Zdravie

Jediný ortopedický panel svojho druhu je v Košiciach. Odfotí až 124 cm

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice získala prvý a jediný ortopedický digitálny panel na Slovensku, ktorý zaručí pacientom najkvalitnejšiu rádiodiagnostiku. Umožní to tzv. dlhý detektor ako prídavné zariadenie k digitálnemu röntgenovému prístroju.

Vďaka inovatívnemu panelu dokáže digitálny RTG prístroj snímkovať pacienta v stoji s rozsahom 124 cm.

„Kým bežný röntgen dokáže zobraziť napr. celú chrbticu na viacerých snímkach, tento typ panelu, alebo ak chcete dlhý detektor, ju dokáže zachytiť jediným záberom na jednej celistvej snímke,“ vysvetľuje MUDr. Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód. „Tento detektor eliminuje riziko opakovania snímkovania z dôvodu prirodzeného pohybu pacienta, čím zároveň zvyšuje presnosť celého vyšetrenia.“


Dôležitá diagnostická pomôcka najmä pre ortopédov, úrazových chirurgov a rádiológov

Tzv. dlhý detektor má veľký prínos v diagnostike pacientov po úraze, či v diagnostike detí s vývojovými chybami chrbtice, dolných aj horných končatín, ako aj pri získaných ortopedických poruchách napr. skolióza, kyfóza.

„Vďaka celistvej RTG snímke dlhšej časti tela, dokážeme veľmi detailne a presne rozlíšiť poúrazové deformity, vrátane skrátenia končatín napr. po zlomeninách. Takáto analýza umožňuje presnejšie plánovanie rekonštrukčných operačných výkonov v uvedenej skupine pacientov,“ konkretizoval MUDr. Peter Cibur, PhD. z Kliniky úrazovej chirurgie.


„Neraz naši pacienti s vývinovými anomáliami chrbtice museli cestovať na toto vyšetrenie do iných regiónov Slovenska, kde bola možnosť röntgenovať vo väčšom rozsahu, ako je bežné. Vďaka modernému FLAT panelu na našom pracovisku pacienti získajú potrebný čas jednak na presnú diagnostiku, a potom aj na včasnú liečbu,“ uviedol MUDr. Martin Paulo, MPH, výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť a dodal:

„Na Oddelení rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód v areáli na Rastislavovej sme začali nový FLAT panel využívať už vlani v septembri, ale vzhľadom na COVID režim v tomto areáli, sme ho naplno začali využívať len nedávno.“

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *