Poradňa

Keď ste v strese

Ako reagujete v stresovej situácii, keď sa chcete vyhnúť okamžitému tlaku? Budete okamžite súhlasiť alebo vás stres stavia na zadné a vašou okamžitou odpoveďou je NIE?

Nerozhodnosť, pochybnosti, zmätok alebo hra na dve strany mnohokrát vytvárajú dojem nedôslednosti. Niekedy vytvárate dojem, že si nestojíte za svojim názorom. Môžete sa zdať až naivný? Nie ste. Ste v strese.

Ako to dokážete odhaliť? Všímajte si ako reagujete, keď príde stresová situácia. Ak hneď začnete v strese so všetkým súhlasiť, spúšťačom je stres. A keď sme našli spúšťač, môžeme si vytvoriť iné podmienky – vlastné.


Zmeníte pod tlakom názor?

Akonáhle pocítite stres, súhlasíte len preto, aby ste sa vyhli okamžitému tlaku. Väčšinou si myslíme, že je to dočasné a svoje pritakávania môžeme zrušiť. Neskôr však nadobudneme dojem, že zmenou názoru sa znemožníme, preto trváme na tom, s čím sme súhlasili v strese. A to je naša vlastná pasca – reagujeme presne tak ako nechceme.

Ak viete určiť kto vo vašom kolektíve inklinuje k takémuto správaniu, máte možnosť nastaviť procesy tak, aby na konkrétneho kolegu nebol vyvíjaný nátlak k vyjadreniu názoru. Skúste ho vyzvať, aby začal hovoriť o svojich nápadoch, názoroch.

Stresové situácie vyvolávajú však aj pravý opak – odmietanie a vzdorovitosť.

Takéto správanie môže do značnej miery narušiť napríklad dokončenie projektu. Ak sa v strese niekto zatne. Odmieta priame príkazy a nariadenia, pretože má dojem, že tým príde o vlastné rozhodnutie.

Akonáhle cíti tlak, jeho odpoveď znie: Nie. Dokonca aj vtedy, ak súhlasí. Myslíme si, že sú tvrdohlaví, v skutočnosti sú pritlačení k múru a vzdorujú. A to im robí problém.


Tu platí “stresujte ho a on bude stresovať Vás”. Prichádza okamžité odmietanie, okamžitý bezmyšlienkovitý, automatický vzdor. Ak máte radi adrenalín v práci, vyvíjajte tlak na týchto zamestnancov. Ak uprednostňujete spoluprácu,  dajte im čas, aby si mohli premyslieť možnosti, varianty a ciele. Pretože ak budete naliehať, nič nezískate.

Prvý raz sa s odporom v strese stretávame v puberte, kedy rozvoj nezávislosti vnímame ako krok k dospelosti. V neskoršom veku by sme mohli stres vnímať ako príležitosť k zamysleniu.

Môže vás zaujať:

Pasca menom MULTITASKING

 

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *