IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

Dalito.sk/Mgr. Peter Lenčo, PhD., generálny riaditeľ IUVENTA/foto: MŠVVŠ SR
DALITO -

Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej poslaním je podpora mladých ľudí, rozvoj práce s mládežou a zvyšovanie jej kvality prostredníctvom neformálneho vzdelávania, má od 24. júla 2020 nového generálneho riaditeľa.

Stal sa ním Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý sa problematike mládežníckej politiky, práce s mládežou, neformálnemu vzdelávaniu a participácie mládeže venuje celý profesionálny život. Dalito.sk o tom odbor protokolu a komunikácie ministerstva školstva.

Peter Lenčo vyštudoval pedagogiku emocionálne a sociálne narušených na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde sa špecializoval na pedagogiku voľného času. Počas štúdia sa téme neformálneho vzdelávania v detských a mládežníckych organizáciách.

Celý profesijný život pôsobí v oblasti práce s mládežou, ktorej sa venoval najmä v rozličných mimovládnych organizáciách (napr. Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska a i.), pôsobil aj na univerzitnej pôde a vo verejnej správe.

Priamej práci s deťmi a metodickej podpore pracovníkov s deťmi a mládežou sa venoval v organizácii eRko. Bol redaktorom internetového portálu www.codetipotrebuju.sk. V roku 2016 bol Nadáciou Pontis a organizáciou Ashoka zaradený na mapu sociálnych inovátorov, teda „ľudí, ktorí menia Slovensko“.

Ako odborník na problematiku mládeže pôsobil aj na medzinárodnej úrovni v rámci Európskeho fóra mládeže ako volený zástupca komisie pre záležitosti Rady Európy v oblasti mládeže a vybraný odborník v pracovnej skupine pre rozvoj práce s mládežou.

Pred nástupom do IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pracoval aj pre centrálu UNICEF v Ženeve ako národný konzultant za Slovensko.

Peter Lenčo o svojom budúcom pôsobení v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže hovorí:

„Vnímam ho v dvoch rovinách. Prvou je manažérska, v ktorej je potrebné organizáciu skonsolidovať a zefektívniť interné procesy, aby sme ako verejná inštitúcia prinášali čo najvyššiu hodnotu za investované peniaze. Na druhej strane, malo by sa to diať aj so zreteľom na pracovné podmienky zamestnancov a spolupracovníkov. Druhou je odborná rovina – v nej považujem za dôležité podporovať realizáciu politiky mládeže a práce s mládežou tak, aby sme napomáhali zlepšovaniu kvality práce organizácií a inštitúcií, ktoré v danej oblasti pôsobia, prinášali nové podnety pre to, ako lepšie napĺňať potreby mladých ľudí. Tiež považujem za dôležité ukazovať mladým ľuďom možnosti a príležitosti, ktoré pre svoj rozvoj a pre pozitívne angažovanie sa v ich domácej komunite majú. V neposlednom rade je mi blízka téma podpory rozvoja miestnych samospráv v strategickom a partnerskom prístupe k mladým ľuďom.“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Poskytuje neformálne vzdelávanie, realizuje informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR – Programy pre mládež. Koordinuje program Škola bez nenávisti. Je národným korešpondentom pre európsku encyklopédiu národných politík mládeže Youth Wiki. IUVENTA je sídlom informačnej siete EURODESK a Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.