídlící na pozemcích ÚV u Strakovy akademie chráněni před povodněmi?
 2. Jaké opatření přijala Vláda ČR s ohledem na vzrůstající počet krtků, kteří namísto spořádání termitů červených budují krtince, a jak na tomto problému participuje Ministerstvo dopravy?
 3. Disponuje vláda ČR statistikou o počtu legislativních i nelegislativních opatření týkajících se populace krtků, a to jak ze stran EU, tak orgánů státní správy? A pokud ne, proč?

Tlačový a informačný odbor ÚV SR

Úrad vlády SR dostáva v priemere ročne 250 – 300 infožiadostí. Otázky, ktoré dostávame, sú bežné a vo väčšine prípadov sa týkajú chodu Úradu vlády SR, činnosti premiéra alebo spadajú do kompetencie iných ministerstiev a úradov. Medzi kuriózne môžeme zaradiť:

 1. Žiadosť o sprístupnenie celého obsahu centrálneho registra zmlúv so všetkými zmluvami –  pričom CRZ je verejne dostupný;
 2.  Žiadosť študentov o materiály k diplomovej práci – pričom pošlú názov diplomovej práce a úrad vlády im má poslať všetko, „čo k tomu má“;
 3. Žiadosti o poskytnutie tabletu či počítača;
 4. Žiadosti o právny výklad či právne služby.

Barbara Hanousek Eckhardová, tiskové oddělení MPSV ČR

Raritní dotaz typu  čísla spodního prádla si já ani kolega nevybavujeme. Pro nás byl asi z  pohledu pracnosti raritním dotazem , když nejmenovaná redaktorka chtěla zaslat kopie všech účtenek z reprefondů ministrů a náměstků od roku 2017 do současnosti, to jsme se opravdu opotili, práce by odhadem zabraly cca 230 hodin.

Barbora Petrová, tlačový a komunikačný odbor, MPSVR SR

 1. Žiadam zaslať zoznam žiadostí podaných podľa zákona č. 211/2000 Zz., ktoré som vám zaslal za posledných 5 rokov. Uvedené žiadam zaslať na CD prehrávači.“
 2. …slovenský štátny občan …. sa na vás obracia o informáciu o poskytnutí  adresy inšpektorátu práce. Vo väzení … som pracoval na pozícii šič obuvi  ….a môj zamestnávateľ  bola väznica. Chcem sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce, aby preskúmal postup zamestnávateľa väznicu.

Gabriela Štěpanyová, ředitelka Odboru komunikace s veřejností MZ ČR

Zákon České republiky č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací je základním předpisem upravujícím právo občanů na informace. Pokud žádost splňuje veškeré náležitosti dle zákona, je standardním způsobem se vší vážností vyřízena. Zákon se vztahuje na poskytování všech informací, které se týkají působnosti ministerstva a nijak je nerozlišuje. Žádné žádosti podané v souladu se zákonem o svobodném přístupu informací na MZ ČR nelze považovat za „raritní“.

Odbor komunikácie a protokolu MŠVVŠ SR

 1. V zmysle infozákona nás napríklad požiadali, aby sme predĺžili letné dvojmesačné prázdniny o mesiac. A zároveň poprosili, aby to bol mesiac jún.
 2. Vyzvali nás, aby sme urobili niečo s tým, že žiaci majú až 5 hodín slovenčiny a iba 4 hodiny matematiky, pričom odpoveď bola jasná už v otázke. Slovo matematika bolo totiž napísané s ypsilonom, teda „matematyka“.
 3. Najnovšie máme na stole požiadavku na zrušenie nultých hodín.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT nepřísluší hodnotit relevanci či raritu dotazu. Jde o legitimní možnost občanů podat dotaz podle uvedeného zákona.

