Zdravie

Jedinečná štátna aplikácia pre rodičov chorých detí. Nemocnica čaká pripomienky

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) spustil jedinečný typ mobilnej aplikácie, ktorá je venovaná všetkým rodičom. Aplikácia je jeden z ďalších zásadných krokov terapeutickej komunikácie, ktorú ústav spustil v apríli.  Ide o jedinečný druh mobilnej aplikácie, ktorú zatiaľ nepoužíva žiadna nemocnica.

Slúžiť bude rodičom v lepšej orientácií urgentných zdravotných problémov ich detí. Často sa stane, že rodič pri úraze alebo chorobe dieťaťa váha, či má alebo nemá navštíviť urgentný príjem.

Rovnako sa stane, že niekedy aj zbytočne hodiny čaká na urgente a pritom pri správnej pomoci, by vedel dieťa ošetriť aj v domácom prostredí. A práve v takýchto prípadom môže pomôcť jedinečná aplikácie NÚDCH.


Aj v ohrození života

Cieľom aplikácie je aj včasné varovanie predovšetkým pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá môže ohroziť život alebo zdravie dieťaťa.

„Zo skúseností kolegov na Oddelení urgentného príjmu (OUP) vieme, čo rodičov najviac trápi v súvislosti s náhlym zhoršením zdravotného stavu ich detí. Preto sme vyvinuli aplikáciu, ktorá im pomôže správne reagovať nielen v život ohrozujúcich situáciách a vážnych stavoch, ale ich aj upokojí, napríklad ak má dieťa teplotu krátky čas a bez príznakov. Rodič si aplikáciu stiahne do mobilu a ak nastane krízová situácia, môže ju hneď riešiť,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH a poďakoval kolegom za snahu pomôcť týmto spôsobom najmä rodičom malých detí.

generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH /foto: NÚDCH

Na aplikácií pracovalo vedenie ústavu s tímom odborníkom takmer rok. Jednoduchá myšlienka si ale vyžadovala pomerne náročný proces tvorby a pripomienkovania správneho nastavenia aplikácie.

Nová aplikácia toho ponúka viac. Je veľmi jednoduchá a priaznivo užívateľsky nastavená.

,,Sú v nej vložené identifikátory a databázy konkrétnych detí, ktoré sú v starostlivosti užívateľa aplikácie, ktorá mu poskytne niekoľko služieb. Najdôležitejšia je tá, ktorá rodiča upozorní na to, kedy a ako správne začať dieťa resuscitovať, aby vedeli, pri akých príznakoch aké úkony a v akom poradí treba robiť.  Ďalej pomôže rodičom pri hodnotení niektorých zdravotných príznakov, príznakov zmeny zdravotného stavu, naliehavosti vyšetrenia a zároveň  podľa lokalizácie užívateľa ho nasmeruje k najbližšiemu poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS),“ povedal MUDr. Marcel Brenner, primár OUP.


Aké parametre hodnotí aplikácia?

Sleduje, či má dieťa zvýšenú teplotu a ak áno, ako dlho trvá,  sleduje bolesti, zmeny farby kože, prípadné straty vracaním a hnačkou, prítomnosť viditeľného krvácania, kŕčov a iné.

Aplikácia nehodnotí len prítomnosť daného parametra, ale aj jeho intenzitu a dĺžku a následne tieto parametre vyhodnocuje.  Zároveň slúži aj ako informačný portál, keďže na nej budú zverejňovať aj všetky dôležité rady rodičom, ktoré sa týkajú zdravia ich detí.

Posielajte pripomienky

Keďže ide vôbec o prvý typ aplikácia tohto druhu, ústav si uvedomuje, že môže mať aj svoje užívateľské nedostatky. Mesiace ju testovali na kolegoch, aby vychytali všetky chyby. NÚDCH sa bude veľmi rád, ak nemocnici budete posielať vaše pripomienky, ktoré sa budú snažiť zapracovať a užívateľsky sprístupniť.  Adresa na pripomienky: aplikacia@dfnsp.sk

https://www.dalito.sk/ narodny-ustav-detskych-chorob- ako-prvy-inak/

 

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *