Kauza dorastu Ružinov-Trnava bude možno meniť pravidlá aj seniorského hokeja

Dalito.sk/Dorast HK Gladiators Gladiators Trnava spolu s Hokejovou akadémiou Zdena Cígera potom, čo po roku opäť postúpili do play-off o extraligu//foto: FB HK Gladiators Trnava

„Hráči HK Trnava budú slávnostne dekorovaní a odmenení tak, ako to víťazom prináleží. Slovenský zväz ľadového hokeja ich bude dekorovať pred zaplnenými tribúnami na jednom z prípravných zápasov hokejovej reprezentácie proti Českej republike,“ uviedol Slovenský zväz ľadového hokeja pre Dalito po tom, čo dorastenci HK Trnava prišli vďaka nekompetentnému rozhodnutiu dospelých o slávnostné dekórovanie víťazstva v 1. lige a postupu do extraligy dorastu v novej sezóne 2019/2020.

Na to, čo sa dialo cez víkend na zimnom štadióne v Ružinove upozornilo vedenie SZĽH práve Dalito, ktoré na víkendových zápasoch nechýbalo. Na zvláštnu hru, ktorú počas zápasu dorastu o postup do extraligy medzi HK Trnava a HK Ružinov predvádzali v útrobách štadióna dospelí, kým deti na ľade bojovali o postup do extraligy.

https://www.dalito.sk/kaslite-na-hokej-dajte-deti-na-hadzanu-kohut-zatial-nie-je-holesa/

Prípadom sa zaoberala aj Disciplinárna komisia SZĽH. Na na prvý pohľad sa zdalo, že to všetko na ľade spískali rozhodcovia SZĽH, ktorí neovládajú pravidlá.

Hovorca SZĽH Peter Jánošík poskytol Dalito oficiálne stanovisko členov Disciplinárnej komisie (DK) SZĽH a v odpovediach upresnil o kauze viac.

Kto nakoniec vlastne podal podnet na disciplinárne konanie?

Podnet podal Juraj Sýkora, riaditeľ športového oddelenia rozhodcov SZĽH. Ani jeden z členov DK nebol na zápase 1LD č. 4299 Ružinov 99 Bratislava – HK Trnava zo dňa 06.04.2019 prítomní, pričom opis vzniknutej situácie bol DK SZĽH ozrejmený z podnetu Juraja Sýkoru (riaditeľa rozhodcov SZĽH) zo dňa 10.04.2019, pričom v danom podnete bolo uvedené že,  “v stretnutí sa po skončení riadneho hracieho času za stavu 1:1 predlžovalo. Predĺženie sa hralo vo formáte 20 minút, 5 na 5 + brankári a po skončení predĺženia nasledovali po troch samostatné nájazdy z každého družstva. Podnet na DK SZĽH smeruje k tomu, aby sa prešetrilo, z akého dôvodu sa rozhodcovia a inštruktor stretnutia (Vladimír Fridrich, Roman Výleta, Filip Crman, Richard Michna, Ján Čavojský) rozhodli pokračovať v zápase v spomínanom formáte predĺženia a samostatných nájazdov.” Po vzájomnej komunikácii s p. Sýkorom bolo jeho zámerom najmä docieliť, aby sa vzniknutá situácia prešetrila a v budúcnosti sa zamedzilo možným pochybeniam rozhodcov vo vykladaní pravidiel upravujúcich formát predĺženia a nájazdov a určiť, kto je zodpovedný za vzniknutú situáciu.

Čo reálne nasledovalo a ako sa to riešilo?

Na zasadnutí DK SZĽH dňa 11.04.2019 vyzvala DK SZĽH riadiaci orgán súťaže 1LD – Súťažné oddelenie SZĽH o zaslanie  usmernenie resp. manuálu, ktorým sa mení formát samostatných nájazdov a predĺženia pre sezónu 2018/2019 a to preposlaním originálu predmetnej správy tak, aby z nej bolo zrejmé, že usmernenie resp. manuál bol zaslaný aj na mailové adresy rozhodcov zápasu, čím by bolo preukázané, že rozhodcovia boli o zmene formátu samostatných nájazdov a predĺženia včas oboznámení. Daná kompetencia zmeny formátu predĺženia a samostatných nájazdov vyplýva riadiacemu orgánu súťaže zo Súťažného poriadku, pričom na základe ustálenej praxe sa posiela priamo na mailové adresy rozhodcov usmernenie resp. manuál, ktorým sa môže zmeniť systém predĺženia a samostatných nájazdov pre konkrétnu súťaž. Na zasadnutí DK SZĽH zástupca Súťažného oddelenia SZĽH vysvetlil, že usmernenie resp. manuál pre súťaž 1LD zasielaný nebol, avšak na web stránke SZĽH, sekcia oddelenie rozhodcov SZĽH bol zverejnený zmenený formát systému predĺženia a samostatných nájazdov pre sezónu 2018/2019.  Aj napriek danej skutočnosti, usmernenie resp. manuál o zmene formátu samostatných nájazdov a predĺženia pre ostatné súťaže SZĽH bol zaslaný na mailové adresy rozhodcov, avšak s výnimkou súťaže 1LD.

Ako teda komisia rozhodla a prečo?

DK SZĽH na základe uvedených skutočností skonštatovala, že rozhodcovia zápasu  sa nedopustili žiadneho disciplinárneho previnenia a to z dôvodu, že úprava formátu predĺženia a samostatných nájazdov na web stránke SZĽH, sekcia oddelenie rozhodcov SZĽH nie je dostatočná a bez výslovnej notifikácie rozhodcov sa menovaní rozhodcovia o danej zmene nemohli dozvedieť. Rozhodcovia boli usmernením resp. manuálom oboznámení o zmene formátu predĺženia a samostatných nájazdov v iných súťažiach SZĽH (napr. v súťaži Extraligy dorastu), avšak tým, že usmernenie resp. manuál pre súťaž 1LD im doručený nebol, riadne v zápase postupovali pri úprave predĺženia a samostatných nájazdov v zmysle ustanovení Súťažného poriadku SZĽH.

Aké opatrenia na základe tejto udalosti, aby sa to už neopakovalo, vedenie SZĽH prijalo?

DK SZĽH nie je zákonodárnym orgánom SZĽH, opatrenia, ktoré by však navrhla prijať sú vyňatie formátu predĺženia a samostatných nájazdov zo Súťažného poriadku SZĽH a ich úprava do samostatného predpisu SZĽH a do rozpisu súťaží vydaným pred sezónou a najmä, aby sa dané formáty počas sezóny nemenili ak to nie je nevyhnutné. DK SZĽH taktiež navrhuje, aby sa formát  predĺženia a samostatných nájazdov zjednotil pre všetky súťaže SZĽH od mládeže až po seniorov.

Kto je za to zodpovedný, a či a ako bude postihnutý?

Podnet adresovaný DK SZĽH sa týkal rozhodcov zápasu, pričom DK SZĽH skonštatovala, že rozhodcovia zápasu sa disciplinárneho previnenia nedopustili. DK SZĽH zároveň skonštatovala, že vzniknutá situácia bola dôsledkom nedostatočnej komunikácie medzi riadiacim orgán súťaže 1LD smerom k rozhodcom.

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to na redakcia@dalito.sk. Ďakujeme.

Tiež reprezentant SR, za ktorého sa hanbím. Jó napot Andrej Danko!