Zuzana Drobová, hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR

Nejde o tie najraritnejšie otázky, skôr ide o také, na ktoré sme si z posledného obdobia spomenuli:

 1. Ako sa vypočítava cena za gram jednotlivých drog v jednotlivých krajoch?
 2. Od osoby vo výkone trestu odňatia slobody nám prišli otázky, či môže odsúdený mať na cele pornografické časopisy a či ministerstvo neplánuje povoliť návštevy partnerov odsúdených osôb spojené s možnosťou sexuálneho styku.
 3. Od iného žiadateľa nám zas prišla požiadavka na sprístupnenie pohľadníc rôznych slovenských obcí (zrejme zberateľ).
 4. V minulosti nám zvykol jeden žiadateľ pravidelne zasielať infožiadosti, ktoré mali pravidelne viac ako 40 bodov, zrejme sa zaujímal o zásadné spoločenské témy, išlo o najrôznejšie otázky, pričom pri väčšine z nich nebolo ministerstvo ani len zďaleka príslušné na ich zodpovedanie, napríklad, prečo nejazdí lanovka na Kolibu, koľko bolo v konkrétnom roku zaznamenaných tornád na území Slovenskej republiky a podobne.

Alžběta Šírková, tiskové oddělení, Ministerstvo spravedlnosti ČR

 1. Jak správně citovat v akademické práci?
 2. Kdo vylepil samolepku HateFree na budovu Ministerstva spravedlnosti a měl k tomu oprávnění?
 3. Dále nás překvapila žádost o přeložení zprávy výboru CPT z anglického jazyka do českého jazyka.

Zuzana Peiger Ačjaková, štátny radca kancelárie ministra MPRV SR

 1. Koľko toaletného papiera minulo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka?
 2.  Akú značku toaletného papiera ministerstvo používa? (Ak používa Ministerstvo niekoľko značiek toaletného papiera, prosím o informáciu, ktorá je najviac používaná.)
 3. Kde nakupuje ministerstvo tento toaletný papier?

Odbor komunikácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 1. Koľko kilometrov je z obce Levice do obce Bojnice“,
 2. či sú nasledujúce nariadenia a pokyny príslušníkov ZVSS v súlade s hygienickými normami a štandardmi:  – ustlať posteľ (zložiť prikrývku pod vankúš/podhlavník a zakryť vlhký matrac po celej dĺžke dekou) bezprostredne po ukončení osemhodinového spánku (po budíčku) – zložiť vlhkú pyžamu a uložiť ju do skrine bezprostredne po ukončení osemhodinového spánku (po budíčku)  – uložiť vlhký prípadne celkom prepotený športový odev a obuv do skrine bezprostredne po ukončení vychádzky/športovej činnosti…“,
 3. … Vás chcem požiadať o cca 30 ks podacích lístkov a doručeniek.

Tlačový odbor Ministerstva vnútra SR

 1. Detailná spotreba kávy v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (na balenia a šálky),
 2. teplota v izbe počas zásahu príslušníkov Policajného zboru SR,
 3. odkiaľ to dotyční vedia, nakoľko v miestnosti nebol teplomer :-).

Zdeněk Neusar, Ministerstvo dopravy ČR

Nějaké opravdu mimořádně neobvyklé dotazy jsme v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím neobdrželi. Mezi ty trochu méně obvyklé (tím víc v tomto kontextu) nicméně patří například tyto:

 1. Zemědělská firma se ptala, zda je možné rozvážet po dálnici během vánočních svátků krmivo pro prasata a skot.
  (Pro vysvětlení: Jde o velký náklad, jehož převoz je na silnicích během svátků omezen.)
 2. Jeden z řidičů se ptal, kam správně nalepit dálniční známku.
 3. Tazatel se ptal, zda je ministerstvo majitelem autorských práv k jednomu starému rusko-českému železničnímu slovníku.

Tomáš Ferenčák, hovorca odbor komunikácie MŽP SR

Drvivá väčšina otázok je skutočne vecných a prichádzajú od ľudí s prehľadom v enviroproblematike. No nemá zmysel zakrývať, že aj u nás sa za tie roky zjavili aj otázky, ktoré by mohli byť zaradené do kategórie raritné. Bohužiaľ, na ministerstve máme úzus, že otázky neposkytujeme tretím stranám. Ani ich časti či parafrázy. No prvýkrát nám je to na rezorte ľúto.

Ondřej Charvát, MŽP ČR  

Informace o žádostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou volně přístupné na webu MŽP. https://www.mzp.cz/cz/ vyzadane_informace

Jana Kovácsová, oddelenie právnych služieb Ministerstva zahraničných vecí SR

 1. Žiadam o zaslanie zmluvy/zmlúv ohľadom prania a chemického čistenia, ktoré má uzavreté Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 2. Žiadame o oficiálne anglické preklady názvov Mestská časť Košice – Západ a Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ.
 3. Akého pôvodu je hydinové mäso, resp. z ktorej krajiny pochádza, z ktorého pripravujú jedlá v stravovacích zariadeniach (jedáleň, bufet) ministerstva? Ak je to mäso slovenské, od ktorého výrobcu? Koľko máte stravníkov? Stravovacie zariadenie prevádzkuje ministerstvo vo vlastnej réžii alebo to zabezpečuje externá firma?

Magdaléna Frouzová, Zastoupení Evropské komise v České republice

Moc mě mrzí, že Vás zklamu, ale žádné raritní otázky jsme k tomu nedostali.

Danka Capáková, hovorkyňa Ministerstva obrany SR

Ministerstvo obrany SR v uvedenej súvislosti neeviduje žiadne nezvyčajné otázky. Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sa najčastejšie týkali modernizácie Ozbrojených síl SR, verejného obstarávania, nakladania s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom, interných predpisov, rozpočtu, výročných správ, ako aj počtov profesionálnych vojakov a ďalších personálnych záležitostí. Často nám však chodia otázky, na ktoré sú odpovede verejne dostupné na našom webe, alebo žiadosti o kontakty na bývalých kolegov, či vojakov bývalej základnej vojenskej služby.

Jiří Caletka, odbor komunikace Ministerstvo obrany ČR

K neobvyklým dotazům, které Ministerstvo obrany obdrželo podle zákona o svobodném přístupu k informacím, patří například dotazy spojené s příletem mimozemské rasy.

 1. Do působnosti kterých ministerstev spadá problematika mimozemských ras, tedy: jak by se ČR chovala, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi, obrana před nimi a informace o jejich existenci (pojmy: mimozemská rasa – rasa tvořená organizmy, jenž se nevyvinuly a nenarodily na Zemi).
 2. Má ČR krizový plán právě pro situaci „příletu“ mimozemské rasy na Zemi nebo do ČR.
 3. Jak je připravena Armáda České republiky na obranu proti mimozemské invazi? V případě odmítnutí žádané informace prosím o zaslání odůvodnění o odmítnutí informace.
 4. Poskytnutí osobních údajů vedoucích zaměstnanců a organizační struktury Ministerstva obrany po jednotlivých rocích a to od roku 1993 do roku 2011 včetně, což činilo 18 let. Požadovanou úhradu za vyhledání informací sice žadatel nezaplatil, tedy informaci ani neobdržel, ale přibližně za měsíc jsme postupně během dvou až tří měsíců obdrželi žádosti od  18 různých žadatelů, ve kterých se každý žadatel domáhal daných informací avšak pouze za jeden rok „na přeskáčku“ – 2011, 1993, 1997, 2004, … pravděpodobně se jednalo o studentskou recesi a byla do toho zapojena celá třída. 🙂
 5. Úsměvný byl i dotaz na výši platů náměstků ministra obrany a vrátného na ministerstvu v roce 2014 a 2015 nebo dotaz „Kolik nápojových a potravinových automatů se aktuálně na půdě ministerstva nachází?“

 Janka Burdová, riaditeľka Komunikačného odboru Ministerstva kultúry SR

 1. Na Ministerstvo kultúry  to boli väčšinou žiadosti o informácie od žiadateľov – väzňov. Snáď najkurióznejšia žiadosť sa týkala žiadosti o stiahnutie celého webového sídla MK SR na CD nosiče. Po upozornení, že takáto operácia by žiadateľa stála niekoľko tisíc eur za adekvátne technické zariadenie, tak od svojej žiadosti upustil.
 2. V minulých rokoch sa stávalo, že žiadosti o informácie od žiadateľov z väzenských ústavov mali doslova šikanózny charakter. Po našich sťažnostiach na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky tento problém ustal.

Jana Kováčová, riaditeľka tlačového odboru Národnej banky Slovenska 

 1. Pred zavedením eura na Slovensku dostali všetky väznice informačné materiály s vyobrazením a ochrannými prvkami eurobankoviek. Napriek tomu sme dostali žiadosť väzňov o zaslanie ORIGINÁLOV všetkých eurových bankoviek, aby sa s nimi mohli oboznámiť, keď vyjdú na slobodu.
 2. Jeden zo žiadateľov sa zaujímal o pracovný deň konkrétneho manažéra banky, a to napr. o to, koľko e-mailov denne napíše, koľko metrov štvorcových má jeho pracovňa, čo má na pracovnom stole, akej farby tapety má na stene a ako  ďaleko je toaleta vzdialená od jeho pracovného stola.

Peter  Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou, Sociálna poisťovňa

Nerozlišuje otázky na raritné a iné, pristupuje ku každej otázke rovnako, a ak sú splnené zákonné podmienky informáciu poskytneme, keďže klient nimi využíva svoje zákonné právo.

Róbert Packaň, vedúci marketingu, Košický samosprávny kraj

 1. Menný zoznam osôb zodpovedajúcich za vozový park KSK,
 2. plán svetelnej signalizácie s dĺžkami ramien a popisom uloženia návestidiel križovatky,
 3. spôsob zabezpečenia odvádzania dažďových zrážkových vôd na území KSK.

Veronika Rezáková, kancelária predsedu, Trenčiansky samosprávny kraj

TSK žiadnu žiadosť o poskytnutie informácií nepovažuje za raritnú, všetky vybavuje v súlade s platnou právnou úpravou.

Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Nitriansky samosprávny kraj prijal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám iba bežné otázky týkajúce sa najmä kompetencií Nitrianskeho samosprávneho kraja alebo jeho činnosti.

Martin Michalík, poverený odpovedaním na žiadosti v zmysle infozákona, Trnavský samosprávny kraj

Medzi moje najraritnejšie patria tradične infožiadosti od väzňov z ústavov na výkon trestu.

 1. V ktorom štáte sa náš kraj nachádza, a či môžem preposlať autobusový grafikon z ich ústavu na autobusovú stanicu.
 2. Zaujímavé sú tiež pravidelné otázky študentov stredných škôl do ich školských prác na predmet NOS 🙂 o počte našich zamestnancov, množstve našich vzdelávacích inštitúcií,  či kilometroch všetkých našich ciest.

Viktória Vasilenková, vedúca referátu komunikácie a hovorkyňa VšZP, a.s. 

1.  Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa na VšZP obrátil poistenec, ktorý žiadal informácie o právnom predpise zakazujúcom občanovi vstup do zdravotného strediska (čakárne praktického lekára) s malým psom, ktorý je na vôdzke a má náhubok.

Hoci táto žiadosť sa netýkala predmetu činnosti VšZP, ktorým je vykonávanie verejného zdravotného poistenia, VšZP odporučila žiadateľovi do pozornosti  zákon č. 282/2002           Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. Upozornila ho na § 4 ods. 5 spomínaného zákona, kde sa píše, že podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. Podmienky vodenia psov do nehnuteľností môžu súčasne upravovať aj majitelia nehnuteľností v prevádzkových poriadkoch.

2.  Ďalší žiadateľ využil zákon o slobodnom prístupe k informáciám na zistenie možností refinancovania zdravotnej starostlivosti v inej zdravotnej poisťovni, prípadne v zahraničí.

Dostal odpoveď, že zdravotné poistenie v SR je povinné a poskytuje sa poistencom za podmienok ustanovených zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. VšZP je povinná uhrádzať poskytnutú zdravotnú starostlivosť v čase trvania poistného vzťahu a túto zákonnú povinnosť nemôže za VšZP splniť iná zdravotná poisťovňa. Na plánovanú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte Európskej únie potrebuje poistenec súhlas zdravotnej poisťovne. VšZP takýto súhlas udelí v prípade, že ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, a v správnom konaní o udelení súhlasu sa preukáže existencia niektorej z podmienok podľa § 9b ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z.

Mgr. Veronika Ševčíková , hovorkyňa, Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s

 1. 2017 – Žiadam o informáciu prečo je môj profil blokovaný na vašom Facebooku a kedy mi sprístupníte možnosť písať na Facebook stránku letiska.
 2. 2015 – Koľkí zamestnanci majú služobný mobilný telefón a akú sumu ste zaplatili za všetky mobilné telefóny v novembri.
 3. 2014 – Zoznam zamestnancov, ktorí usporiadali tlačovú konferenciu alebo na nej vystúpili a zoznam hostí a pozvaných novinárov.
 4. 2014  – Majú ženy vo vašej inštitúcii rovnaký nárok na dovolenku ako muži a rovnaký nárok na služobné cesty?

Lenka Miller, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Rektorát Univerzity Komenského

 1. Akého pôvodu je hydinové mäso, resp. z ktorej krajiny pochádza, z ktorého pripravujú jedlá v stravovacích zariadeniach univerzity vrátane internátov (jedálne, bufety)? Ak je to mäso slovenské, od ktorého výrobcu? Koľko máte stravníkov? Stravovacie zariadenia prevádzkuje univerzita vo vlastnej réžii, alebo to zabezpečuje externá firma?
 2. Sprístupnenie informácie o pridelení izby číslo XXX v bloku D2 VI Družba UK. Konkrétne žiadam sprístupniť mená a priezviská osôb, ktorým bola uvedená izba pridelená v akademickom roku XXXX.
 3. V Ústave súdneho lekárstva LF UK pracuje ako odborný asistent YYYYY. Úrad má pracovnú dobu od 7.00 do 15.30 hod. Dodržiava p. YYYYY tento pracovný čas?
 4. Aké herbicidy používate na údržbu vašich pozemkov a v akých množstvách za rok? Používate prípravok XYXYXYX alebo iné herbicidy s účinnou látkou glyfosát?

Andrea Hajduchová, Slovenská technická univerzita

Takéto otázky kolegovia nezaznamenali, takže tentokrát u nás bez odpovede.

Barbora Urbanová , asistentka poslance Víta Rakušana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické strany nespadajú pod infozákon)

Poslanci Parlamentu České republiky nie sú povinní odpovedať na otázky podľa zákona č. 106/1999 Sb. . „ Nicméně, protože víme o některých dotazech, jeden vtipný zážitek máme. Do Poslanecké sněmovny přišel dotaz podle zmíněného zákona zda má pan poslanec smlouvu s Městským úřadem Kolín, ve kterém má každé pondělí své tzv. poslanecké dny. V České republice totiž poslanec musí trávit každé pondělí v kraji, ve kterém byl zvolen, v našem případě Středočeský kraj a Poslanecká sněmovna na to dává budget, takže si poslanci mohou pronajmout kancelář. Nařízení je to nicméně velmi volné, někteří poslanci sice kanceláře mají, ale na jejich dveřích najdete, že je možné se s poslancem sejít až “po dohodě”. Protože pan poslanec Rakušan je zároveň starosta, chtěli jsme ušetřit peníze za kancelář a kancelářské potřeby, a domluvili se, že své poslanecké schůzky bude vést přímo ze své pracovny starosty v Kolíně. Tedy šetříme peníze sněmovně, podle práva to lze takto vyřešit i bez smlouvy s Městským úřadem Kolín. A na Městský úřad KOlín i do Poslanecké sněmovny však přišlo hned několik dotazů, které mířili na to zda náhodou nezpronevěřujeme peníze tím, že Město Kolín pracovnu pronajímá (nelze). Zároveň nutno zmínit, že pan poslanec v té kanceláři je k dispozici vždy a že to máme několikrát ověřeno, že je to takto správně. A že bychom byli úplně blbí, kdybychom se snažili takto ukrást peníze (nebo jakýmkoliv jiným způsobem). Jak se říká – za dobrotu na žebrotu, chtěli jsme ušetřit.“

