Karcinómy prsníka už operujú inak aj mužom

Dalito.sk/Karcinómy prsníka operujú s využitím novej metódy/foto: FNsP Žilina
DALITO -

Oddelenie chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zavádza do praxe novú metódu používanú pri operáciách v skorom štádiu rakoviny prsníka. Detekčný magnetický systém označí lymfatické uzliny s najväčším potenciálom vzniku metastáz bez potreby ionizujúceho žiarenia. Vďaka tomu je predoperačná príprava dostupnejšia a jednoduchšia.

Technológiu kategorizovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v priebehu vlaňajšieho a tohto roka.

Doteraz nemali inú možnosť

V žilinskej nemocnici zrealizujú ročne 70 až 80 operačných zákrokov pacientov v začiatočnom štádiu zhubného ochorenia prsníka. Dochádza pri nich  biopsii sentinelovej, tzv. strážnej lymfatickej uzliny.

„Kedysi sa pri tomto type karcinómu okrem samotného nádoru preventívne odstránili spod pazuchy všetky uzliny. Dnes vyberáme najprv len strážnu uzlinu, ktorá ako prvá zachytáva bunky zhubného nádoru. Pomerne presne nám dokáže určiť ďalší rozsah ochorenia,“ uviedol lekár odd. chirurgie FNsP Žilina špecializujúci sa na ochorenia prsnej žľazy Vladimír Haľko. Upozornil, že sentinelovú uzlinu musia pred samotnou operáciou nevyhnutne individuálne označiť.

„Doteraz sme nemali inú možnosť, ako posielať pacientky na pracovisko nukleárnej medicíny v Martine. Tam na označenie uzliny použili rádioaktívny izotop. Časovo to bolo veľmi neefektívne. Ženy museli vyrážať skoro ráno, čakať niekoľko hodín a následne sa vrátiť do Žiliny. Nevedeli sme, či ich operovať ešte stihneme alebo nie,“ priblížil V. Haľko.

Bez stresu a neistoty aj muži

V žilinskej nemocnici už identifikujú sentinelové uzliny pred operáciou priamo na oddelení chirurgie. Špeciálnym magnetickým systémom, ktorý namiesto ionizujúceho žiarenia využíva bezpečné magnetické pole.

„Zvyčajne deň pred zákrokom vstrekneme do danej oblasti magnetickú detekčnú látku. Magnetizáciu zachytí počas operácie sonda a vydá akustický signál, podľa ktorého operatér lokalizuje a vyberie správnu uzlinu,“ opísal postup Vladimír Haľko. Benefit pocítia najmä pacienti, ktorí nebudú musieť v neistote a strese cestovať na predoperačné vyšetrenie do iného mesta.

V tomto prípade navyše nejde iba o ženy, ale zároveň mužov, ktorých taktiež postihuje rakovina prsníka. „Operáciu s využitím tejto metódy sme realizovali nielen v prípade žien. Jedným z prvých pacientov bol aj 76-ročný muž,“ informoval V. Haľko.

Včasná diagnostika môže predchádzať onkologickej liečbe nádorového ochorenia prsníka. Prevencia je jasná. Samovyšetrenie, pravidelná návšteva gynekológa a SONO vyšetrenie prsníkov, ktoré by mali pacientky absolvovať raz za dva roky. Po štyridsiatke, prípadne u rizikových žien v mladšom veku, sa realizuje i mamografické vyšetrenie.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)