Správy

Invalidný dôchodok už aj bez návštevy posudkového

Od septembra 2019 už nemusia k posudkovému lekárovi všetci, ktorí žiadajú o invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa oznámila, že posudkový lekár Sociálnej poisťovne môže sám rozhodnúť, či poistenec alebo iný poškodený musí pre posúdenie zdravotného stavu prísť na kontrolu, či je naozaj prehliadka potrebná.

Posudkový lekár sám posúdi, na základe dodanej aktuálnej zdravotnej dokumentácie, či musí žiadateľa vidieť osobne alebo nie. Sociálna poisťovňa vždy dostatočne dopredu požiada o doloženie aktuálnych lekárskych správ.

Zmena sa týka ťažkých, často liečbou nijako neovplyvniteľných diagnóz. Ide najmä o onkologických pacientov, ale pacientov, ktorí trpia inou nevyliečiteľnou chorobou, ktorú liečba iba utlmuje, zastaví v určitom štádiu, ale nelieči. medzi takéto prípady patrí aj napríklad liečba ťažkých cievnych mozgových príhodách, stavy po amputáciách, nevidomých a ďalšie.


Pozor na nové odvody od roku 2020

Poistenec, podľa informácií poisťovne, bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár. Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

„Dôvodom je to, aby títo ľudia nemuseli chodiť alebo cestovať na takéto posúdenie, čo môže byť pre nich problém. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Takéhoto poistenca o možnosti posúdenia jeho zdravotného stavu v neprítomnosti Sociálna poisťovňa vopred informuje. Ak by sa však poistenec napriek tomu chcel osobne zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho,“ doplnil pre Dalito hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dobrovoľné nemocenské poistenie sa mení 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *