Nová kniha Koronavírus – vírus zabijak

Dalito.sk/Dalito.sk/Kríž za každú obeť COVID-19 presne po roku/foto: Mesto Praha

„Prečo som sa rozhodol venovať tejto téme?“ pýta sa Igor Prokopenko v knihe Koronavírus.

„Pretože s koronavírusom sa spájajú veľké obavy. A tiež veľa nezodpovedaných otázok. Alebo sú odpovede také protichodné, že človek už nevie, ktorému „vedcovi“ veriť. Ktoré štatistiky sú pravdivé? Čoho sa treba báť?“

Prokopenko preto rozoberá témy ako:

  • Čo sa vlastne stalo vo Wu-chane?
  • Čo nesedí na oficiálnej verzii vzniku 2019 – nCoV?
  • Vírus alebo prišelec z kozmu?
  • Mikroorganizmy, ktoré nás riadia
  • Najstrašnejšie tajomstvá o vírusoch
  • Bojové vírusy – výplod fantázie alebo realita?
  • Čo teraz čaká svetovú ekonomiku?

Vo svojej knihe opisuje napríklad aj to, ako on sám mal možnosť vstúpiť do vedeckého laboratória v Rusku, kde sa vedcom podarilo vytvoriť liek na vírus ebola.

Tiež si prečítate o práci českého evolučného biológa Jaroslava Flegra, ktorý sa podujal zistiť, či mikroorganizmy dokážu vplývať na naše rozhodovanie.
Naozaj môžu mať v pandémii prsty farmaceutické firmy, ktoré chceli zarobiť na ľudskej hlúposti? Alebo ide dokonca o bojový plán zo strany USA, prípadne Číny?

Prokopenko rozoberá rôzne teórie, aj tie pochybnejšie. Polemizuje, naznačuje, pripomína. Opiera sa aj o teórie starších výskumov, veľkou autoritou preňho zostáva Svetová zdravotnícka organizácia WHO.

„Kniha je napísaná veľmi umne,“ tvrdí skúsený prekladateľ PaedDr. Rudolf Řežábek, CSc. „Prokopenko vyvoláva rozporuplné a vášnivé reakcie. Napísal ju čítavým jazykom, je to populárno-vedecké spracovanie pre najširšiu verejnosť. Autor je provokatér, nie však dogmatik a čitateľom ponúka možnosti. Necháva na nich, aby si vytvorili názor.“

Profesorka Anna Strunecká zasa dodáva: „Autor sa nevyhýba témam, ktoré sa vyskytujú v diskusiách na internete a môžu byť označované ako konšpiratívne alebo dokonca poplašné správy. Vďaka spoľahlivým informáciám z overených zdrojov, z recenzovanej odbornej literatúry aj nepublikovaných faktov čitateľom ponúka pútavou a čítavou formou surovú pravdu o vzniku a pozadí súčasnej svetovej krízy.“

Prokopenko je autor a moderátor programu Vojenské tajomstvo, pre niektorých mierne pochybný autor, ktorého však sledujú státisíce ľudí. Vo svojej knihe Koronavírus sa zaoberá mnohými otázkami, ktoré súvisia nielen so súčasnou pandémiou koronavírusu, ale popisuje vírusy ako také.
Poukazuje na epidémie a pandémie v minulosti. Píše o očkovaní a jeho nevyhnutnosti, ak chceme čeliť zákerným chorobám. Dotýka sa aj možností vírusových biologických zbraní a kapitolu venoval aj genetickému inžinierstvu.

Pravdou je, že niektoré informácie môžu vyznievať ako pritiahnuté za vlasy a Prokopenko sa neraz púšťa na tenký ľad. Sú to len konšpirácie? Dohady a hypotézy?
Faktom je, že mnohé otázky – či je koronavírus biologickou zbraňou, či k nám priletel z vesmíru ap. – mu kládli ľudia na Instagrame a on na ne odpovedá.
Nepresviedča, nevnucuje svoj názor a jedinú pravdu. Skôr predkladá hypotézy, možnosti a je na každom čitateľovi, aby uvažoval a zapojil kritické premýšľanie.

Prečítajte si úryvok z knihy Koronavírus:

POMÔŽE RÚŠKO?

Lekárske rúška môžu znížiť pravdepodobnosť infekcie, ale nie sú všeliekom, nehovoriac o tom, čo tvrdí WHO: Nosenie rúšok je opodstatnené len vtedy, keď sa vyskytujú príznaky respiračného ochorenia a je podozrenie, že ho spôsobil koronavírus. Podľa toho zdravý človek nemusí nosiť rúško. No treba mať na pamäti, že ak sa nezabráni blízkemu kontaktu s možnými prenášačmi vírusu, rúško je potrebné. Lekárske rúško bude mať efekt iba vtedy, keď sa dodržiavajú aj ostatné základné hygienické pravidlá, hlavne to, že pred nasadením rúška si treba vydezinfikovať ruky. Nasadeného rúška sa nedotýkajte. Ak je to možné, nedotýkajte sa povrchov a predmetov, na ktorých potenciálne môžu byť čiastočky koronavírusu. Ak sa tak stane, vydezinfikujte si ruky (očistite si ich alkoholom, umyte mydlom atď.). Rúško by malo tesne zakrývať nos a ústa, medzi tvárou a rúškom nesmú byť škáry; rúško môžete sňať jedine podržaním elastických pruhov vzadu: nedotýkajte sa prednej časti.

Mimochodom, výskyt vírusu v balíkoch a listoch je málo pravdepodobný, ak pošty a preprava zásielok fungujú správne, najmä za súčasných podmienok „štátnej paranoje“. Predsa však treba mať na pamäti, že súčasný vírus nie je dostatočne preskúmaný a mnohé predpoklady o jeho patogenite a spôsoboch prenosu zostávajú zväčša dohadmi, ktoré lekári vyjadrujú na základe množstva informácií, ktoré boli zozbierané o príbuzných vírusoch z jeho skupiny. Preto treba postupovať opatrne a možno sa zrieknuť zásielok z Číny aspoň dovtedy, kým sa nezískajú presné informácie o dĺžke prežitia nového vírusu na povrchoch. Neexistujú tiež údaje o tom, ako vírus znáša teplo alebo chlad, aj keď štandardná termická očista vírus zaručene zabije.

Nebol zaznamenaný jediný prípad ochorenia domácich zvierat, ako sú psy a mačky, sú teda bezpečné. Z pochopiteľných dôvodov netreba púšťať mačky a psy mimo domu v oblastiach, kde sú hlásené choroby súvisiace s koronavírusom.

Tu si môžete objednať knihu Koronavírus – vírus zabijak.