Spektrum

Jezuita Gabriš: „Najväčší zázrak podľa mňa je, keď sa človek dokáže zastaviť a načerpať silu.“

Kroky veriacich prichádzajúcich na Liptov každoročne smerujú do Trlenskej doliny neďaleko Ružomberka, kde sa uprostred tunajšej prírody nachádza málo známe, no o to pokojnejšie pútnické miesto modlitby – kaplnka Panny Márie Snežnej. Tá vo svojom vnútri ukrýva kópiu milostivej ikony salus populi romani, ktorej originál je v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Samotné miesto je tak od svojho vzniku duchovne spojené s jednou zo štyroch hlavných rímskych bazilík. „Kaplnka bola postavená v roku 1935 ako súčasť jezuitskej zotavovne na Vlčej skale,“ priblížil jezuita Ondrej Gabriš.

Od roku 1936 až do násilnej likvidácie rehôľ na Slovensku v roku 1950, sa tu každoročne 5. augusta, resp. v nedeľu, konala verejná púť. Táto tradícia bola obnovená v roku 1995, kedy bola kaplnka aj celý areál vrátený jezuitom.


Devastačný komunizmus

Totalitný režim Trlenskú dolinu využíval na pionierske tábory a školu v prírode. Kaplnka sa stala jedálňou a čiastočne skladom. Po vrátení areálu jezuitom sa uskutočnili nevyhnutné adaptačné práce na kaplnke, aby mohla znova slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

„V súčasnosti túto lokalitu navštevujú počas týždňa najmä priatelia jezuitov, prípadne ľudia, ktorí majú záujem oddýchnuť si a načerpať duchovnú energiu. Ako jezuiti chceme ponúknuť aj širšej verejnosti možnosť toto všetko zakúsiť a načerpať. Preto každú nedeľu o 15:15 h tu až do konca septembra slúžime svätú omšu. Pred ňou o 15. h je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva,“ uviedol Gabriš.

Nová jaskyňa

Kaplnka s pôvodnou ozdravovňou však nie je jediným miestom, kde môžu prichádzajúci pútnici načerpať novú energiu a duševný pokoj.

Rehoľný brat Andrej Ratulovský tu v roku 1939 upravil štrbinu v skale na lurdskú jaskyňu. Jej súčasťou sa stali sochy Lurdskej Panny Márie a svätej Bernadety, ktoré zhotovil Majster Mydlo.


Novovzniknutá jaskyňa dala misionárom i novicom možnosť započúvať sa v tichu prírody do Božieho hlasu.

„Vo všeobecnosti to vytvára sakrálny priestor, kde človek prežíva blízkosť Boha a kde skrze Pannu Máriu, ktorá prejavuje starostlivosť o človeka, sa môže upokojiť a nájsť odpovede na svoje životné situácie,“ povedal jezuita.

Zázrak bez zázraku 

Pôvodná socha Márie z Vlčej skaly bola okolo roku 1954 premiestnená do kostolíka vo Vlkolínci.

Podľa Gabriša sa pútnické miesto v Trlenskej doline dá považovať za miesto modlitby.

„Nemáme tu evidovaný zázrak, no ľudia, ktorí tu chodia, hovoria, že Panna Mária vyslyšala ich prosby, či už v oblasti zdravia alebo životných situácií. Berieme to tak, že je to miesto modlitby, akéhosi stíšenia a blízkosti s Bohom. Najväčší zázrak podľa mňa je, keď sa človek dokáže zastaviť a načerpať silu, aby sa mohol vrátiť ku svojej rodine a pokračovať v činnosti,“ uzavrel.

Môže vás zaujať:


Zázraky a cukríkové ružence, aj to je Kohútovo Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *