Koľko odložiť na dôstojný dôchodok

Dalito.sk/foto: pixabay.com - Whitfieldink
DALITO -

Budúcnosť dôchodkov je alarmujúca. Slováci podceňujú množstvo peňazí, ktoré budú v starobe potrebovať, väčšina si neodkladá žiadne úspory. Dalito.sk o tom informovala Kristína Schronerová, zo súkromnej investičnej spoločnosti. 

Štátom vyplácaný dôchodok predstavuje v súčasnosti zhruba 45 % posledného príjmu. O 15 až 20 rokov to bude len okolo 30 %.

Súčasný priebežný systém vyplácania dôchodkov je dlhodobo neudržateľný. Na vyrovnanie štandardu príjmu po odchode do dôchodku budeme preto potrebovať aj vlastné úspory. V opačnom prípade naša životná úroveň dramaticky poklesne.

Koľko mesačne odložiť

Vylepšiť si dôchodok, napríklad o 500 eur, vyžaduje dlhodobé a systematické sporenie. Od 25 rokov si v dobre zvolenej stratégii stačí odložiť mesačne 30 eur. V 35 rokoch si treba odkladať po 60 eur a v štyridsaťpäťke už po 130 eur mesačne.

Naštartovanie sporenia desať rokov pred dôchodkovým vekom, teda v 55 rokoch, by si vynútilo odkrojiť z výplaty až 370 eur.

,,Problémom je, že mladí ľudia na budúcnosť nemyslia. Vyše 60 % Slovákov v produktívnom veku si na dôchodok nesporí. Medzi tridsiatnikmi si na budúcnosť odkladá len každý piaty,“ povedal Vladimír Klimeš, projektový manažér investičnej spoločnosti.

Dodal, že ľudia na Slovensku nemajú potrebné informácie o výške dôchodku, ktorý by mali dostať.

Piliere pre dôstojnosť

Dôstojnú starobu sa Slováci snažia zabezpečiť aj vstupom do dôchodkových pilierov.

Prvý pilier je stanovený zákonom a povinný pre všetkých pracujúcich. Na udržanie štandardu v dôchodku však nepostačuje.

,,Čo sa týka druhého piliera, na Slovensku je v ňom takmer 1,5 milióna sporiteľov. V súčasnosti sú v ňom uložené úspory vyše 7,6 mld. eur. Bezmála 80 % sporiteľov je pritom v dlhopisových fondoch, 12 % v akciových a zhruba len 8 % je v indexových fondoch. Zarážajúce je, že najväčší podiel sporiteľov je na Slovensku vo fondoch s dlhodobo najnižším výkonom,“ zdôraznil V. Klimeš.

Pripomenul, že do indexových fondov sa dá prejsť od roku 2012, sporitelia však reagujú vlažne. Indexové fondy pritom poskytujú niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie peňazí ako dlhopisové.

Tretí pilier využíva na Slovensku približne 800 tisíc účastníkov. Fondy v ňom spravujú vyše 1,9 mld. eur.

Klimeš upozornil, že zhodnotenie vkladov v treťom pilieri je však skôr sklamaním ako prínosom.

„Rovnako ako v druhom aj v treťom pilieri ľudia menia svoje prístupy veľmi pomaly,“ poukázal Klimeš. „Po dohode so zamestnávateľom možno pritom ukončiť posielanie peňazí do tretieho piliera okamžite. Sporiace schémy treba nastaviť maximálne efektívne. Náklady na prevádzku znížiť na minimum, rovnako aj zdanenie zisku. Optimálne je využiť finančné produkty, z ktorých sú výnosy zo zákona oslobodené od dane z príjmu a zdravotných odvodov, a aj takto si v dlhodobom horizonte zabezpečiť čo najvyššie zhodnotenie svojich úspor,“ dodal projektový manažér  spoločnosti.

O 20 rokov dlhšie 

Aktuálne štatistiky o priemernom dožití v Európe hovoria až o 20 rokoch poberania dôchodku. Táto realita núti Slovákov vziať dôchodok do vlastných rúk; na trhu sa objavujú viaceré alternatívne riešenia.

Ľuďom aj firmám ponúkajú viac a umožňujú nezávislosť od štátu. Moderné, lacnejšie a efektívne riešenie, postavené na indexových fondoch, obchodovaných výlučne na regulovaných trhoch.

Výhodou týchto finančných produktov je aj oslobodenie výnosov od daní a odvodov pre fyzické osoby.

„Naša stratégia je založená na indexových fondoch a zhodnocovala úspory od začiatku roka 2016 do konca júna 2018 o takmer 9 % ročne. Za rovnaký čas dosiahlo zhodnotenie najdynamickejších dôchodkových fondov tretieho piliera od 3,87 % p.a. do 4,06 % p.a. , “ uzatvoril Klimeš.