Každý je u nich vítaný a zvyšujú aj počet žien na vedúcich pozíciách. Veľké prevádzky riadi o 9 percent viac manažérok

– Tesco po tretíkrát vydáva Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie – Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien na … Čítať ďalej Každý je u nich vítaný a zvyšujú aj počet žien na vedúcich pozíciách. Veľké prevádzky riadi o 9 percent viac manažérok