Tlačové oddelenie hnutia SME RODINA – Boris Kollár (infozákon sa na nich vzťahuje)

Naše hnutie otázky pod hlavičkou o slobodnom prístupe k informáciám nedostáva.

Ľubomír Souček, riaditeľ mediálnej komunikácie, Slovenský olympijský výbor (nespadajú pod infozákon)

 1. Prekvapilo ma len to, keď sa svojho času niektoré médiá domáhali sprístupnenia zmlúv obchodných subjektov (nie SOV) v súvislosti s prevádzkovaním Slovenského domu na OH/ZOH. Tieto zmluvy totiž jednak podliehajú obchodnému tajomstvu a jednak sa na ne zákon o slobodnom prístupe k informáciam vo väzbe na SOV nevzťahoval, pretože išlo o zmluvy medzi obchodnými spoločnosťami, v ktorých nebolo zmluvnou stranou naše občianske združenie.
 2. Spomínam si ešte na jedno médium, ktoré mi cca pred 4 rokmi poslalo otázky týkajúce sa SOV. Tie otázky boli natoľko amatérske a tendenčné, že preukazovali absolútnu neznalosť problematiky zo strany redaktora a jeho úplnú nepripravenosť sa na niečo pýtať. Keď som mu odporučil naštudovať si najprv základné reálie a potom klásť kvalifikované otázky, už sa dotyčný redaktor neozval. Ale v prípade jeho otázok vlastne ani nešlo o aplikáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože sa pýtal na finančné väzby medzi SOV a Medzinárodným olympijským výborom. Akurát, že realita bola presne opačná, než si dotyčný pán vo svojej nevedomosti predstavoval.

Miriam Špániková, tlačová hovorkyňa , Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR nespadá pod infozákon)

My sme sa so žiadnymi netradičnými otázkami nestretli, ale radi si prečítame s čím sa vysporiadali kolegovia z iných inštitúcií.

Okrem väzňov a advokátov sú samostatnou kapitolou pre niektoré ministerstvá vysokoškoláci. Naposielajú totiž pod Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám toľko otázok, že odpovede vlastne tvoria gro ich záverečnej, či diplomovej práce.

Právnici upozorňujú, že  zákon presne špecifikuje, ktoré informácie sa majú zverejňovať. To znamená, že ak ide o nejaké nezmyselné žiadosti, v tejto chvíli samozrejme organizácie, ktoré majú povinnosť poskytovať informácie sa vedia takýmto nezmyselným informáciám vyhnúť.

Redakcia Dalito si je plne vedomá závažnosti a nutnosti zákonov k slobodnému prístupu k informáciám, ktoré sú bežným prvkom vyspelej demokracie a nijakým spôsobom nechce spochybniť ich nutnosť a oprávnenosť.  Ale čo by to bol za život, keby sme sa nedokázali občas aj usmiať, či priam zasmiať. Dalito. sk si aj touto anketou pripomína 100. výročie vzniku spoločného Československa. Tak ako podľa vás, sme stále rovnakí alebo už po tých rokoch rozdielni?