Keď redaktori nesmú vyjadriť osobný názor. Ani pri protestoch

Dalito.sk/ilustračné foto: archív TV 213
DALITO -

Otvorený list redaktorov spravodajstva RTVS o nepriateľskej atmosfére a nedôvere voči ich nadriadeným a následná reakcia vedenia RTVS naň rozprúdila diskusiu o kvalite, objektivite a profesionálnej úrovni verejnoprávneho spravodajstva. 

V spravodajskom tíme STV, neskôr RTVS, som ako redaktorka, moderátorka a editorka pôsobila 17 rokov  a ako externý pedagóg som na VŠ prednášala audiovizuálnu tvorbu –  konkrétne spravodajstvo a publicistiku.

So študentmi sme pri téme verejnoprávneho spravodajstva diskutovali najmä o objektivite, vyváženosti a spracovaní spravodajských príspevkov. Keďže som chcela, aby našli pozitívnu inšpiráciu, zamerali sme sa predovšetkým na správy zahraničných verejnoprávnych médií.

Značkou vysokej spravodajskej profesionality a objektivity je viac ako sto rokov britská vysielacia spoločnosť BBC.

Pri spracovaní správ sa nezameriava tak, ako u nás, na kritériá objektivity. Základnou požiadavkou BBC spravodajstva  je správnosť .

Správa musí byť presná a pravdivá.  K takémuto spracovaniu  je potrebný okrem znalosti novinárskeho remesla aj  vyvážený prístup a nestrannosť.

Zjednodušene povedané:  nezaujímať stanovisko, ale novinársky profesionálny odstup.

Redaktori a moderátori spravodajstva môžu uplatniť odborný postoj, ale nesmú vyjadriť osobný názor  pri politických záležitostiach, politických sporoch a protestoch.  Ich recipienti nesmú z programov a iných výstupov BBC rozpoznať osobné názory novinárov a moderátorov. ( zdroj: BBC,  Editorial Guidelines ).

Novinári BBC sa pri spracovaní tém riadia aj metodickou príručkou , ktorá je zároveň etickým kódexom.

Dokument „ Editorial Guidelines“, má vyše dvesto strán a každých päť rokov sa dopĺňa o nové smernice a pravidlá.  Sú v ňom jasné, stručné a zrozumiteľné informácie  ku všetkému, čo súvisí s novinárskou prácou.

Mojim študentom vždy odporúčam, aby do neho nahliadli.  Je prístupný aj na internete.

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines_in_full.pdf

Autorka Eva Koprena pracovala 17 rokov v STV/RTVS ako redaktorka, moderátorka, editorka a dramaturgička. Ako redaktorka zahraničného spravodajstva sa prioritne venovala najmä západnému Balkánu. Spolupracovala so spravodajskou stanicou CNN, pre ktorú pripravovala krátke publicistické reportáže o Slovensku. Je autorkou televízneho publicistického magazínu Slovensko v obrazoch. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, externe prednáša audiovizuálnu tvorbu na VŠ.